งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. จากภาพ ส่วนใดของ กล้วยที่นำมาทำกระทง 2. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกล้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. จากภาพ ส่วนใดของ กล้วยที่นำมาทำกระทง 2. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกล้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. จากภาพ ส่วนใดของ กล้วยที่นำมาทำกระทง

4 2. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกล้วย

5 3. ข้อใดคือประโยชน์ของกล้วย

6 4. จงหาคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้

7 5. จงหาคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้

8 6. จงหาคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้

9 7. จงเติมพยัญชนะที่หายไปลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ใบ __ องหน่ __ กล้ว __

10 8. ข้อใดเป็นสรรพคุณของยางกล้วย ยางกล้วย จากใบใช้ห้ามเลือด โดย หยดยางลงบนแผล ยางกล้วย จากใบใช้ห้ามเลือด โดย หยดยางลงบนแผล ยางกล้วย ช่วยแก้โรคลำไส้ แก้โรคโลหิตจาง ยางกล้วย ช่วยแก้โรคลำไส้ แก้โรคโลหิตจาง ยางกล้วย เป็นยาระบายที่เป็นโรค ริดสีดวงทวาร อุจาจาระแข็ง ยางกล้วย เป็นยาระบายที่เป็นโรค ริดสีดวงทวาร อุจาจาระแข็ง ยางกล้วย จากลำต้น ช่วยบำรุงร่างกาย ยางกล้วย จากลำต้น ช่วยบำรุงร่างกาย

11 9. ข้อใดเป็นสรรพคุณของปลีกล้วย ยางกล้วย จากใบใช้ห้ามเลือด โดย หยดยางลงบนแผล ยางกล้วย จากใบใช้ห้ามเลือด โดย หยดยางลงบนแผล ยางกล้วย ช่วยแก้โรคลำไส้ แก้โรคโลหิตจาง ยางกล้วย ช่วยแก้โรคลำไส้ แก้โรคโลหิตจาง ยางกล้วย เป็นยาระบายที่เป็นโรค ริดสีดวงทวาร อุจาจาระแข็ง ยางกล้วย เป็นยาระบายที่เป็นโรค ริดสีดวงทวาร อุจาจาระแข็ง ยางกล้วย จากลำต้น ช่วยบำรุงร่างกาย ยางกล้วย จากลำต้น ช่วยบำรุงร่างกาย

12 10. ข้อใดเป็นสรรพคุณของกล้วยสุก จากใบใช้ห้ามเลือด โดยหยด ยางลงบนแผล จากใบใช้ห้ามเลือด โดยหยด ยางลงบนแผล ช่วยแก้โรคลำไส้ แก้ โรคโลหิตจาง ช่วยแก้โรคลำไส้ แก้ โรคโลหิตจาง เป็นยาระบายที่เป็นโรคริดสีดวงทวาร อุจาจาระแข็ง เป็นยาระบายที่เป็นโรคริดสีดวงทวาร อุจาจาระแข็ง จากลำต้น ช่วยบำรุง ร่างกาย จากลำต้น ช่วยบำรุง ร่างกาย

13 กล้วย เป็น พืชล้มลุกสามารถ ปลูกได้ทั่วไปทุก ภาคของประเทศ ไทย นับว่าเป็นพืช มหัศจรรย์เพราะ ส่วนต่าง ๆ ของ กล้วยสามารถ นำมาใช้ประโยชน์ ได้ทุกส่วน

14 กล้วย ขยายพันธุ์โดย การแยกหน่อ

15

16 ใบ มี ลักษณะเรียว ยาว มีสีเขียว เข้ม ก้านใบมี ร่องค่อนข้าง แคบ ส่วนใหญ่ เรียก ใบตอง

17 ผลกล้วย มี ลักษณะเรียงติดกัน เรียกว่าหวี และมี หลาย ๆ หวีติดกัน เรียกว่า เครือ มีสี เขียว เมื่อสุกแล้วมี สีเหลือง

18 ปลีกล้วย มี ลักษณะเป็นรูปไข่ ค่อนข้างป้อม ด้านนอกสีแดงอม ม่วง ด้านในมีสีแดง

19 กาบของลำ ต้นมีสีเขียวอ่อนมี ประดำบ้างเล็กน้อย สูงประมาณ 3.5 เมตร

20 หน่อกล้วย เป็นต้นอ่อนของ ต้นกล้วย ขึ้นอยู่ ข้างต้นกล้วย เพื่อ แยกเป็นต้นใหม่

21

22 ยางกล้วย จากใบ ใช้ห้ามเลือด โดยหยดยางลงบน แผล

23 กล้วยดิบ ทั้ง ลูกบดกับน้ำ ให้ละเอียด และใส่ น้ำตาล รับประทาน แก้โรคท้องเสีย แผล ในกระเพาะอาหารไม่ ย่อย

24 กล้วยผลสุก ให้ เป็นอาหารเป็นยา ระบายที่เป็นโรค ริดสีดวงทวาร อุจา จาระแข็ง

25 ปลีกล้วย แก้ โรคลำไส้ แก้โรคโลหิตจาง และลด น้ำตาลในเลือด

26 ต้นกล้วย ช่วย ห้ามเลือด แก้โรคไส้เลื่อน

27 รากกล้วย ช่วยแก้ขัดเบา

28 1. ข้อใดคือประโยชน์ของกล้วย

29 2. ข้อใดเป็นสรรพคุณของปลีกล้วย ยางกล้วย จากใบใช้ห้ามเลือด โดย หยดยางลงบนแผล ยางกล้วย จากใบใช้ห้ามเลือด โดย หยดยางลงบนแผล ยางกล้วย ช่วยแก้โรคลำไส้ แก้โรคโลหิตจาง ยางกล้วย ช่วยแก้โรคลำไส้ แก้โรคโลหิตจาง ยางกล้วย เป็นยาระบายที่เป็นโรค ริดสีดวงทวาร อุจาจาระแข็ง ยางกล้วย เป็นยาระบายที่เป็นโรค ริดสีดวงทวาร อุจาจาระแข็ง ยางกล้วย จากลำต้น ช่วยบำรุงร่างกาย ยางกล้วย จากลำต้น ช่วยบำรุงร่างกาย

30 3. จงหาคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้

31 4. ข้อใดเป็นสรรพคุณของกล้วยสุก จากใบใช้ห้ามเลือด โดยหยด ยางลงบนแผล จากใบใช้ห้ามเลือด โดยหยด ยางลงบนแผล ช่วยแก้โรคลำไส้ แก้ โรคโลหิตจาง ช่วยแก้โรคลำไส้ แก้ โรคโลหิตจาง เป็นยาระบายที่เป็นโรคริดสีดวงทวาร อุจาจาระแข็ง เป็นยาระบายที่เป็นโรคริดสีดวงทวาร อุจาจาระแข็ง จากลำต้น ช่วย บำรุงร่างกาย จากลำต้น ช่วย บำรุงร่างกาย

32 5. จงหาคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้

33 6. จงหาคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้

34 7. จงเติมพยัญชนะที่หายไปลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ใบ __ องหน่ __ กล้ว __

35 8. ข้อใดเป็นสรรพคุณของยางกล้วย ยางกล้วย จากใบใช้ห้ามเลือด โดย หยดยางลงบนแผล ยางกล้วย จากใบใช้ห้ามเลือด โดย หยดยางลงบนแผล ยางกล้วย ช่วยแก้โรคลำไส้ แก้โรคโลหิตจาง ยางกล้วย ช่วยแก้โรคลำไส้ แก้โรคโลหิตจาง ยางกล้วย เป็นยาระบายที่เป็นโรค ริดสีดวงทวาร อุจาจาระแข็ง ยางกล้วย เป็นยาระบายที่เป็นโรค ริดสีดวงทวาร อุจาจาระแข็ง ยางกล้วย จากลำต้น ช่วยบำรุงร่างกาย ยางกล้วย จากลำต้น ช่วยบำรุงร่างกาย

36 9. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกล้วย

37 10. จากภาพ ส่วนใดของกล้วย ที่นำมาทำกระทง

38 http://www.rspg.or.th http://www.chuankin.com

39 ข้ อ 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10

40 ข้ อ 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10

41 ข้ อ 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10

42 ข้ อ 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10


ดาวน์โหลด ppt 1. จากภาพ ส่วนใดของ กล้วยที่นำมาทำกระทง 2. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกล้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google