งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/1 ครูกำลังสอนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายสรุปได้ 5 ประการ ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/1 ครูกำลังสอนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายสรุปได้ 5 ประการ ดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/1 ครูกำลังสอนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายสรุปได้ 5 ประการ ดังนี้ 1. ความพอเพียง คือ รู้จักพอประมาณ พออยู่ พอกิน พอใช้ 2. ความมีเหตุผล คือ ใช้เหตุผล และพิจารณาด้วยความ รอบคอบ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือ เตรียมใจให้พร้อมรับผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต 4. การมีความรู้ คือ นำความรู้มาใช้ในการวางแผนและ ดำเนินชีวิต 5. การมีคุณธรรม คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี และ ช่วยเหลือกันและกัน ครู : ด. ช. กล้า เธอคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรบ้างในชีวิตประจำวัน กล้า : การปลูกผักสวนครัวไว้กินเองและประหยัดครับ... ครู ครู : แล้วที่บ้านเธอได้ปลูกผักไว้กินเอง หรือเปล่า ?? กล้า : ไม่ได้ปลูกครับครู ครู : ถ้าเย็นนี้นักเรียนกลับบ้านไป ก็ไปบอกให้พ่อแม่ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง เช่น ปลูกพริก ผักชี กะเพรา เป็นต้น นักเรียนจะได้ดำเนินทางตามในหลวงของเรา......... นักเรียนทุกคนในห้องต่างตื่นเต้น และดีใจ ครั บ ค่ะ เรื่อง เดินตามรอยเท้าพ่อหลวง

2 ที่บ้านของกล้า กล้า : พ่อครับ แม่ครับ วันนี้ผมเรียนเรื่องเศรษฐกิจ พอเพียง ครูบอกว่า ให้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรา โดยการ ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ กินเองเราจะได้ประหยัด และมีกินมีใช้ ตลอดไป ครับ พ่อ : จริงด้วย... ในหลวงท่านเคยตรัสเรื่องความพอ อยู่ พอกิน ให้ ประชาชนปฏิบัติไว้ แม่ : เย็นนี้เรามาช่วยกันปลูกผักสวนครัวไว้กินกัน เถอะ.... ทุกคนต่างช่วยกันปลูกผักสวนครัวกันอย่าง ตั้งใจ.......

3 นางสาววสุมนี ใจไว รหัส 53181100236 สาขา สังคมศึกษา กลุ่ม 2


ดาวน์โหลด ppt ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/1 ครูกำลังสอนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายสรุปได้ 5 ประการ ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google