งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ครู จงกล กลางชล รู้และเข้าใจ ปัจจัยทาง ภูมิศาสตร์ที่ สร้างสรรค์ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมของ ภาคตะวันตก 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ครู จงกล กลางชล รู้และเข้าใจ ปัจจัยทาง ภูมิศาสตร์ที่ สร้างสรรค์ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมของ ภาคตะวันตก 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ครู จงกล กลางชล รู้และเข้าใจ ปัจจัยทาง ภูมิศาสตร์ที่ สร้างสรรค์ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมของ ภาคตะวันตก 2

3 ครู จงกล กลางชล 3

4 ขน าด มีเนื้อที่ประมาณ 75,365 ตร. กม. ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ...... 4

5 ครู จงกล กลางชล คนสวยโพธาราม คนงามบ้าน โป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนัง ใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำ ดำเนินเพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่าน ยี่สกปลาดี เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อน ใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม 5

6 ครู จงกล กลางชล แคว้นโบราณ ด่าน เจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ 6

7 ครู จงกล กลางชล อาณาเขต ติดต่อ เหนือ ติดกับจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ตะวันอ อก ติดต่อกับจังหวัด สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอ่าว ไทย 7

8 ครู จงกล กลางชล ใต้ ติดต่อกับจังหวัด ชุมพร ตะวัน ตก ติดต่อกับประเทศ พม่ามีแนว เทือกเขาถนน ธงชัยและ เทือกเขาตะนาว ศรีเป็นพรมแดน 10

9 ครู จงกล กลางชล เป็นเทือกเขาสูง ทอดตัวในแนวทิศเหนือ - ทิศใต้ ตั้งแต่จังหวัดตาก ถึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทือกเขาที่สำคัญได้แก่ เทือกเขาถนนธงชัย และ เทือกเขาตะนาวศรี ส่วนที่ ราบลุ่มที่สำคัญได้แก่ ที่ ราบลุ่มแควใหญ่ แควน้อย และ เพชรบุรี 9

10 ครู จงกล กลางชล เขตที่ราบ ขั้นบันได เขตที่ราบ ชายฝั่งทะเล 10

11 ครู จงกล กลางชล อากาศร้อนและมีปริมาณ ฝนตกน้อยเนื่องจากเป็น พื้นที่เขตเงาฝน 11

12 ครู จงกล กลางชล ทรัพยาก รดิน กลุ่มแอนทิ ซอลส์ แอลฟิ ซอลส์ อัลทิ ซอลส์ 12

13 ครู จงกล กลางชล แม่น้ำที่ สำคัญ - แม่น้ำเมย - แม่น้ำปิง - แม่น้ำแม่ กลอง - แม่น้ำ เพชรบุรี 13

14 ครู จงกล กลางชล มีป่าไม้ที่อุดม สมบูรณ์เป็นอับดับที่ 2 ของประเทศรองจาก ภาคเหนือ ภาค ตะวันตกมีเนื้อที่ป่าไม้ ประมาณร้อยละ 49.74 ของเนื้อที่ทั้ง ภาค ทรัพยากรป่าไม้ 14

15 ครู จงกล กลางชล ป่าไม้ไม่ผลัดใบ ( ป่าดิบชื้น, ป่าดิบ เขา, ป่าสน, ป่า ชายเลน ) ป่าไม้ผลัดใบ ( ป่าเบญพรรณ ป่าแดง ) 15

16 ครู จงกล กลางชล แร่โลหะ ( แร่ดีบุกและ ทังสเตนขุดได้ มากที่สุด ทองคำ เหล็ก สังกะสี ตะกั่ว แร่อโลหะ ( ฟลูออไรด์ หินอ่อน ฟอสเฟต 16

17 ครู จงกล กลางชล เป็นภาคที่มี ประชากรน้อยจะตั้ง ถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ ราบลุ่มน้ำและที่ราบ เชิงเขา 17

18 ครู จงกล กลางชล * ชนกลุ่มน้อยหลาย กลุ่ม ( พม่า มอญ กะเหรี่ยง ) การ ดำรงชีวิตคล้ายภาค กลาง 18

19 ครู จงกล กลางชล - การ เพาะปลูก - การเลี้ยง สัตว์ - การทำ ป่าไม้ - การทำ ประมง 19

20 ครู จงกล กลางชล - การทำเหมือง แร่ - การ อุตสาหกรรม - การค้าและ การบริการ 20


ดาวน์โหลด ppt 1. ครู จงกล กลางชล รู้และเข้าใจ ปัจจัยทาง ภูมิศาสตร์ที่ สร้างสรรค์ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมของ ภาคตะวันตก 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google