งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระสำคัญ การป้องกันการตั้งครรภ์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งโรคเอดส์ เป็นความรับผิดชอบของทั้งผู้หญิงและชาย การเรียนรู้เรื่องการป้องกันมีทั้งแง่ดีและแง่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระสำคัญ การป้องกันการตั้งครรภ์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งโรคเอดส์ เป็นความรับผิดชอบของทั้งผู้หญิงและชาย การเรียนรู้เรื่องการป้องกันมีทั้งแง่ดีและแง่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระสำคัญ การป้องกันการตั้งครรภ์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งโรคเอดส์ เป็นความรับผิดชอบของทั้งผู้หญิงและชาย การเรียนรู้เรื่องการป้องกันมีทั้งแง่ดีและแง่ ไม่ดี คนไทยมักมองว่าการเรียนรู้เรื่องเพศจะ เป็นการชี้นำให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควร

2 สาระสำคัญ การให้ข้อมูลความรู้เพื่อเป็น ฐานในการป้องกันตนเองและดูแลสุขภาพ ทางเพศที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็น ความเข้าใจใน เรื่องภาวะการตั้งครรภ์และการติดเชื้อเอช ไอวี วิธีการป้องกันที่ถูกต้อง จะเป็นวิธีการ ลดและแก้ปัญหา ให้วัยรุ่นมีความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันตนเองและรู้จักใช้อุปกรณ์เพื่อ ป้องกันตนเองให้พ้นภาวะที่ไม่พึงประสงค์

3 วัตถุประสงค์ 1. อธิบายวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์และการติด เชื้อเอชไอวีที่ถูกต้องได้ 2. วิเคราะห์ค่านิยมทางสังคมที่มีต่อการป้องกัน การตั้งครรภ์ เช่นการใช้ถุงยาง 3. บอกสถานที่ที่ให้บริการเรื่องสุขภาพทางเพศ สำหรับวัยรุ่นและวิธีการใช้บริการที่มี

4 วิธีการใช้ยา คุมกำเนิด 1. ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด ปัจจุบันมี 2 ชนิด คือแผงละ 21 เม็ดและแผงละ 28 เม็ด 2. การกินยาคุมแผงแรก ให้เริ่มกินยาคุมเม็ด แรกภายใน 5 วันของการมีประจำเดือนกิน ติดต่อกันทุกวันๆละ 1 เม็ดจนครบทุกเม็ด

5 วิธีการใช้ยา คุมกำเนิด 4. แผงต่อไป ถ้าเป็นยาคุมแผงต่อไปแผงละ 21 เม็ดให้เว้นไป 7 วัน ส่วนถ้าแผงละ 28 เม็ด ให้กินติดต่อกันไปเลยไม่ต้องหยุดกิน 5. ลืมกินยาคุมกำเนิด 1. หากลืมยา 1 วันให้ไปกินทดแทนในวัน ถัดไป 2 เม็ด 2. หากลืมกินยาจนเกิน 3 วัน ให้เริ่มกินยา แผงใหม่ในวันที่มีประจำเดือนวันแรกได้ เลย

6 อาการไม่พึงประสงค์ 1. คลื่นไส้ มักเกิดขึ้นเมื่อกินยาคุมแผง แรก โดยเฉพาะ 2-3 เม็ดแรก 2. ฝ้าขึ้นที่หน้า ฝ้าที่หน้าอาจจะเกิด เพียงจางๆที่แก้มหรือริมฝีปากบน

7 อาการไม่พึงประสงค์ 3. น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นอาจเกิดขึ้น เนื่องจากฤทธิ์ในการเสริมสร้างเต้านมคัด และเจ็บ 4. ปวดศีรษะ วิงเวียนและมีอาการซึมเศร้า 5. สิวขึ้นและผมร่วงจากการเลือกใช้ยาคุม ชนิดที่ฤทธิ์ทางแอนโดรเจนน้อย


ดาวน์โหลด ppt สาระสำคัญ การป้องกันการตั้งครรภ์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งโรคเอดส์ เป็นความรับผิดชอบของทั้งผู้หญิงและชาย การเรียนรู้เรื่องการป้องกันมีทั้งแง่ดีและแง่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google