งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนซางตาครู้ส ศึกษา ขอเชิญร่วมงาน ” เปิดบ้านคุณธรรม นำความรู้ เชิดชู องค์ราชันย์ สาน สัมพันธ์พ่อลูก ” วันที่ 2-3 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่ เวลา 09.00-15.30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนซางตาครู้ส ศึกษา ขอเชิญร่วมงาน ” เปิดบ้านคุณธรรม นำความรู้ เชิดชู องค์ราชันย์ สาน สัมพันธ์พ่อลูก ” วันที่ 2-3 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่ เวลา 09.00-15.30."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนซางตาครู้ส ศึกษา ขอเชิญร่วมงาน ” เปิดบ้านคุณธรรม นำความรู้ เชิดชู องค์ราชันย์ สาน สัมพันธ์พ่อลูก ” วันที่ 2-3 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่ เวลา 09.00-15.30 น. ภายในงานมี นิทรรศการความรู้ทาง วิชาการ ผลงานของ คุณครู และ นักเรียนตามระดับชั้น และมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้าร่วมมากมาย ขอ เชิญท่านผู้ปกครอง และผู้สนใจเข้า ร่วมงานตามวันและ เวลาดังกล่าว

2

3 “ ภาษาและ วัฒนธรรมไทย ” ห้องที่ 1 1. นิทรรศการของ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว 2. การแสดงผลงาน นักเรียน 3. ของเล่นเด็กสมัย โบราณ ห้องที่ 2 1. การเล่นเด็กไทย 2. บ่อบอลสำหรับให้คุณลูก ลงไปหยิบไข่แล้วนำคำถาม มาให้คุณพ่อตอบ ( ตอบถูก มีรางวัล ) 3. มุมนักประดิษฐ์ เปิด โอกาสให้ผู้ปกครองและ นักเรียนช่วยกันประดิษฐ์ของ เล่นจากกล่องนม ( ป๋องแป๋ง ) 4. มุมการละเล่นไทย หม้อ ข้าวหม้อแกง เปิดโอกาสให้ เด็กๆได้เข้า ไปเล่นตาม บทบาทสมมติของตนเอง 5. มุมของเล่นไทย ปั้นดิน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ เล่นกับลูกและสอนลูกให้ รู้จักการละเล่นของสมัย โบราณ

4 “ ICT สารสนเทศ ” ห้องที่ 1 1. วีดีทัศน์ พระ อัจฉริยะภาพ ใน หลวงทางด้าน IT 2. นิทรรศการผลงาน ด้าน IT ของ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว 3. ผลงานของ นักเรียนชั้น ป.1 “ ICT สารสนเทศ ” ห้องที่ 1 4. เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จาก การทำกิจกรรมใบงาน 5. มุมสาธิตการทำ แซนด์วิช ของผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.1 ห้องที่ 2 1. การแสดง ความสามารถนักเรียน 2. มุมประดิษฐ์การ์ด วัดพ่อ 3. มุมถ่ายภาพที่ ระลึก 4. มุมประดิษฐ์ปลา จาก กระดาษสี 5. หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งชั้นเรียน

5 “ ดนตรี ศิลปะ ” ห้องที่ 1 1. นิทรรศการ พระราช ประวัติอัครศิลปิน 2. มุมถวายพระพร 3. นิทรรศการผลงานครู และนักเรียน 4. นิทรรศการภาพถ่าย พ่อลูก 5. นิทรรศการโชว์ เครื่องดนตรี ห้องที่ 2 1. ของไทยต่าง ๆ จากผู้ปกครองเครือข่าย 2. ซุ้มบทเพลงพระ ราชนิพนธ์ 3. เกมต่อเพลงพระ ราชนิพนธ์ 4. ซุ้มพ่อลูก

6 “ การทูต – การต่างประเทศ ” ห้องที่ 1 1. นิทรรศการด้านความสัมพันธ์ กับต่างประเทศ 2. ผลงานนักเรียนตุ๊กตาหอม แฟนซี 3. สื่อการเรียนรู้ของครู 4. ผลงานของหนูให้ความรู้ มากมาย * สมุดเล่มเล็กก็มีเลข * พุทธ สุภาษิตคิดได้ * จากนั้นสำคัญไฉน * อ่าน แล้วพ่อ - ลูกผูกพัน * กังหันลมธรรมชาติ 5. เกมสานสัมพันธ์พ่อลูก

7 “ คุณธรรม อัต ลักษณ์ลูก ซ. ศ. ” ห้องที่ 1 พ่อหลวงผู้ ทรงธรรม 1. พระราชประวัติใน หลวง หลักทศพิธราชธรรม 2. ผลงานครูและ นักเรียน “ คุณธรรม อัต ลักษณ์ลูก ซ. ศ. ” ห้องที่ 2 พ่อแม่ครู อุ้มชูศิษย์ 1. สาธิตการทำ พวงมาลัยจากการบูร 2. สาธิตการทำวิคส์แก้ คัดจมูก 3. สาธิตการทำวุ้นแรน โบว์ “ คุณธรรม อัต ลักษณ์ลูก ซ. ศ. ” ห้องที่ 3 พ่อลูก ผูกพัน เกมห่วงนี้เพื่อ...................................

8 “ กีฬา - สุขภาพ ” ห้องที่ 1 1. นิทรรศการ พระ ราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 2. กีฬาที่ทรงโปรด ( เรือมด ) 3. พ่อ ลูกร่วม ประดิษฐ์ เรือมด 4. หัวใจสีแดงแทน ความรัก “ กีฬา – สุขภาพ ” ห้องที่ 2 1. หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่ง ชั้นเรียน 2. ข้าวต้มเพื่อสุขภาพ 3. ผ่อนคลายสบาย ๆ กับการนวดฝ่าเท้า 4. กีฬาเพื่อสุขภาพพ่อ และลูก

9 “ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม ” ห้องที่ 1 1. ในหลวงกับพลังงาน 2. ภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ 3. Power Point เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า 4. Power Point เกี่ยวกับระบบ ต่าง ๆ ใน ร่างกาย 5. โครงการน้ำยาล้าง จาน 6. ผลงานนักเรียน “ ทักษะชีวิต ” ห้องที่ 2 1. ข้าวไข่เจียวสมุนไพร เพื่อชีวิต 2. ทำไมไข่อยู่ในครก 3. พืชสวนครัวกรอบ อร่อย 4. น้ำสมุนไพรเพื่อ สุขภาพ

10 “ เกษตรกรพอเพียง ” ห้องที่ 1 1. สวนสมุนไพรรักษา โรค 2. ผ้าไหม ผ้าไทยของ คนไทย 3. กิจกรรม เทิดพระเกียรติองค์ ราชันย์ ห้องที่ 2 1. พ่อลูกร่วมใจจัดพาน พุ่มเทิดพระเกียรติองค์ ราชันย์ 2. แกะสลักกับความ พอเพียง 3. ดวงใจนี้มีไว้เพื่อ พ่อ 4. อาหารสมุนไพรดีมี ความพอเพียง “ เกษตรกรพอเพียง ” ห้องที่ 1 4. โครงการใน พระราชดำริ 5. โครงงานวิชาการ

11 1. ของดีมีคุณภาพ 2. ใส่ดีมีสตางค์ 3. ซื้อแล้วได้บุญ 4. ใส่แล้วสวย ใส่แล้ว รวย 1. ความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับภาษามี ให้แบ่งปัน 2. โปรแกรมภาษา ก้าวสู่การ เป็นสากล 3. อาเซียนมาแรง เมื่อ การศึกษาเปิดเสรี 4. ภาษาพัฒนาได้ง่ายกว่าทิ่ คิด หากฝึกฝน 5. English is the future 1. ขอพรนี้เพื่อพ่อ 2. พระวาจาเพื่อ ชีวิต 3. ลูกจูงพ่อต่อพระ วาจา 4. พันธกิจของพระ คริสตเจ้า 5. ผู้เลี้ยงแกะคือ ใคร 6. คำถามนี้เพื่อ คุณ

12


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนซางตาครู้ส ศึกษา ขอเชิญร่วมงาน ” เปิดบ้านคุณธรรม นำความรู้ เชิดชู องค์ราชันย์ สาน สัมพันธ์พ่อลูก ” วันที่ 2-3 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่ เวลา 09.00-15.30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google