งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายภาพ นางสาว ภิญญดา ยอดเสน่ห์ 50147614 สาขา นิเทศศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายภาพ นางสาว ภิญญดา ยอดเสน่ห์ 50147614 สาขา นิเทศศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายภาพ นางสาว ภิญญดา ยอดเสน่ห์ 50147614 สาขา นิเทศศาสตร์

2 E XTREME CLOSE UP : E. C.

3 F ACE SHOT : V. C.

4 B IG CLOSE UP : B. C. U.

5 C LOSE UP : C. U.

6 M EDIUM CLOSE ; M. C.

7 M ID SHOT ; M. S.

8 M EDIUM LONG SHOT ; M. L. S.

9 F ULL LENGTH SHOT ; F. L. S.

10 L ONG SHOT ; L. S.

11 E STABLISHING SHOTS

12

13 B IRDS EYE VIEW

14

15 H IGH ANGLE

16

17 L OW ANGLE

18

19 S ILHOUETTE

20

21 LINE

22

23 ความสมดุลเท่ากัน

24

25 FOREGROUND

26

27 B ACKGROUND

28

29 R ULE OF THIRD

30

31 เส้นนำสายตา

32 FRAME

33

34 REPETITION

35

36

37 S HAPE


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายภาพ นางสาว ภิญญดา ยอดเสน่ห์ 50147614 สาขา นิเทศศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google