งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กล้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กล้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กล้วย

2 กล้วย ความหมายของกล้วย ประโยชน์ของกล้วย แบบทดสอบก่อนเรียน
ส่วนประกอบของต้นกล้วย ประโยชน์ของกล้วย กล้วย แบบทดสอบหลังเรียน แหล่งอ้างอิง

3 แบบทดสอบก่อนเรียน 1. จากภาพ ส่วนใดของกล้วยที่นำมาทำกระทง

4 2. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกล้วย
แบบทดสอบก่อนเรียน 2. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกล้วย กิ่ง ใบ ผล ปลี

5 แบบทดสอบก่อนเรียน ใช้เป็นอาหาร ใช้ประดิษฐ์สิ่งของ ใช้เป็นยาสมุนไพร
3.ข้อใดคือประโยชน์ของกล้วย ใช้เป็นอาหาร ใช้ประดิษฐ์สิ่งของ ใช้เป็นยาสมุนไพร ถูกทุกข้อ

6 แบบทดสอบก่อนเรียน ใบตอง ต้นกล้วย ผลกล้วย ปลีกล้วย
4.จงหาคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ใบตอง ต้นกล้วย ผลกล้วย ปลีกล้วย

7 แบบทดสอบก่อนเรียน ผลกล้วย ปลีกล้วย ใบตอง ต้นกล้วย
5. จงหาคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ผลกล้วย ปลีกล้วย ใบตอง ต้นกล้วย

8 แบบทดสอบก่อนเรียน ผลกล้วย ปลีกล้วย ใบตอง ต้นกล้วย
6. จงหาคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ผลกล้วย ปลีกล้วย ใบตอง ต้นกล้วย

9 แบบทดสอบก่อนเรียน ย , อ , ย ล , อ , ย ต , อ , ย ย , อ , ย ใบ__อง
7. จงเติมพยัญชนะที่หายไปลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ใบ__อง หน่__กล้ว__ ย , อ , ย ล , อ , ย ต , อ , ย ย , อ , ย

10 แบบทดสอบก่อนเรียน ยางกล้วย จากใบใช้ห้ามเลือด โดยหยดยางลงบนแผล
8. ข้อใดเป็นสรรพคุณของยางกล้วย ยางกล้วย จากใบใช้ห้ามเลือด โดยหยดยางลงบนแผล ยางกล้วย ช่วยแก้โรคลำไส้ แก้โรคโลหิตจาง ยางกล้วย เป็นยาระบายที่เป็นโรคริดสีดวงทวาร อุจาจาระแข็ง ยางกล้วย จากลำต้น ช่วยบำรุงร่างกาย

11 แบบทดสอบก่อนเรียน ยางกล้วย จากใบใช้ห้ามเลือด โดยหยดยางลงบนแผล
9. ข้อใดเป็นสรรพคุณของปลีกล้วย ยางกล้วย จากใบใช้ห้ามเลือด โดยหยดยางลงบนแผล ยางกล้วย ช่วยแก้โรคลำไส้ แก้โรคโลหิตจาง ยางกล้วย เป็นยาระบายที่เป็นโรคริดสีดวงทวาร อุจาจาระแข็ง ยางกล้วย จากลำต้น ช่วยบำรุงร่างกาย

12 แบบทดสอบก่อนเรียน จากใบใช้ห้ามเลือด โดยหยดยางลงบนแผล
10. ข้อใดเป็นสรรพคุณของกล้วยสุก จากใบใช้ห้ามเลือด โดยหยดยางลงบนแผล ช่วยแก้โรคลำไส้ แก้โรคโลหิตจาง เป็นยาระบายที่เป็นโรคริดสีดวงทวาร อุจาจาระแข็ง จากลำต้น ช่วยบำรุงร่างกาย

13 กล้วย เป็นพืชล้มลุกสามารถปลูกได้ทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย นับว่าเป็นพืชมหัศจรรย์เพราะส่วนต่าง ๆ ของกล้วยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน

14 การปลูกกล้วย กล้วย ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ

15 ส่วนประกอบของต้นกล้วย
ใบ ผล ปลี ลำต้น หน่อกล้วย

16 ส่วนประกอบของต้นกล้วย
ใบ ใบ มีลักษณะเรียวยาว มีสีเขียวเข้ม ก้านใบมีร่องค่อนข้างแคบ ส่วนใหญ่เรียก ใบตอง

17 ส่วนประกอบของต้นกล้วย
ผล ผลกล้วย มีลักษณะเรียงติดกันเรียกว่าหวี และมีหลาย ๆ หวีติดกันเรียกว่า เครือ มีสีเขียว เมื่อสุกแล้วมีสีเหลือง

18 ส่วนประกอบของต้นกล้วย
ปลี ปลีกล้วย มีลักษณะเป็นรูปไข่ค่อนข้างป้อม ด้านนอกสีแดงอมม่วง ด้านในมีสีแดง

19 ส่วนประกอบของต้นกล้วย
กาบของลำต้นมีสีเขียวอ่อนมีประดำบ้างเล็กน้อย สูงประมาณ 3.5 เมตร ลำต้น

20 ส่วนประกอบของต้นกล้วย
หน่อกล้วย เป็นต้นอ่อนของต้นกล้วย ขึ้นอยู่ข้างต้นกล้วย เพื่อแยกเป็นต้นใหม่ หน่อกล้วย

21 ประโยชน์ของกล้วย กล้วยสุก กล้วยดิบ ปลีกล้วย ยางกล้วย ลำต้น ราก

22 ประโยชน์ของกล้วย ยางกล้วย จากใบใช้ห้ามเลือด โดยหยดยางลงบนแผล

23 ประโยชน์ของกล้วย กล้วยดิบ ทั้งลูกบดกับน้ำ ให้ละเอียด และใส่น้ำตาล รับประทาน แก้โรคท้องเสีย แผลในกระเพาะอาหารไม่ย่อย

24 ประโยชน์ของกล้วย กล้วยผลสุก ให้เป็นอาหารเป็นยาระบายที่เป็นโรคริดสีดวงทวาร อุจาจาระแข็ง

25 ประโยชน์ของกล้วย ปลีกล้วย แก้โรคลำไส้ แก้โรคโลหิตจาง และลดน้ำตาลในเลือด

26 ประโยชน์ของกล้วย ต้นกล้วย ช่วยห้ามเลือด แก้โรคไส้เลื่อน

27 ประโยชน์ของกล้วย รากกล้วย ช่วยแก้ขัดเบา

28 แบบทดสอบหลังเรียน ใช้เป็นอาหาร ใช้ประดิษฐ์สิ่งของ ใช้เป็นยาสมุนไพร
1.ข้อใดคือประโยชน์ของกล้วย ใช้เป็นอาหาร ใช้ประดิษฐ์สิ่งของ ใช้เป็นยาสมุนไพร ถูกทุกข้อ

29 แบบทดสอบหลังเรียน ยางกล้วย จากใบใช้ห้ามเลือด โดยหยดยางลงบนแผล
2. ข้อใดเป็นสรรพคุณของปลีกล้วย ยางกล้วย จากใบใช้ห้ามเลือด โดยหยดยางลงบนแผล ยางกล้วย ช่วยแก้โรคลำไส้ แก้โรคโลหิตจาง ยางกล้วย เป็นยาระบายที่เป็นโรคริดสีดวงทวาร อุจาจาระแข็ง ยางกล้วย จากลำต้นช่วยบำรุงร่างกาย

30 แบบทดสอบหลังเรียน ใบตอง ต้นกล้วย ผลกล้วย ปลีกล้วย
3.จงหาคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ใบตอง ต้นกล้วย ผลกล้วย ปลีกล้วย

31 แบบทดสอบหลังเรียน จากใบใช้ห้ามเลือด โดยหยดยางลงบนแผล
4. ข้อใดเป็นสรรพคุณของกล้วยสุก จากใบใช้ห้ามเลือด โดยหยดยางลงบนแผล ช่วยแก้โรคลำไส้ แก้โรคโลหิตจาง เป็นยาระบายที่เป็นโรคริดสีดวงทวาร อุจาจาระแข็ง จากลำต้น ช่วยบำรุงร่างกาย

32 แบบทดสอบหลังเรียน ผลกล้วย ปลีกล้วย ใบตอง ต้นกล้วย
5. จงหาคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ผลกล้วย ปลีกล้วย ใบตอง ต้นกล้วย

33 แบบทดสอบหลังเรียน ผลกล้วย ปลีกล้วย ใบตอง ต้นกล้วย
6. จงหาคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ผลกล้วย ปลีกล้วย ใบตอง ต้นกล้วย

34 แบบทดสอบหลังเรียน ย , อ , ย ล , อ , ย ต , อ , ย ย , อ , ย ใบ__อง
7. จงเติมพยัญชนะที่หายไปลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ใบ__อง หน่__กล้ว__ ย , อ , ย ล , อ , ย ต , อ , ย ย , อ , ย

35 แบบทดสอบหลังเรียน ยางกล้วย จากใบใช้ห้ามเลือด โดยหยดยางลงบนแผล
8. ข้อใดเป็นสรรพคุณของยางกล้วย ยางกล้วย จากใบใช้ห้ามเลือด โดยหยดยางลงบนแผล ยางกล้วย ช่วยแก้โรคลำไส้ แก้โรคโลหิตจาง ยางกล้วย เป็นยาระบายที่เป็นโรคริดสีดวงทวาร อุจาจาระแข็ง ยางกล้วย จากลำต้น ช่วยบำรุงร่างกาย

36 9. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกล้วย
แบบทดสอบหลังเรียน 9. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกล้วย กิ่ง ใบ ผล ปลี

37 แบบทดสอบหลังเรียน 10. จากภาพ ส่วนใดของกล้วยที่นำมาทำกระทง แหล่งอ้างอิง

38 แหล่งอ้างอิง

39 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40 เป็นคำตอบที่ผิด ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

41 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

42 เป็นคำตอบที่ผิด ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ดาวน์โหลด ppt กล้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google