งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยสว่าง ศรีสม องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาค เอเชีย - แปซิฟิก XHTML Navigation, Table & Form 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยสว่าง ศรีสม องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาค เอเชีย - แปซิฟิก XHTML Navigation, Table & Form 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยสว่าง ศรีสม องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาค เอเชีย - แปซิฟิก XHTML Navigation, Table & Form 1

2 Navigation ( การท่องเว็บ - เมนู ) 2

3 Navigation System ( ระบบท่องเว็บ ) 3

4 Global Navigation ( เมนูหลัก ) 4

5 5 ห้องรับแขก ห้องข่าว ม. พ. พ. ท. ห้อง การเมือง … … … แผนผังเว็บไซต์

6 Local Navigation ( เมนูย่อย ) 6

7 Global Navigation ( เมนูย่อย ) 7 ข้ามเมนูย่อย กระทู้หลักคิดของต่อพงษ์ กระทู้ที่คนอ่านมากที่สุด 5 อันดับแรก ในเดือนนี้ ม. ราชภัฏร้อยเอ็ดจัดโครงการ " ธนาคาร เสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา " ( อ่าน 196) Plasma-Z ….. พัฒนาหุ่นยนต์ช่วย คนพิการ ( อ่าน 120) … … …

8 Breadcrumb ( เราอยู่ที่ไหน ) 8

9 9 Home / Tutorials / HTML Beginner Tutorial

10 Internal Navigation ( การท่องในหน้าเว็บ เดียวกัน ) 10 Go to Content 1 Go to Heading 1 News headline 1 Content 1 Heading 1 … … … News headline 1 หมายเหตุ : อย่าใช้ เพราะเป็นวิธีที่ถูกยกเลิกแล้ว

11 Skip Navigation ( การข้ามเมนู ) 11 แนวคิด ต้องการข้ามส่วนของเมนูหลัก เมนูย่อย หรือเมนูอื่น ๆ เพื่อให้สามารถอ่านเนื้อหาได้ ทันที

12 Skip Navigation - ต่อ 12 Skip to Content … … …

13 โครงสร้างระบบท่องเว็บโดยรวม 13 Skip to Content LINK (MENU) … … … Start content … … …

14 โครงสร้างระบบท่องเว็บโดยรวม 14 SKIP NAVIGATION LINK (MENU) SKIP NAVIGATION LINK (MENU) LINK (MENU)

15 TABLE ( ตาราง ) 15

16 รู้จักส่วนต่าง ๆ ของตาราง 16 ส่วนหัว (,,,,,, ) ส่วนเนื้อหา (,, ) ส่วนท้าย (,, )

17 ส่วนหัวของตาราง (Table Head) 17 ยอดการส่งออกผลิตภัณฑ์ปี 2550 ลำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ยอดการส่งออก ( บาท ) … … …

18 ส่วนเนื้อหาของตาราง (Table Body) 18 … … … 1 อาหารแปรรูป 3,000,560 2 อาหารสัตว์ 2,480,450 … … …

19 ส่วนท้ายของตาราง (Table Footer) 19 … … … 3 ยอดรวม 5,481,010

20 ตารางแบบซับซ้อน (Complex Table) 20 ลำดับรายการราคา บาทดอลลาร์ 1 ปลากระป๋อง 1,485,000.0 0 45,000.00 2 ข้าวเกรียบ 1,170,048.0 0 35,456.00 3 รวม 2,655,04880,456.00 ยอดการส่งออกสินค้าปี 2550

21 SERVER-SIDE SCRIPTING ( ภาษาโปรแกรมมิ่งฝั่ง เซิร์ฟเวอร์ ) 21

22 ตัวอย่างการใช้ภาษา PHP 22 … … … … … …

23 ตัวอย่างการใช้ภาษา PHP - ต่อ 23 title.” \n”; echo “ \n”; for($i=0; $i <= 5; $i++){ echo “ ”.$i.” \n”; } echo “ ”; ?>

24 ตัวอย่างการใช้ภาษา PHP - ต่อ 24 query($query); while($getrec = $sql->fetObject($result)){ echo “ ฉันมีเงิน ”.$getrec->price.” บาท \n ”; } ?>

25 END 25


ดาวน์โหลด ppt โดยสว่าง ศรีสม องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาค เอเชีย - แปซิฟิก XHTML Navigation, Table & Form 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google