งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสาวรจนี. รสในวรรณคดี เสาวรจนี นารีปราโมทย์ พิโรธวาทัง สัลลาปังคพิไสย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสาวรจนี. รสในวรรณคดี เสาวรจนี นารีปราโมทย์ พิโรธวาทัง สัลลาปังคพิไสย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสาวรจนี

2 รสในวรรณคดี เสาวรจนี นารีปราโมทย์ พิโรธวาทัง สัลลาปังคพิไสย

3 เสาวรจนี เสาวรจนี ( บทชมโฉม ) คือ การกล่าวชมความงามของ ตัวละครในเรื่อง ซึ่งอาจ เป็นได้ทั้งตัวละครที่เป็น มนุษย์ อมนุษย์ หรือสัตว์

4 ตัวอย่าง...

5 บทชมโฉมนางมัทนา โดนท้าวชัยเสนรำพึงรำพันไว้ใน วรรณคดีเรื่องมัทนะพาธา เสียงเจ้าสิเพรากว่า ดุริ ยางคะดีดใน ฟากฟ้าสุราลัย สุรศัพ ทะเริงรมย์ ยามเดินบเขินขัด กละ นัจจะน่าชม กรายกรก็เร้ารม ยะ ประหนึ่งระบำสรวย ยามนั่งก็นั่งเรียบ และ ระเบียบเขินขวย แขนอ่อนฤเปรียบด้วย ธนุก่ง กระชับไว้ พิศโฉมและฟังเสียง ละก็ เพียงจะขาดใจ ( พระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว )

6 บทชมโฉมนางเงือก ซึ่งติดตามพ่อแม่มาเพื่อพาพระ อภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร จากเรื่อง พระอภัยมณี พงศ์กษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อย ดูแช่ม ช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ้าผม ประไพพักตร์ลักษณ์ล้ำล้วนขำคม ทั้งเนื้อนม นวลเปล่งออกเต่งทรวง ขนงเนตรเกศกรอ่อนสะอาด ดังสุรางค์ นางนาฏในวังหลวง พระเพลินพิศคิดหมายเสียดายดวง แล้วหนัก หน่วงนึกที่จะหนีไป ( พระสุนทร โวหาร ( ภู่ ))

7 บทชมกวางทอง ซึ่งท้าวทุษยันต์พบขณะประพาส ป่า เมื่อติดตามไปท้าวทุษยันต์จึงได้พบนาง ศกุนตลา จากวรรณคดีเรื่อง ศกุนตลา เหลือบเห็นกวางขำดำขลับงามสรร สะพรั่งดังเลขา งามเขาเป็นกิ่งกาญจนางามนิลรัตน์รูจี คอก่งเป็นวงราววาดรูปสะอาดคราว นางสำอางศรี เหลียวหน้ามาดูภูมีงามดังนารี ชำเลืองอาย ยามวิ่งลิ่วล้ำดังลมส่งตัดตรงทุ่มพลัน ผันผาย ( พระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว )


ดาวน์โหลด ppt เสาวรจนี. รสในวรรณคดี เสาวรจนี นารีปราโมทย์ พิโรธวาทัง สัลลาปังคพิไสย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google