งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. น. ส. ธิติยา มั่นแย้ม คพ.2.5 เลขที่ 10 มีหน้าที่หาภาพ ออกแบบ หน้ากล่องซีดี และทำ powerpoint 2. น. ส. ภันทิลา เภาคำ คพ.2.5 เลขที่ 13 มีหน้าที่แต่งภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. น. ส. ธิติยา มั่นแย้ม คพ.2.5 เลขที่ 10 มีหน้าที่หาภาพ ออกแบบ หน้ากล่องซีดี และทำ powerpoint 2. น. ส. ภันทิลา เภาคำ คพ.2.5 เลขที่ 13 มีหน้าที่แต่งภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 1. น. ส. ธิติยา มั่นแย้ม คพ.2.5 เลขที่ 10 มีหน้าที่หาภาพ ออกแบบ หน้ากล่องซีดี และทำ powerpoint 2. น. ส. ภันทิลา เภาคำ คพ.2.5 เลขที่ 13 มีหน้าที่แต่งภาพ ทำ powerpoint และออกแบบ กล่องซีดี

5 1. สร้างเอกสารใหม่ โดยตั้งค่า หน้ากระดาษ ดังรูป

6 2. เราจะได้กระดาษในลักษณะนี้

7 3. เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา โดยมาที่คำสั่ง file>open

8 4. เปิดไฟล์ภาพขึ้นมาแล้วใช้เครื่องมือ Lasso tool ลากภาพที่ต้องการ ดังภาพ

9 5. เปิดไฟล์ภาพขึ้นมาโดยมาที่คำสั่ง file>open แล้วเลือกภาพที่ต้องการ

10 6. เปิดไฟล์ภาพขึ้นมาแล้ว ใช้เครื่องมือ lasso tool ลากส่วนที่เราต้องการ

11 7. ใช้เครื่องมือ move tool เพื่อย้ายภาพ ดังรูป

12 8. เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา โดยมาที่ file >open แล้ว เลือกภาพที่เราต้องการ

13 9. ใช้เครื่องมือ quick slection ลากตามส่วนที่เรา ต้องการ

14 10. ใช้เครื่องมือ move tool เพื่อย้ายภาพ

15 11.copy อีกเลเยอร์หนึ่ง มาที่เลเยอร์ภาพ ที่เราต้องการแล้วคลิกขวาที่เลเยอร์นั้น เลือก Dupilate layer แล้วจะได้ภาพเดิม มาอีก 1 เลเยอร์

16 12. เปิดภาพที่เราต้องการขึ้นมาโดยมา ที่ File>open เลือกรูปที่เราต้องการ

17 13. ใช้อุปกรณ์ lasso tool ลากส่วนที่เรา ต้องการ

18 14. ใช้อุปกรณ์ move tool ย้ายภาพ แล้วจัด ภาพให้ตรงตามที่เราต้องการ

19 15. เปิดภาพที่เราต้องการ โดยมาที่ file>open

20 16. ใช้อุปกรณ์ quick selection tool ลากภาพ ส่วนที่เราต้องการ

21 17. ใช้อุปกรณ์ move tool ย้ายภาพมา แล้วจัด ภาพให้สมดุล

22 18. ใช้อุปกรณ์ lasso tool ลากภาพส่วนที่ เราต้องการ

23 19. ใช้เครื่องมือ move tool เพื่อย้ายภาพ

24 20. ใช้อุปกรณ์ horizontal tool เพื่อพิมพ์ ตัวอักษรที่เราต้องการ

25 21. เป็นอันเสร็จ จะได้ภาพดัง รูปพื้นหลัง ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt 1. น. ส. ธิติยา มั่นแย้ม คพ.2.5 เลขที่ 10 มีหน้าที่หาภาพ ออกแบบ หน้ากล่องซีดี และทำ powerpoint 2. น. ส. ภันทิลา เภาคำ คพ.2.5 เลขที่ 13 มีหน้าที่แต่งภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google