งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รางวัลที่ 3 ดอก ไม้ ดอก ไม้ รางวัลที่ 1. รางวัลที่ 3 บลูฮาวาย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Otacanthus caeruleus A. Ronse ชื่อวงศ์ : Scrophulariaceae ชื่อสามัญ :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รางวัลที่ 3 ดอก ไม้ ดอก ไม้ รางวัลที่ 1. รางวัลที่ 3 บลูฮาวาย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Otacanthus caeruleus A. Ronse ชื่อวงศ์ : Scrophulariaceae ชื่อสามัญ :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รางวัลที่ 3 ดอก ไม้ ดอก ไม้ รางวัลที่ 1

2 รางวัลที่ 3 บลูฮาวาย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Otacanthus caeruleus A. Ronse ชื่อวงศ์ : Scrophulariaceae ชื่อสามัญ : Brazilina snapdragon, Blue Hawaii สีดอก [Flower Color] : สี ม่วงอมน้ำเงิน ดอก (Flower) : สีม่วงอมน้ำเงิน กลางดอกแต้มสีขาว ออกเป็นช่อแบบ ช่อกระจะที่ปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อม ติดกันเป็นหลอดสี ขาวอมเขียวอ่อน ปลายแยกเป็น 2 กลีบ ออกดอก มาก ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-4 เซนติเมตร

3 รางวัลที่ 3 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus spp. and hybrid ชื่อวงศ์ : Malvaceae ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม ขนาด [Size] : สูง 2-3 เมตร สีดอก [Flower Color] : สีขาว ม่วง ชมพู เหลือง ส้ม ดอก (Flower) : มีหลายสีขึ้นอยู่กับพันธุ์ เช่น สีขาว ม่วง เหลือง ส้ม และชมพู ออกเป็นดอกเดี่ยวที่ปลายกิ่ง มี ทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน โคนกลีบดอกซ้อนเกยกัน เป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง ชบา

4 รางวัลที่ 3 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nyctanthes arbor-tristis L. ชื่อวงศ์ : Oleaceae ชื่อสามัญ : Night blooming jasmine ชื่อพื้นเมือง : กณิการ์ กรณิการ์ สีดอก [Flower Color] : สีขาว ดอก (Flower) : สีขาว มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อ กระจุกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อละ 3-7 ดอก ที่ก้านช่อ ดอกมีใบประดับเล็กๆ 1 คู่ ไม่มีก้านดอก โคนกลีบดอกสีส้ม แสดเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5-8 แฉก ปลายกลีบกว้างและเว้าลึก เริ่มบาน ตอนเย็นแล้วร่วงในตอนเช้า กรรณิการ์

5 รางวัลที่ 3 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. ชื่อวงศ์ : Apocynaceae ชื่อสามัญ : Desert rose, Mock Azalea, Pink bignonia, Impala lily ชื่อพื้นเมือง : ลั่นทมแดง ลั่นทมยะวา สีดอก [Flower Color] : สีชมพูสด ดอก (Flower) : สีชมพูสด ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะที่ ปลายกิ่ง ดอกรูปแตร กลีบดอก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน เป็นหลอด ภายในหลอดมีสีเหลือง ปลายแยก 5 กลีบ โคน กลีบดอกมีฐานรองดอกเป็นแฉกเล็กๆสีเขียว ดอก ชวนชม

6 รางวัลที่ 3 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millingtonia hortensis L.f. ชื่อวงศ์ : Bignoniaceae ชื่อสามัญ : Indian cork tree ชื่อพื้นเมือง : กาซะลอง กาดซะลอง เต็กตองโพ่ สีดอก [Flower Color] : สีขาวหรือชมพู ดอก (Flower) : สีขาวหรือชมพู มีกลิ่นหอม ออกเป็น ช่อแบบ ช่อกระจุกซ้อนตามปลายกิ่ง ช่อดอกขนาดใหญ่ และยาว เซนติเมตร มีขน กลีบเลี้ยงมีขนาดเล็ก โคนติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยก 5 แฉก ปลายมน กว้างม้วนลง เป็นหลอดยาวปลาย 4 แฉก มี 1 กลีบที่ปลาย เป็น 2 แฉก ดอกบานเต็มที่กว้าง เซนติเมตร ปีบ

7 รางวัลที่ 3 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nerium oleander L. ชื่อวงศ์ : Apocynaceae ชื่อสามัญ : Sweet oleander, Rose bay, Oleander ชื่อพื้นเมือง : ยี่โถฝรั่ง สีดอก [Flower Color] : สีชมพู ขาว แดง เหลือง ดอก (Flower) : สีชมพู ขาว แดง เหลือง ออกเป็นช่อ แบบช่อกระจุกเชิงประกอบที่ปลายกิ่ง ช่อละ ดอก มีทั้งดอกลาและดอกซ้อน พันธุ์ดอกลามีหลาย สี เช่น สีชมพู ขาว แดง เหลือง ส่วนพันธุ์ดอกซ้อนสี ชมพูเข้ม มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกมีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์ดอก ลา ช่อดอกบานเต็มที่กว้าง 8-12 เซนติเมตร ยี่โถ

8 รางวัลที่ 3 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Celosia argentea L. var. cristata (L.) Kuntze. ชื่อวงศ์ : Amaranthaceae ชื่อสามัญ : Common cockscomb, Crested celosin สีดอก [Flower Color] : สีขาวเงินมีใบประดับสีแดง ชมพู เหลือง ขาว หรือมีหลายสีในช่อเดียวกัน ดอก (Flower) : สีขาวเงิน ขนาดเล็กแทรกอยู่ในกลีบ ประดับ ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ปลายต้น กลีบประดับ อัดกันแน่น ม้วนงอคล้ายหงอนไก่ มีหลายสี เช่น แดง เหลือง ชมพู ขาว หรือสองสีในดอกเดียวกัน ช่อดอกบาน เต็มที่กว้าง 8-15 เซนติเมตร หงอนไก่

9 รางวัลที่ 3 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Verbena x hybrida Groenl. & Ruempl. ชื่อวงศ์ : Verbenaceae ชื่อสามัญ : Common garden verbena, Florist's verbena, Vervain สีดอก [Flower Color] : สีขาวครีม ชมพู แดง ม่วง ดอก (Flower) : สีขาว ชมพู แดง ม่วง กลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง โคนกลีบเลี้ยง เชื่อมกันเป็นหลอด ปลายเป็นจัก 5 ซี่ โคนกลีบดอก เชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก ปลายกลีบเว้า คล้ายรูปหัวใจ ดอกบานเต็มที่กว้าง เซนติเมตร โดยบานจากด้านนอกช่อดอกเข้าด้านใน เวอร์บีน่า

10 รางวัลที่ 3 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cochlospermum regium (Mart. &Schrank) Pilg. ชื่อวงศ์ : Bixaceae ชื่อสามัญ : Silk cotton tree, Yellow cotton tree ชื่อพื้นเมือง : ฝ้ายคำ สีดอก [Flower Color] : สีเหลืองสด ดอก (Flower) : สีเหลืองสด มีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีทั้งดอก เดี่ยวหรือดอกซ้อน ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ตาม ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5-6 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-10 เซนติเมตร สุพรรณิกา ร์


ดาวน์โหลด ppt รางวัลที่ 3 ดอก ไม้ ดอก ไม้ รางวัลที่ 1. รางวัลที่ 3 บลูฮาวาย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Otacanthus caeruleus A. Ronse ชื่อวงศ์ : Scrophulariaceae ชื่อสามัญ :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google