งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลี้ยงกุ้งเชิงเศรษฐ นิเวศน์ด้านพลังงาน งานกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 14 22 - 24 มกราคม 2553 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลี้ยงกุ้งเชิงเศรษฐ นิเวศน์ด้านพลังงาน งานกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 14 22 - 24 มกราคม 2553 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลี้ยงกุ้งเชิงเศรษฐ นิเวศน์ด้านพลังงาน งานกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 14 22 - 24 มกราคม 2553 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี

2 E3Agro-Project อีกหลากหลายวิธี... ลด ต้นทุนด้านพลังงาน ในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง E3Agro-Project งานกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 13 17 - 18 มกราคม 2552 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี

3 E3Agro-Project ต้นกำลังที่ใช้กับ Aerator ใน ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง มอเตอร์ไฟฟ้า 3 – 7.5 hp เครื่องยนต์ดีเซล 11 hp E3Agro-Project

4 อุปกรณ์อื่นๆ ในระบบ Aerator พูลเล่ย์ – สายพาน และ เกียร์ทดรอบ E3Agro-Project

5 ชุดเกียร์เปลี่ยนทิศทาง อุปกรณ์อื่นๆ ในระบบ Aerator E3Agro-Project

6 เพลาพร้อมชุดใบพัด อุปกรณ์อื่นๆ ในระบบ Aerator E3Agro-Project

7 1. มอเตอร์ 3 แรงม้า สำหรับเพลาเดี่ยว สั้นและยาว 1. มอเตอร์ 3 แรงม้า สำหรับเพลาเดี่ยว สั้นและยาว มอเตอร์ 5 แรงม้า สำหรับเพลา กากบาท มอเตอร์ 5 แรงม้า สำหรับเพลา กากบาท มอเตอร์ 7.5 แรงม้า สำหรับเพลา ขนาน มอเตอร์ 7.5 แรงม้า สำหรับเพลา ขนาน 2. ประสิทธิภาพการทำงาน < 60 % 2. ประสิทธิภาพการทำงาน < 60 % 3. กำลังงานที่สูญเสียโดยเฉลี่ย ประมาณ 50 % 3. กำลังงานที่สูญเสียโดยเฉลี่ย ประมาณ 50 % - 30 – 40 % เกิดที่พูลเล่ย์และ เฟืองทดรอบ - 30 – 40 % เกิดที่พูลเล่ย์และ เฟืองทดรอบ - 10 % เกิดที่ระบบเพลาของ Aerator - 10 % เกิดที่ระบบเพลาของ Aerator ผลการศึกษา กรณีมอเตอร์ไฟฟ้า E3Agro-Project

8 Aerator Type m3/kWh Immersion (cm) / rpm 2.5/140 10/70 2.5/100 5/70 2.5/140 2.5/70 2.5/100 5/70 2.5/140 5/70 2.5/140 10/100 E3Agro-Project ผลการทดสอบความสามารถใน การกวนน้ำของใบพัด

9 การเติม O 2 ในน้ำด้วย เครื่องตีน้ำแบบใบพัด (Paddle wheel aerator) ผิวน้ำกระเพื่อม ละอองน้ำเป็นฝอย O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 ฟอง อากาศ O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 ออกซิเจนที่มีในอากาศมี 21% โดยปริมาตร ช่วงเวลากลางวัน น้ำมี O 2 > 6.5 mg/L ( เกินจุดอิ่มตัว 100%)

10 ละอองน้ำเป็นฝอย ผิวน้ำกระเพื่อม การเปลี่ยนรูปพลังงาน ของมอเตอร์

11 E3Agro-Project Three-phase induction motor

12 E3Agro-Project

13

14 มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ Eff. < 60 % Eff.  80 % E3Agro-Project

15 การต่อมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ากับเกียร์โดยตรง

16 การใช้ VSD เพื่อการประหยัดพลังงานในมอเตอร์ E3Agro-Project

17 1. การหล่อลื่น ในระบบเพลาอย่าง ต่อเนื่อง 2. ปรับความลึกและความเร็วรอบใบพัด ให้เหมาะสม 3. ใช้ขนาดต้นกำลังที่เหมาะสม 4. ใช้ต้นกำลังที่มีประสิทธิภาพ ( ถ้าทำ ได้ ) 5. ใช้ VSD เพื่อควบคุมการใช้พลังงาน มอเตอร์อย่างเหมาะสม 6. หลีกเลี่ยงการใช้ เพลาแบบขนาน หรือ การจัดเรียงตำแหน่ง เพลาใหม่ เพลาใหม่ สรุปแนวทางการจัดการใช้ พลังงานในฟาร์มกุ้ง :- E3Agro-Project

18 การเลี้ยงกุ้งเชิงเศรษฐนิเวศน์ ด้านพลังงาน page 18

19 1. การเพิ่มความตระหนักและ ความสามารถในการ บริหารจัดการด้านพลังงาน แก่ผู้เลี้ยงกุ้ง 2. การจัดทำ “ ฟาร์มกุ้งตัวอย่าง การอนุรักษ์พลังงานเชิง พาณิชย์ ” 3. การส่งเสริมการใช้มอเตอร์ที่ มีประสิทธิภาพ

20 รายละเอียดผู้ ติดต่อ คุณสุชาดา เมธีคุณาภรณ์ สำนักความร่วมมือทางวิชาการ ของเยอรมัน (GTZ) โทร 02-381-8375, 02-712-0255 อีเมล์ : suchada.meteekunaporn@gtz.de


ดาวน์โหลด ppt การเลี้ยงกุ้งเชิงเศรษฐ นิเวศน์ด้านพลังงาน งานกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 14 22 - 24 มกราคม 2553 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google