งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพลงประกอบการสอน ชุดการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพลงประกอบการสอน ชุดการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพลงประกอบการสอน ชุดการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ
เพลงประกอบการสอน ชุดการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ บทเพลงที่นำมานี้ เป็นบทเพลงที่แต่งขึ้น โดยภาขวัญ สุดสงวน วัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอนกับ ชุดการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ เพื่อใช้ในการศึกษาความรู้ วิเคราะห์ และสรุปความรู้โดยใช้ บทเพลงเป็นสื่อ และเพื่อสร้างให้เกิดความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียน ทำนองเพลงผู้แต่งมิได้กำหนดไว้ ซึ่งผู้สอนสามารถใส่ทำนองเพลง ได้ตามใจชอบ และตามความเหมาะสม

2 เพลงสัมผัสกลอนแปด (คำร้อง ภาขวัญ สุดสงวน ผู้แต่ง)
เพลงสัมผัสกลอนแปด (คำร้อง ภาขวัญ สุดสงวน ผู้แต่ง) เจ้ากลอนแปดนี่หนา โอ้ว่าเจ้ากลอนแปด มีแปดคำแต่ละวรรค (ชะ ชะ) มีแปดคำแต่ละวรรค ขอน้องรักชักชวนกันฟัง วรรคหนึ่งคำสุดท้าย คำสุดท้ายวรรคที่หนึ่ง สัมผัสถึงวรรคสอง (ชะ ชะ) สัมผัสถึงวรรคสอง ที่คำสามหรือคำที่ห้า คำท้ายวรรคที่สอง น้องนั้นต้องเน้นเสียงจัตวา สัมผัสมาวรรคสาม (ชะ ชะ) สัมผัสมาวรรคสาม ที่ตรงคำสุดท้าย คำสุดท้ายวรรคสาม เจ้าคนงามจงอย่ารอรี สัมผัสที่วรรคสี่ (ชะ ชะ) สัมผัสที่วรรคสี่ คำที่สามหรือคำที่ห้า คำสุดท้ายวรรคสี่ ตรงคำนี้มีเสียงสำคัญ คือเสียงสามัญ (ชะ ชะ) คือเสียงสามัญ เจ้าแจ่มจันทร์โปรดจดจำ


ดาวน์โหลด ppt เพลงประกอบการสอน ชุดการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google