งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
การอบรมเกณฑ์คงค้าง ดวงพร เพลินสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2 รายวันทั่วไป เดบิต เครดิต

3 รายวันทั่วไป เดบิต หมวด 4 เครดิต 3101010101.101 เดบิต 3101010101.101
เดบิต หมวด 4 เครดิต เดบิต เครดิต หมวด 5

4 อยู่เดบิต เดบิต เครดิต

5 อยู่เครดิต เดบิต เครดิต

6

7

8

9 วิธีแก้ไข ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UCในCUP ไม่บันทึก ดูจำนวนเงินลูกหนี้ จาก
ดูจำนวนเงินลูกหนี้ จาก สปภ.02/1

10

11 ลูกหนี้ = 46, บาท ตัดลูกหนี้ด้วยเงินกองทุนUC-OPD วิธีแก้ไข

12

13 22,209.94

14 41,790.84

15

16 วิธีแก้ไข รายวันทั่วไป เดบิต 1105010105.101 ยา
เดบิต ยา เครดิต ยาใช้ไป

17 วิธีแก้ไข รายวันทั่วไป เดบิต 1105010105.102 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
เดบิต เวชภัณฑ์มิใช่ยา เครดิต เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป

18 วัสดุสำนักงาน รายวันทั่วไป ลบข้อมูล

19 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน
รายวันทั่วไป ลบข้อมูล

20 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค.วิทย์
ค่าเสื่อมราคา มากกว่าราคา ครุภัณฑ์ ลบข้อมูล

21 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค.คอมพิวเตอร์
ในงบทดลอง หมวด 5 มีการบันทึกค่าเสื่อมราคา แต่ในค่าเสื่อมราคาสะสม ไม่มี แสดงว่า บันทึกด้านเครดิต ผิดหมวด หารายการที่ บันทึกด้านเดบิตว่าค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

22 เงินกองทุน UC-OPDรับโอนจากแม่ข่าย
รายวันทั่วไป เดบิต เงินกองทุน UC-OPDรับโอนจากแม่ข่าย เครดิต เงินกองทุน UC-OPD

23

24 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - บุคคลภายนอก
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว - บุคคลภายนอก ค่าวัสดุก่อสร้าง - บุคคลภายนอก

25

26 วิธีแก้ไข

27

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google