งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เดินตามรอยเท้าพ่อหลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เดินตามรอยเท้าพ่อหลวง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เดินตามรอยเท้าพ่อหลวง
เรื่อง เดินตามรอยเท้าพ่อหลวง ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ครูกำลังสอนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายสรุปได้ 5 ประการ ดังนี้  1. ความพอเพียง  คือ รู้จักพอประมาณ พออยู่ พอกิน พอใช้  2. ความมีเหตุผล  คือ ใช้เหตุผล และพิจารณาด้วยความรอบคอบ  3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี  คือ เตรียมใจให้พร้อมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  4. การมีความรู้  คือ นำความรู้มาใช้ในการวางแผนและดำเนินชีวิต  5. การมีคุณธรรม  คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี และช่วยเหลือกันและกัน ครู : ด.ช.กล้า เธอคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรบ้างในชีวิตประจำวัน กล้า : การปลูกผักสวนครัวไว้กินเองและประหยัดครับ...ครู ครู : แล้วที่บ้านเธอได้ปลูกผักไว้กินเอง หรือเปล่า?? กล้า : ไม่ได้ปลูกครับครู ครู : ถ้าเย็นนี้นักเรียนกลับบ้านไป ก็ไปบอกให้พ่อแม่ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง เช่น ปลูกพริก ผักชี กะเพรา เป็นต้น นักเรียนจะได้ดำเนินทางตามในหลวงของเรา นักเรียนทุกคนในห้องต่างตื่นเต้น และดีใจ ครับ ครับ ค่ะ ค่ะ

2 ที่บ้านของกล้า กล้า : พ่อครับ แม่ครับ วันนี้ผมเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ครูบอกว่า ให้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรา โดยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ กินเองเราจะได้ประหยัด และมีกินมีใช้ตลอดไป ครับ พ่อ : จริงด้วย...ในหลวงท่านเคยตรัสเรื่องความพออยู่ พอกิน ให้ ประชาชนปฏิบัติไว้ แม่ : เย็นนี้เรามาช่วยกันปลูกผักสวนครัวไว้กินกันเถอะ.... ทุกคนต่างช่วยกันปลูกผักสวนครัวกันอย่างตั้งใจ

3 นางสาววสุมนี ใจไว รหัส สาขา สังคมศึกษา กลุ่ม 2


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เดินตามรอยเท้าพ่อหลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google