งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำคัญของไทย ที่มีนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยวปีละ มากๆ ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวมักจะ เป็นช่วงต้นฤดูหนาว และมีอากาศ ดีดิมเชื่อกันว่าประเพณีลอยกระทง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำคัญของไทย ที่มีนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยวปีละ มากๆ ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวมักจะ เป็นช่วงต้นฤดูหนาว และมีอากาศ ดีดิมเชื่อกันว่าประเพณีลอยกระทง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำคัญของไทย ที่มีนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยวปีละ มากๆ ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวมักจะ เป็นช่วงต้นฤดูหนาว และมีอากาศ ดีดิมเชื่อกันว่าประเพณีลอยกระทง เริ่มมีมาแต่สมัยสุโขทัย ในรัชสมัยพ่อ ขุนรามคำแหง โดยมีนางนพมาศ เป็น ผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยแต่ เดิมเรียกว่าพิธีจองเปรียง ที่ลอย เทียนประทีป และนางนพมาศได้นำ ดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บาน เฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่ เทียนประทีป แต่ปัจจุบันมีหลักฐานว่า ไม่น่าจะเก่ากว่าสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น โดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพ จิตรกรรมการสร้างกระทงแบบต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ 3

3


ดาวน์โหลด ppt สำคัญของไทย ที่มีนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยวปีละ มากๆ ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวมักจะ เป็นช่วงต้นฤดูหนาว และมีอากาศ ดีดิมเชื่อกันว่าประเพณีลอยกระทง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google