งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MRO = Maintenance Repair Operation การบริหาร จัดการ อุปกรณ์อาคาร สำนักงาน โดย บ. อะไหล่ลิฟต์ไทย จำกัด www.thailiftparts.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MRO = Maintenance Repair Operation การบริหาร จัดการ อุปกรณ์อาคาร สำนักงาน โดย บ. อะไหล่ลิฟต์ไทย จำกัด www.thailiftparts.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MRO = Maintenance Repair Operation การบริหาร จัดการ อุปกรณ์อาคาร สำนักงาน โดย บ. อะไหล่ลิฟต์ไทย จำกัด www.thailiftparts.com

2 3/27/2015 2 หัวข้อ... อะไรคือ MRO? แนวคิดพื้นฐานเป็น อย่างไร ? มีประโยชน์อะไรต่อ ผู้ใช้ ? ตัวอย่าง รูปแบบ ถ้าเราจะเริ่มต้น จะต้องทำอย่างไร ? MRO คืออะไร ? แนวคิดพื้นฐาน เป็นอย่างไร ? ตัวอย่าง รูปแบบ ? จะเริ่มต้นอย่างไร ? ประโยชน์ต่อ การประยุกต์ใช้ ?

3 3/27/2015 3 สถานการณ์ปัจจุบัน...

4 3/27/2015 4 การบริหารจัดหา MRO จาก ปัญหา เป็นโอกาส ผีเข้าป่าช้า ประหยัด Crisis maintenance Preventive Maintenance ธุรการ ปฏิบัติการ มืออาชีพ งานไร้เป้าหมาย อาชีพที่มีพัฒนา การ

5 3/27/2015 5 นำไปสู่ สินทรัพย์การบริหารจัดการ สินทรัพย์ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด มูลค่าเพิ่มการบำรุงรักษาให้มีมูลค่าเพิ่ม ความเป็นมืออาชีพบุคคลากรในอาชีพนี้ มีความเป็นมืออาชีพ

6 3/27/2015 6 MRO คือ อะไร เป็นพื้นฐานของ Facility Management หรือ building Management เป็นพื้นฐานของ Asset หรือ property management จะมีการพัฒนาไปสู่เรื่องของ Supply chain และ Value Chain ในอนาคต

7 3/27/2015 7 การจัดหาอะไหล่ 2 ส่วน.. 1.Vertical Procurement ยา- สำหรับโรงพยาบาล เชื้อเพลิง- สำหรับโรงผลิตไฟฟ้า อาหาร- สำหรับโรงแรม 2.Horizontal Procurement ลิฟต์- สำหรับโรงพยาบาล เครื่องเขียน-สำหรับโรงผลิตไฟฟ้า อาหาร- สำหรับงานเลี้ยงโรงงานเป็น ครั้งคราว

8 3/27/2015 8 สัดส่วน... มูลค่า ใช้เวลา / ทรัพยากร ไป จัดการประมาณ 80 %, มีรายการ ชิ้นส่วนมาก รายการกว่า 80 %

9 3/27/2015 9 Vertical Procurement ฝ่ายจัดซื้อเฉพาะมีฝ่ายจัดซื้อเฉพาะ เนื่องจากต้องทำการ จัดซื้อส่ม่ำเสมอ ผู้ผลิตเข้ามาติดต่อโดยตรงผู้ผลิตเข้ามาติดต่อโดยตรง มืออาชีพมีความเป็นมืออาชีพในการจัดหา เจรจา ต่อรอง โดยเฉพาะ ประหยัด ปริมาณมากคุ้มค่า ประหยัด เนื่องจากจัดหาเป็น ปริมาณมาก

10 3/27/2015 10 Horizontal Procurement Maverick contractสั่งซื้อเป็นครั้งคราว หรือเมื่อต้องการใช้ ที่เรียกว่า Maverick contract อำนาจต่อรองกับผู้ขายน้อย ต้นทุนการจัดหาจะแพงกว่าถึง 10 เท่า ไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์กับ supplier ได้ยั่งยืน

11 3/27/2015 11 ต้นทุนในการจัดหา MRO SearchCost ContractingCost CoordinatingCost TransactionCost

12 3/27/2015 12 เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย... “ การประหยัด ”


ดาวน์โหลด ppt MRO = Maintenance Repair Operation การบริหาร จัดการ อุปกรณ์อาคาร สำนักงาน โดย บ. อะไหล่ลิฟต์ไทย จำกัด www.thailiftparts.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google