งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมต้อง วิเคราะห์ดิน ?  เพื่อให้ทราบถึงความอุดม สมบูรณ์และ ปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช และการแก้ไข ปรับปรุง บำรุงดิน  ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นและมี คุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมต้อง วิเคราะห์ดิน ?  เพื่อให้ทราบถึงความอุดม สมบูรณ์และ ปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช และการแก้ไข ปรับปรุง บำรุงดิน  ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นและมี คุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทำไมต้อง วิเคราะห์ดิน ?  เพื่อให้ทราบถึงความอุดม สมบูรณ์และ ปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช และการแก้ไข ปรับปรุง บำรุงดิน  ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นและมี คุณภาพ  ช่วยลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ย

3 การวิเคราะห์ดินตรวจธาตุอาหาร เอ็น (N) พี (P) เค (K) และความเป็นกรด-ด่างของดินแบบรวดเร็ว

4 หลอดแก้ว พร้อม จุกยาง 1 มล. ถ้วย พลาสติก ช้อนตักดิน ช้อนตักผง กระบอก สำหรับ ตวง น้ำยาสกัด 3 มล. 5 มล. ขวด สกัดดิน ขวด รองรับ แผ่นเหล็ก ถาดหลุมพลาสติก กรวยพลาสติก กระดาษกรอง

5 2 3 4 5 6 7 8 9A9 10 วัด กรด- ด่าง ของดิน น้ำกรอง ดินนา แอมโมเนียม ดินไร่ ไนเทรต ฟอสฟอรัสโพแทสเซียม พี เค เอ็น N N P K 1 น้ำ ยาสกัดดิน

6

7 เตรียมตัวอย่างดิน สกัดธาตุอาหารพืช ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตรวจสอบ แอมโมเนียมไนเทรต ฟอสฟอรัส พี : P โพแทสเซียม เค : K ไนโตรเจน เอ็น : N ถ้าดินนาถ้าดินไร่ ตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบดิน แอมโมเนียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความเป็นกรด-ด่าง หรือค่าพีเอช (pH) ไนเตรต

8 การตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง (พี เอช) ของดิน 1. ใส่ดินลงในหลุมพลาสติก ประมาณครึ่งหลุม โดยใช้ ซ้อนตักดินที่สะอาด 2. หยดน้ำยาเบอร์ 10 ลงไป จนดินอิ่มตัวด้วยน้ำยาฯ แล้ว เพิ่มน้ำยาฯ อีก 2 หยด 3. เอียงหลุมพลาสติกไปมา (ถ้าดินเหนียว ดินจะเกาะกัน เป็นก้อน ให้ใช้ปลายซ้อนเขี่ย เบาๆ ระวัง! อย่าให้น้ำยาขุ่น) 4. ทิ้งไว้ 1 นาที เปรียบเทียบ สีของน้ำยาฯ บริเวณขอบหลุม กับแผ่นเทียบสีมาตรฐานฯ ถาดหลุมพลาสติก แผ่นเทียบสีมาตรฐาน ‘พีเอช’ น้ำยา เบอร์ 10 1 2 ใส่ดิน ครึ่งหลุม

9 ดี

10 การเตรียมอุปกรณ์สำหรับ กรอง ของเหลวที่ได้จากการ สกัด พับครึ่ง ปรับให้เหลื่อมกัน ประมาณ ½-1 ซม. เหลื่อมกัน ½-1 ซม. 1 พับครึ่ง 2 3

11 การสกัดธาตุอาหารพืชออกจากดิน ตวงตัวอย่างดิน 1 ช้อน เคาะเบาๆ 3 ครั้ง แล้วปาด ให้เสมอขอบช้อน 1 2 3 ขวดสกัดดิน ช้อนตวงดิน ใส่น้ำยาสกัดเบอร์ 1 20 มล. ปิดฝา และเขย่าให้เข้ากัน 5 นาที แล้วจึงกรอง น้ำยาสกัดเบอร์ 1 กระบอกตวง ถ้วย พลาสติก

12 ขวดสกัดดิน ขวดรองรับ หลังเขย่า 5 นาที เทดินและน้ำยาสกัด ผ่านบนกระดาษกรอง เท่านั้น รอจนของเหลว ซึมออกจาก กระดาษกรองจน หมด ใช้เวลาประมาณ 5 นาที 2 1

13 2.5 มล. 0.8 มล. ขวดรองรับ ไนเตรต / แอมโมเนียม โพแทสเซียม 2.5 0.8 N P K ดูดสารละลาย ที่ผ่าน การกรองแล้ว ใส่ลงในหลอดแก้ว 123 หมายเหตุ : ต้องล้างด้วย น้ำสะอาดทุกครั้ง เมื่อดูดตัวอย่าง ใหม่ เอ็น เค พี ระวัง! ดินนา-แอมโมเนียม ดินไร่-ไนเทรต ฟอสฟอรัส 3 มล. 1 มล.

14 1. ดูด ‘น้ำ’ จากขวดรองรับ 2.5 มล. ใส่ลงในหลอดแก้ว 2. เติมผงเบอร์ 2 หนึ่งช้อนเล็ก 3. เติมน้ำยาเบอร์ 3, 5 หยด 4. ปิดฝาหลอดแก้วด้วยจุกยาง 5. เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที 6. อ่านค่า ‘แอมโมเนียม’ โดย เปรียบเทียบกับแผ่นสีมาตรฐาน ‘แอมโมเนียม’ ถ้าเกิดโทนสีฟ้า ใช้ ‘แผ่นที่ 1’ ถ้าเกิดโทนสีเขียว ใช้ ‘แผ่นที่2’ 2 3 หลอดที่ 1 N N VH M L VL H การตรวจสอบปริมาณ ‘แอมโมเนียม’ (N) 1. ดูด ‘น้ำ’ จากขวดรองรับ 2.5 มล. ใส่ลงในหลอดแก้ว 2. เติมผงเบอร์ 2 หนึ่งช้อน เล็ก 3. เติมน้ำยาเบอร์ 3, 5 หยด 4. ปิดฝาหลอดแก้วด้วยจุก ยาง 5. เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที 6. อ่านค่า ‘แอมโมเนียม’ โดย เปรียบเทียบกับแผ่นสี มาตรฐาน ‘แอมโมเนียม’ ถ้าเกิดโทนสีฟ้า ใช้ ‘แผ่นที่ 1’ ถ้าเกิดโทนสีเขียว ใช้ ‘แผ่นที่2’ 2 3

15 “เอ็น” – แอมโมเนียม

16 การตรวจสอบปริมาณ ‘ไนเตรต’ (N) 4 5 หลอดที่ 1 N N H M L VL 0 1. ดูด ‘น้ำ’ จากขวด รองรับ 2.5 มล. ใส่ลงในหลอดแก้ว 2. เติมน้ำยาเบอร์ 4, 0.5 มล. 3. เติมผงเบอร์ 5 หนึ่ง ซ้อนเล็ก 4. ปิดฝาหลอดแก้วด้วย จุกยาง 5. เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที 6. อ่านค่า ‘ไนเตรต’ โดย เปรียบเทียบกับแผ่นสี มาตรฐาน ‘ไนเตรต’

17 “เอ็น” – ไนเตรต

18 การตรวจสอบปริมาณ ‘ฟอสฟอรัส’ (P) 1. ดูด ‘น้ำ’ จากขวด รองรับ 2.5 มล. ใส่ลงในหลอดแก้ว 2. เติมน้ำยาเบอร์ 6, 0.5 มล. 3. เติมผงเบอร์ 7 ครึ่งซ้อน เล็ก 4. ปิดฝาหลอดแก้วด้วยจุก ยาง 5. เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที 6. อ่านค่า ‘ฟอสฟอรัส’ โดย เปรียบเทียบกับแผ่นสี มาตรฐาน ‘ฟอสฟอรัส’ 6 7 หลอดที่ 2 P VH H M L VL

19 “พี”

20 1. ดูด ‘น้ำกรอง’ 3 มล. ใส่ลงใน ขวดเบอร์ 9 เขย่าให้เข้ากัน 5 นาที 2. ดูด ‘น้ำ’ จากขวดรองรับ 0.8 มล. 3. เติมน้ำยาเบอร์ 8 จำนวน 2.0 มล. (ห้ามเขย่า) 4. เติมน้ำยาเบอร์ 9A จำนวน 1 หยด (ห้ามเขย่า) 5. เติมน้ำยาเบอร์ 9 จำนวน 2 หยด (ห้ามเกิน) 6. ปิดฝาหลอดแก้วด้วยจุกยาง เขย่าให้เข้ากัน อ่านค่า ‘โพแทสเซียม’ ทันที ถ้ามี ‘ตะกอน’ อ่านว่า K สูง ถ้ามี ‘ฝ้าขาว’ อ่านว่า K ปานกลาง ถ้าไม่มีตะกอน อ่านว่า K ต่ำ 8 9 9A น้ำ กรอง 3 มล. H M L หลอดที่ 3 K การตรวจสอบปริมาณ ‘โพแทสเซียม’ (K) หลอดที่ 3 K

21 “เค”

22 การเก็บรักษาและข้อควรระวัง ในการใช้ชุดตรวจสอบ NPK  เก็บในที่ร่ม ไม่โดนแสงแดด เก็บ มิดชิด  หลอดแก้ว อุปกรณ์ ล้างด้วยน้ำ สบู่อ่อนๆ ล้างน้ำให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง เก็บ เข้าชุด  ขวดน้ำยา สารเคมี ใช้งานแล้ว ปิดฝาให้แน่น  สารเคมี และน้ำยาต่างๆ ส่วน ใหญ่เป็นกรด และด่าง อย่าสูดดม อย่าให้ถูก ผิวหนังหรือ กระเด็นเข้าตา

23 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ทำไมต้อง วิเคราะห์ดิน ?  เพื่อให้ทราบถึงความอุดม สมบูรณ์และ ปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช และการแก้ไข ปรับปรุง บำรุงดิน  ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นและมี คุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google