งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MRO = Maintenance Repair Operation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MRO = Maintenance Repair Operation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MRO = Maintenance Repair Operation
การบริหาร จัดการ อุปกรณ์อาคารสำนักงาน โดย บ. อะไหล่ลิฟต์ไทย จำกัด

2 หัวข้อ... อะไรคือ MRO? แนวคิดพื้นฐานเป็นอย่างไร ?
ประโยชน์ต่อ การประยุกต์ใช้ ? ตัวอย่าง รูปแบบ ? จะเริ่มต้นอย่างไร ? อะไรคือ MRO? แนวคิดพื้นฐานเป็นอย่างไร ? มีประโยชน์อะไรต่อผู้ใช้? ตัวอย่าง รูปแบบ ถ้าเราจะเริ่มต้น จะต้องทำอย่างไร? 4/8/2017

3 สถานการณ์ปัจจุบัน... 4/8/2017

4 การบริหารจัดหา MRO จากปัญหา เป็นโอกาส
ผีเข้าป่าช้า ประหยัด Crisis maintenance Preventive Maintenance ธุรการ ปฏิบัติการ มืออาชีพ งานไร้เป้าหมาย อาชีพที่มีพัฒนา การ 4/8/2017

5 นำไปสู่ การบริหารจัดการ สินทรัพย์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การบำรุงรักษาให้มีมูลค่าเพิ่ม บุคคลากรในอาชีพนี้ มีความเป็นมืออาชีพ 4/8/2017

6 MRO คืออะไร เป็นพื้นฐานของ Facility Management หรือ building Management เป็นพื้นฐานของ Asset หรือ property management จะมีการพัฒนาไปสู่เรื่องของ Supply chain และ Value Chain ในอนาคต 4/8/2017

7 การจัดหาอะไหล่ 2 ส่วน.. Vertical Procurement ยา- สำหรับโรงพยาบาล
เชื้อเพลิง- สำหรับโรงผลิตไฟฟ้า อาหาร- สำหรับโรงแรม Horizontal Procurement ลิฟต์- สำหรับโรงพยาบาล เครื่องเขียน-สำหรับโรงผลิตไฟฟ้า อาหาร- สำหรับงานเลี้ยงโรงงานเป็นครั้งคราว 4/8/2017

8 สัดส่วน... มูลค่า ใช้เวลา/ทรัพยากร ไปจัดการประมาณ 80 % , มีรายการชิ้นส่วนมากรายการกว่า 80 % 4/8/2017

9 Vertical Procurement มีฝ่ายจัดซื้อเฉพาะ เนื่องจากต้องทำการจัดซื้อส่ม่ำเสมอ ผู้ผลิตเข้ามาติดต่อโดยตรง มีความเป็นมืออาชีพในการจัดหา เจรจา ต่อรอง โดยเฉพาะ คุ้มค่า ประหยัด เนื่องจากจัดหาเป็นปริมาณมาก 4/8/2017

10 Horizontal Procurement
สั่งซื้อเป็นครั้งคราว หรือเมื่อต้องการใช้ ที่เรียกว่า Maverick contract อำนาจต่อรองกับผู้ขายน้อย ต้นทุนการจัดหาจะแพงกว่าถึง 10 เท่า ไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์กับ supplier ได้ยั่งยืน 4/8/2017

11 ต้นทุนในการจัดหา MRO Contracting Search Cost Cost Coordinating
Transaction Cost 4/8/2017

12 เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย ... “การประหยัด”
4/8/2017


ดาวน์โหลด ppt MRO = Maintenance Repair Operation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google