งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 จัดสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งในและนอกบ้าน  ไม่กินอาหารสุกๆดิบๆ และอาหารที่มันมาก  บริโภคผักปลอดสารพิษ ที่ปลูกเอง  ล้างมือก่อน-หลังกินอาหาร/ก่อน-หลังเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " จัดสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งในและนอกบ้าน  ไม่กินอาหารสุกๆดิบๆ และอาหารที่มันมาก  บริโภคผักปลอดสารพิษ ที่ปลูกเอง  ล้างมือก่อน-หลังกินอาหาร/ก่อน-หลังเข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  จัดสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งในและนอกบ้าน  ไม่กินอาหารสุกๆดิบๆ และอาหารที่มันมาก  บริโภคผักปลอดสารพิษ ที่ปลูกเอง  ล้างมือก่อน-หลังกินอาหาร/ก่อน-หลังเข้า ห้องน้ำ

2  ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเองในกลุ่ม เช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก เป็นต้น  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  เสิ้ยงกบ ปลาและปลูกเห็ด ไว้กินเอง

3  มี อสม.ร่วมทีม 18 คน รับผิดชอบคนละ 12 หลังคาเรือน  ร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกทุกครั้ง  ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนต่างๆ  เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ข่าวในชุมชน

4  สำรวจสภาวะสุขภาพและปัญหาในชุมชน และ วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้นำชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพ  จัดทำแผนพัฒนา ร่วมกับชุมชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนงบสนับสนุน อสม. (10,000 บาท) แผนพัฒนาหมู่บ้าน ด้านอื่นๆ

5 ระดมทุนและจัดตั้งกองทุนในหมู่บ้าน เช่น สหกรณ์ หมู่บ้าน ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน และผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตเอง ส่งเสริมการดูแลตนเองและครอบครัวของประชาชน เช่น วัดความดันโลหิต ตรวจปัสสาวะ ชั่งน้ำหนัก สำรวจลูกน้ำ สำรวจสัตว์ปีก


ดาวน์โหลด ppt  จัดสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งในและนอกบ้าน  ไม่กินอาหารสุกๆดิบๆ และอาหารที่มันมาก  บริโภคผักปลอดสารพิษ ที่ปลูกเอง  ล้างมือก่อน-หลังกินอาหาร/ก่อน-หลังเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google