งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอโครงการ กิจกรรมงานเฉลิมฉลองวัน ตรุษจีน ประจำปี 2552 C C H N A N E S E E Y E W I R.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอโครงการ กิจกรรมงานเฉลิมฉลองวัน ตรุษจีน ประจำปี 2552 C C H N A N E S E E Y E W I R."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสนอโครงการ กิจกรรมงานเฉลิมฉลองวัน ตรุษจีน ประจำปี 2552 C C H N A N E S E E Y E W I R

2 เป้าหมาย : 1. เพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่จีน 2. เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติ ได้ รับรู้ถึงวัฒนธรรมจีนดียิ่งขึ้น 3. อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของวัน ตรุษจีน 4. เป็นการเผยแพร่ ให้ความรู้แก่ นักศึกษาผู้ที่สนใจ

3 วันที่ทำกิจกรรม : วันพุธ ที่ 21 มกราคม พ. ศ. 2552 เริ่ม : 9.00 – 12.00 น. กำหน ดการ สถานที่จัดงาน : บริเวณหน้า อาคาร Cathedral of Learning

4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการทำ กิจกรรม 1. นักศึกษาและบุคคลทั่วไป จะให้ความ สนใจในวันตรุษจีนเพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อสืบทอดและรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม สำหรับคนไทยเชื้อสาย จีน 3. ทำให้นักศึกษาทุกคน โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งนักศึกษาผู้เรียนในสายภาษาจีนธุรกิจ ที่ เข้าร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ จะมีความสามัคคี ต่อกันในหมู่คณะ 4. ผู้เข้าร่วมงาน ได้รับความรู้ และความ เพลินเพลินจากกิจกรรมที่จัดขั้น Happy Chinese New Year

5 กิจกรรมวัน ตรุษจีน กิจกรรมการแสดงกำหนดการ พิธีเปิด 10.00 น. ต้อนรับวันตรุษจีน 10.20 น. เริ่มกิจกรรมการ แสดงของนักศึกษา 10.30 – 11.30 น. พิธีปิด 12.00 น.

6


ดาวน์โหลด ppt เสนอโครงการ กิจกรรมงานเฉลิมฉลองวัน ตรุษจีน ประจำปี 2552 C C H N A N E S E E Y E W I R.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google