งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชน อบอุ่น จัดทำโดย : นายณัฏฑกิตติ์ มานุจำ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด วันพลัสคอนโด เจ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชน อบอุ่น จัดทำโดย : นายณัฏฑกิตติ์ มานุจำ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด วันพลัสคอนโด เจ็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชน อบอุ่น จัดทำโดย : นายณัฏฑกิตติ์ มานุจำ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด วันพลัสคอนโด เจ็ด ยอด 1 สรุปรายงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2557

2 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความ เรียบร้อยอาคาร ให้แม่บ้านดันฝุ่นตั้งแต่ชั้น 2- ชั้น 7 เป็นประจำทุกวัน

3 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความ เรียบร้อยอาคาร แม่บ้านเก็บขยะในห้องขยะเป็นประจำทุกวันและดูแลความ สะอาดบริเวณห้องขยะทุกชั้น

4 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความ เรียบร้อยอาคาร แม่บ้านเช็ดกระจกตามลิฟต์โดยสารเป็นประจำทุกวัน

5 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านสภาพแวดล้อมอาคารและพื้นที่ ส่วนกลาง บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ล๊อบบี้ แม่บ้านได้ทำการเช็ดถูดัน ฝุ่นทุกวันและเช็ดตู้จดหมาย

6 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ทำ ความสะอาดล้างถังขยะ แม่บ้านทำความสะอาดล้างถังขยะเป็นประจำทุกอาทิตย์

7 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : แม่บ้านกวาดทำความสะบริเวณรอบๆอาคาร

8 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ช่าง PPM. ช่างจาก PPM. ได้เข้ามาทำการซ่อมโถฉี่ชาย ในห้องน้ำ รปภ.

9 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD งานด้านความสะอาดบริเวณคลับเฮาส์ แม่บ้านได้มีการทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกายและ ดูแลความสะอาดเป็นประจำทุกเช้า

10 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD งานด้านการบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง ช่าง จากสมายพูลฯ เข้ามาเติมคลอรีนและทำการดูดฝุ่นตระกรอ นออกจากบริสระว่ายน้ำ เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีและวันเสาร์

11 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD งานด้านการบำรุงรักษาทรัพย์ ส่วนกลาง ช่างจากบริษัทกาญจน์กนกได้เข้ามาซ่อมกระเบื้องหน้าลิฟต์

12 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD งานด้านการบำรุงรักษาทรัพย์ ส่วนกลาง พนักงานนิติฯบุคคลฯได้มีการตรวจเช็คถังดับเพลิงและไฟ ฉุกเฉินประจำเดือน

13 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ช่าง บ. จาร์ดีน ซิลเลอร์ ตรวจเช็คลิฟต์เป็นประจำทุกเดือน เพื่อความ ปลอดภัยของผู้พักอาศัย ด้านการบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง : ดูแลลิฟต์ประจำเดือน

14 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD สรุปรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ยอดยกมาทั้งหมด เดือน ตุลาคม 2557 87,836.99 บาท รวมรายรับทั้งหมด เดือน พฤศจิกายน 2557 145,679.79 บาท รวมรายจ่ายทั้งสิ้น เดือน พฤศจิกายน 2557 104,813.85 บาท ยอดคงเหลือ 40,865.94 บาท


ดาวน์โหลด ppt MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชน อบอุ่น จัดทำโดย : นายณัฏฑกิตติ์ มานุจำ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด วันพลัสคอนโด เจ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google