งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเกณฑ์คง ค้าง ดวงพร เพลินสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเกณฑ์คง ค้าง ดวงพร เพลินสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเกณฑ์คง ค้าง ดวงพร เพลินสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

2 รายวัน ทั่วไป เดบิต เครดิต

3 รายวัน ทั่วไป เดบิต หมวด 4 เครดิต เดบิต เครดิต หมวด 5

4 อยู่เด บิต เดบิต เครดิต

5 อยู่ เครดิต เดบิต เครดิต

6

7

8

9 ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UCในCUP ไม่บันทึก วิธีแก้ไ ข ดูจำนวนเงินลูกหนี้ จาก สปภ.02/1

10

11 ลูกหนี้ = 46, บาท ตัดลูกหนี้ด้วยเงินกองทุนUC-OPD วิธีแก้ไข

12

13 ,

14 ,790.84

15

16 วิธีแก้ไข รายวันทั่วไป เดบิต ยา เครดิต ยา ใช้ไป

17 วิธีแก้ไข รายวันทั่วไป เดบิต เวชภัณฑ์ มิใช่ยา เครดิต เวชภัณฑ์มิใช่ ยาใช้ไป

18 วัสดุสำนักงาน รายวันทั่วไป ลบข้อมูล

19 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน รายวันทั่วไป ลบข้อมูล

20 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ค. วิทย์ ค่าเสื่อมราคา มากกว่าราคา ครุภัณฑ์ ลบข้อมูล

21 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ค. คอมพิวเตอร์ ในงบทดลอง หมวด 5 มีการบันทึกค่า เสื่อมราคา แต่ในค่าเสื่อมราคาสะสม ไม่มี แสดงว่า บันทึกด้านเครดิต ผิด หมวด หารายการที่บันทึกด้านเดบิตว่าค่าเสื่อม ราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

22 เงินกองทุน UC-OPD รับโอนจาก แม่ข่าย รายวันทั่วไป เดบิต เงินกองทุน UC-OPD รับโอนจากแม่ ข่าย เครดิต เงินกองทุน UC-OPD

23

24 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - บุคคลภายนอก ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว - บุคคลภายนอก ค่าวัสดุก่อสร้าง - บุคคลภายนอก

25

26 วิธีแก้ไ ข

27

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเกณฑ์คง ค้าง ดวงพร เพลินสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google