งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่10 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (6) เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและ สังคมวัฒนธรรมของภาคตะวันตก จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ครู จงกล กลางชล และ นักเรียนชั้นม.4/4

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สร้างสรรค์ลักษณะสังคมวัฒนธรรมของภาคตะวันตก

3 สังคม วัฒนธรรมภาคตะวันตก
3 สาระการเรียนรู้ ลักษณะทาง กายภาพ สังคม วัฒนธรรมภาคตะวันตก

4 ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันตก
4 ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันตก ขนาด มีเนื้อที่ประมาณ 75,365 ตร.กม. ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ......

5 เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
5 คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินเพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

6 แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
6 แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ

7 อาณาเขตติดต่อ ติดกับจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง เหนือ
7 อาณาเขตติดต่อ ติดกับจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง เหนือ ติดต่อกับจังหวัด สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอ่าวไทย ตะวันออก

8 ติดต่อกับจังหวัดชุมพร
10 ใต้ ติดต่อกับจังหวัดชุมพร ติดต่อกับประเทศ พม่ามีแนวเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพรมแดน ตะวันตก

9 9 ลักษณะภูมิประเทศ เป็นเทือกเขาสูงทอดตัวในแนวทิศเหนือ-ทิศใต้ ตั้งแต่จังหวัดตาก ถึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทือกเขาที่สำคัญได้แก่ เทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาตะนาวศรี ส่วนที่ราบลุ่มที่สำคัญได้แก่ ที่ราบลุ่มแควใหญ่ แควน้อย และ เพชรบุรี

10 เขตที่ราบชายฝั่งทะเล
10 * เขตที่ราบ เขตที่ราบขั้นบันได เขตที่ราบชายฝั่งทะเล

11 อากาศร้อนและมีปริมาณฝนตกน้อยเนื่องจากเป็นพื้นที่เขตเงาฝน
11 ภูมิอากาศ อากาศร้อนและมีปริมาณฝนตกน้อยเนื่องจากเป็นพื้นที่เขตเงาฝน

12 12 ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดิน กลุ่มแอนทิซอลส์ แอลฟิซอลส์ อัลทิซอลส์

13 แม่น้ำที่สำคัญ แม่น้ำเมย แม่น้ำปิง แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำเพชรบุรี
13 ทรัพยากรน้ำ แม่น้ำเมย แม่น้ำปิง แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำที่สำคัญ

14 14 ทรัพยากรป่าไม้ มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นอับดับที่ 2 ของประเทศรองจากภาคเหนือ ภาคตะวันตกมีเนื้อที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ ของเนื้อที่ทั้งภาค

15 ป่าไม้ที่สำคัญในภูมิภาค คือ
15 ป่าไม้ที่สำคัญในภูมิภาค คือ ป่าไม้ไม่ผลัดใบ (ป่าดิบชื้น, ป่าดิบเขา,ป่าสน, ป่าชายเลน) ป่าไม้ผลัดใบ (ป่าเบญพรรณ ป่าแดง)

16 แร่โลหะ (แร่ดีบุกและทังสเตนขุดได้ มากที่สุด ทองคำ เหล็ก สังกะสี ตะกั่ว
16 ทรัพยากรแร่ธาตุ แร่โลหะ (แร่ดีบุกและทังสเตนขุดได้ มากที่สุด ทองคำ เหล็ก สังกะสี ตะกั่ว แร่อโลหะ (ฟลูออไรด์ หินอ่อน ฟอสเฟต

17 ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม
17 ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม เป็นภาคที่มีประชากรน้อยจะตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบเชิงเขา

18 * ชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม (พม่า มอญ กะเหรี่ยง )การดำรงชีวิตคล้ายภาคกลาง
18 สภาพสังคมวัฒนธรรม * ชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม (พม่า มอญ กะเหรี่ยง )การดำรงชีวิตคล้ายภาคกลาง

19 19 การประกอบอาชีพ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การทำป่าไม้ การทำประมง

20 20 การทำเหมืองแร่ การอุตสาหกรรม การค้าและการบริการ


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google