งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Faculty of Business Chinese กิจกรรมงานเฉลิมฉลองวันตรุษจีน ประจำปี 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Faculty of Business Chinese กิจกรรมงานเฉลิมฉลองวันตรุษจีน ประจำปี 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Faculty of Business Chinese กิจกรรมงานเฉลิมฉลองวันตรุษจีน ประจำปี 2552
SCHOOL OF ART Faculty of Business Chinese เสนอโครงการ กิจกรรมงานเฉลิมฉลองวันตรุษจีน ประจำปี 2552 C Y N CC I A H E W E N S E R E

2 Chinese New Year Celebration 2009
เป้าหมาย : 1. เพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่จีน 2. เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติ ได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมจีนดียิ่งขึ้น 3. อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของวัน ตรุษจีน 4. เป็นการเผยแพร่ ให้ความรู้แก่นักศึกษาผู้ที่สนใจ

3 วันที่ทำกิจกรรม : วันพุธ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552
กำหนดการ วันที่ทำกิจกรรม : วันพุธ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552 เริ่ม : – น. สถานที่จัดงาน : บริเวณหน้าอาคาร Cathedral of Learning

4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการทำกิจกรรม
1. นักศึกษาและบุคคลทั่วไป จะให้ความสนใจในวันตรุษจีนเพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อสืบทอดและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม สำหรับคนไทยเชื้อสายจีน 3. ทำให้นักศึกษาทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาผู้เรียนในสายภาษาจีนธุรกิจ ที่เข้าร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ จะมีความสามัคคีต่อกันในหมู่คณะ 4. ผู้เข้าร่วมงาน ได้รับความรู้ และความเพลินเพลินจากกิจกรรมที่จัดขั้น Happy Chinese New Year

5 เริ่มกิจกรรมการแสดงของนักศึกษา
กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมการแสดง กำหนดการ พิธีเปิด 10.00 น. ต้อนรับวันตรุษจีน 10.20 น. เริ่มกิจกรรมการแสดงของนักศึกษา 10.30 – น. พิธีปิด 12.00 น.

6 For Your Kind Consideration
Thank You Very Much For Your Kind Consideration


ดาวน์โหลด ppt Faculty of Business Chinese กิจกรรมงานเฉลิมฉลองวันตรุษจีน ประจำปี 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google