งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดอกไม้ รางวัลที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดอกไม้ รางวัลที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดอกไม้ รางวัลที่ 1

2 บลูฮาวาย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Otacanthus caeruleus A. Ronse
ชื่อวงศ์ : Scrophulariaceae ชื่อสามัญ : Brazilina snapdragon, Blue Hawaii      สีดอก [Flower Color] : สี ม่วงอมน้ำเงิน   ดอก (Flower) : สีม่วงอมน้ำเงิน กลางดอกแต้มสีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะที่ปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อม ติดกันเป็นหลอดสีขาวอมเขียวอ่อน   ปลายแยกเป็น 2 กลีบ ออกดอกมาก   ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-4 เซนติเมตร

3 ชบา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus spp. and hybrid ชื่อวงศ์ : Malvaceae
ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม    ขนาด [Size] : สูง 2-3 เมตร    สีดอก [Flower Color] : สีขาว ม่วง ชมพู เหลือง ส้ม                ดอก (Flower) :   มีหลายสีขึ้นอยู่กับพันธุ์  เช่น  สีขาว ม่วง เหลือง ส้ม และชมพู ออกเป็นดอกเดี่ยวที่ปลายกิ่ง มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน  โคนกลีบดอกซ้อนเกยกันเป็นหลอด   ปลายแยก 5 กลีบ  ดอกบานเต็มที่กว้าง

4 กรรณิการ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nyctanthes arbor-tristis L.
ชื่อวงศ์ : Oleaceae   ชื่อสามัญ : Night blooming jasmine   ชื่อพื้นเมือง : กณิการ์  กรณิการ์      สีดอก [Flower Color] : สีขาว    ดอก (Flower) : สีขาว มีกลิ่นหอม  ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง  ช่อละ 3-7 ดอก ที่ก้านช่อดอกมีใบประดับเล็กๆ 1 คู่  ไม่มีก้านดอก  โคนกลีบดอกสีส้มแสดเชื่อมติดกันเป็นหลอด   ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5-8 แฉก ปลายกลีบกว้างและเว้าลึก เริ่มบานตอนเย็นแล้วร่วงในตอนเช้า

5 ชวนชม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.
ชื่อวงศ์ : Apocynaceae   ชื่อสามัญ : Desert rose, Mock Azalea, Pink bignonia, Impala lily   ชื่อพื้นเมือง : ลั่นทมแดง ลั่นทมยะวา   สีดอก [Flower Color] : สีชมพูสด  ดอก (Flower) : สีชมพูสด ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะที่ปลายกิ่ง ดอกรูปแตร กลีบดอก  โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ภายในหลอดมีสีเหลือง ปลายแยก 5 กลีบ โคนกลีบดอกมีฐานรองดอกเป็นแฉกเล็กๆสีเขียว ดอก

6 ปีบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millingtonia hortensis L.f.
ชื่อวงศ์ : Bignoniaceae   ชื่อสามัญ : Indian cork tree   ชื่อพื้นเมือง : กาซะลอง กาดซะลอง เต็กตองโพ่     สีดอก [Flower Color] : สีขาวหรือชมพู    ดอก (Flower) :  สีขาวหรือชมพู   มีกลิ่นหอม ออกเป็น ช่อแบบ ช่อกระจุกซ้อนตามปลายกิ่ง ช่อดอกขนาดใหญ่ และยาว เซนติเมตร   มีขน  กลีบเลี้ยงมีขนาดเล็ก  โคนติดกันเป็นรูปถ้วย  ปลายแยก 5 แฉก   ปลายมน กว้างม้วนลง เป็นหลอดยาวปลาย 4 แฉก มี 1 กลีบที่ปลายเป็น 2 แฉก  ดอกบานเต็มที่กว้าง เซนติเมตร

7 ยี่โถ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nerium oleander L. ชื่อวงศ์ : Apocynaceae
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nerium oleander L.   ชื่อวงศ์ : Apocynaceae   ชื่อสามัญ : Sweet oleander, Rose bay, Oleander   ชื่อพื้นเมือง : ยี่โถฝรั่ง       สีดอก [Flower Color] : สีชมพู ขาว แดง เหลือง     ดอก (Flower) : สีชมพู ขาว แดง เหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกเชิงประกอบที่ปลายกิ่ง ช่อละ ดอก   มีทั้งดอกลาและดอกซ้อน   พันธุ์ดอกลามีหลายสี  เช่น  สีชมพู ขาว แดง เหลือง   ส่วนพันธุ์ดอกซ้อนสีชมพูเข้ม มีกลิ่นหอมอ่อนๆ  ดอกมีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์ดอกลา ช่อดอกบานเต็มที่กว้าง 8-12 เซนติเมตร

8 หงอนไก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Celosia argentea L. var.
cristata (L.) Kuntze.    ชื่อวงศ์ : Amaranthaceae   ชื่อสามัญ : Common cockscomb, Crested celosin      สีดอก [Flower Color] : สีขาวเงินมีใบประดับสีแดง ชมพู เหลือง ขาว หรือมีหลายสีในช่อเดียวกัน            ดอก (Flower) : สีขาวเงิน ขนาดเล็กแทรกอยู่ในกลีบประดับ  ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ปลายต้น กลีบประดับอัดกันแน่น ม้วนงอคล้ายหงอนไก่  มีหลายสี เช่น แดง เหลือง ชมพู  ขาว หรือสองสีในดอกเดียวกัน ช่อดอกบานเต็มที่กว้าง 8-15 เซนติเมตร 

9 เวอร์บีน่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Verbena x hybrida Groenl. & Ruempl.
ชื่อวงศ์ : Verbenaceae   ชื่อสามัญ : Common garden verbena, Florist's verbena, Vervain   สีดอก [Flower Color] : สีขาวครีม ชมพู แดง ม่วง               ดอก (Flower) : สีขาว ชมพู แดง ม่วง กลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นหลอด  ปลายเป็นจัก 5 ซี่   โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก  ปลายกลีบเว้าคล้ายรูปหัวใจ ดอกบานเต็มที่กว้าง เซนติเมตร โดยบานจากด้านนอกช่อดอกเข้าด้านใน

10 สุพรรณิการ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cochlospermum regium
(Mart. &Schrank) Pilg.   ชื่อวงศ์ : Bixaceae    ชื่อสามัญ : Silk cotton tree, Yellow cotton tree   ชื่อพื้นเมือง : ฝ้ายคำ       สีดอก [Flower Color] : สีเหลืองสด     ดอก (Flower) :  สีเหลืองสด มีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีทั้งดอกเดี่ยวหรือดอกซ้อน ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ตาม ปลายกิ่ง  ช่อดอกยาว เซนติเมตร   กลีบเลี้ยง 5-6 กลีบ   กลีบดอก 6 กลีบ   ดอกบานเต็มที่กว้าง   6-10 เซนติเมตร


ดาวน์โหลด ppt ดอกไม้ รางวัลที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google