งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระสำคัญ การป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งโรคเอดส์เป็นความรับผิดชอบของทั้งผู้หญิงและชาย การเรียนรู้เรื่องการป้องกันมีทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระสำคัญ การป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งโรคเอดส์เป็นความรับผิดชอบของทั้งผู้หญิงและชาย การเรียนรู้เรื่องการป้องกันมีทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระสำคัญ การป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งโรคเอดส์เป็นความรับผิดชอบของทั้งผู้หญิงและชาย การเรียนรู้เรื่องการป้องกันมีทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดี คนไทยมักมองว่าการเรียนรู้เรื่องเพศจะเป็นการชี้นำให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

2 สาระสำคัญ การให้ข้อมูลความรู้เพื่อเป็นฐานในการป้องกันตนเองและดูแลสุขภาพทางเพศที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็น ความเข้าใจในเรื่องภาวะการตั้งครรภ์และการติดเชื้อเอชไอวี วิธีการป้องกันที่ถูกต้อง จะเป็นวิธีการลดและแก้ปัญหา ให้วัยรุ่นมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและรู้จักใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันตนเองให้พ้นภาวะที่ไม่พึงประสงค์

3 วัตถุประสงค์ อธิบายวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์และการติดเชื้อเอชไอวีที่ถูกต้องได้ วิเคราะห์ค่านิยมทางสังคมที่มีต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ เช่นการใช้ถุงยาง บอกสถานที่ที่ให้บริการเรื่องสุขภาพทางเพศสำหรับวัยรุ่นและวิธีการใช้บริการที่มี

4 วิธีการใช้ยาคุมกำเนิด
ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด ปัจจุบันมี 2 ชนิด คือแผงละ 21 เม็ดและแผงละ 28 เม็ด การกินยาคุมแผงแรก ให้เริ่มกินยาคุมเม็ดแรกภายใน 5 วันของการมีประจำเดือนกินติดต่อกันทุกวันๆละ 1 เม็ดจนครบทุกเม็ด

5 วิธีการใช้ยาคุมกำเนิด
4.แผงต่อไป ถ้าเป็นยาคุมแผงต่อไปแผงละ 21 เม็ดให้เว้นไป 7 วัน ส่วนถ้าแผงละ 28 เม็ด ให้กินติดต่อกันไปเลยไม่ต้องหยุดกิน 5.ลืมกินยาคุมกำเนิด หากลืมยา 1 วันให้ไปกินทดแทนในวันถัดไป 2 เม็ด หากลืมกินยาจนเกิน 3 วัน ให้เริ่มกินยาแผงใหม่ในวันที่มีประจำเดือนวันแรกได้เลย

6 อาการไม่พึงประสงค์ คลื่นไส้ มักเกิดขึ้นเมื่อกินยาคุมแผงแรก โดยเฉพาะ 2-3 เม็ดแรก ฝ้าขึ้นที่หน้า ฝ้าที่หน้าอาจจะเกิดเพียงจางๆที่แก้มหรือริมฝีปากบน

7 อาการไม่พึงประสงค์ 3.น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นอาจเกิดขึ้นเนื่องจากฤทธิ์ในการเสริมสร้างเต้านมคัดและเจ็บ 4.ปวดศีรษะ วิงเวียนและมีอาการซึมเศร้า 5.สิวขึ้นและผมร่วงจากการเลือกใช้ยาคุมชนิดที่ฤทธิ์ทางแอนโดรเจนน้อย


ดาวน์โหลด ppt สาระสำคัญ การป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งโรคเอดส์เป็นความรับผิดชอบของทั้งผู้หญิงและชาย การเรียนรู้เรื่องการป้องกันมีทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google