งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบน้ำเหลืองและเต้านม ณัฐกฤตา วงค์ตระกูล กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัย ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบน้ำเหลืองและเต้านม ณัฐกฤตา วงค์ตระกูล กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัย ชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบน้ำเหลืองและเต้านม ณัฐกฤตา วงค์ตระกูล กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัย ชุมชน

2

3 ระบบน้ำเหลือง (lymphatic system) จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบ หมุนเวียน (circulatory system) ในร่างกาย ประกอบด้วยท่อที่เชื่อมโยงกันเรียกว่า ท่อน้ำเหลือง (lymphatic vessels) ภายในบรรจุของเหลวใสที่ เรียกว่า น้ำเหลือง (lymph) โดยระบบน้ำเหลืองนั้น ไม่เป็นระบบปิด มีหน้าที่หลักคือนำของเหลวที่ซึม ออกมาจากหลอดเลือดฝอยกลับเข้าสู่หลอดเลือด ดำของระบบไหลเวียนcirculatory system น้ำเหลือง หน้าที่ของระบบน้ำเหลือง 1. นำของเหลวที่ซึมอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อเข้าสู่หลอด น้ำเหลือง 2. ดูดซึมและขนส่งกรดไขมันและไขมันอย่างเช่น น้ำเหลืองปนไขมัน (chyle) จากระบบย่อยอาหาร 3. ขนส่งเซลล์เม็ดเลือดขาวจากต่อมน้ำเหลืองเข้าสู่ กระดูก 4. เป็นส่วนสำคัญในการต่อสู้กับเชื้อโรคและมะเร็ง

4 การประเมินระบบน้ำเหลือง ทำได้โดยการซักประวัติ การซักประวัติ ได้แก่ ระยะเวลาการคลำพบก้อน อาการร่วม การ เจ็บป่วยในอดีต ภาวะบวมน้ำเหลืองเนื่องจากมี การอุดกั้น ตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาความผิดปกติของระบบ น้ำเหลือง ได้แก่ การบวม การขยายใหญ่ กด เจ็บบริเวณต่อมน้ำเหลือง

5 การตรวจประเมิน การคลำ ผู้ตรวจยืนเผชิญหน้ากับผู้ป่วย ให้ผู้ป่วย ก้มศีรษะเล็กน้อยเอียงศีรษะไปด้านที่ต้องการ ตรวจเพื่อให้กล้ามเนื้อไม่เกร็ง ตรวจต่อม น้ำเหลืองกลุ่มต่างๆ บริเวณหน้าหู (Prearicular) หลังหู (Postaricular หรือ Mastoid) ท้ายทอย (Occipital) คอ (Anterior & Posterior Cervical Lymphnode) ใช้ปลาย นิ้วมือคลำ โดยคลึงหมุนวนเบาๆ บริเวณใต้ ขากรรไกรล่าง (Submandibular) และใต้คาง (Submental) ปกติจะคลำไม่พบต่อมมีขนาด 1- 25 ม. ม. เป็นเม็ดๆ กลมรี เคลื่อนที่ได้ กดไม่เจ็บ ภาวะปกติ ขนาดโตมากกว่า 50 ม. ม. แดง เจ็บ แข็ง ขรุขระ ไม่เคลื่อนที่

6

7

8 การตรวจเต้านม จะแบ่งเต้านมออกเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนเรียก quadrant โดยแบ่งตามเส้นแนวตั้งที่ลากตัดกับ แนวนอนที่หัวนม และเรียก quadrant เป็น upper inner (1) upper outer (2) lower inner (3) lower outer (4)

9 การดู จัดให้ผู้รับบริการนั่ง เปลื้องเสื้อออกจนถึงเอว แขนปล่อยไว้ข้างลำตัว หรือให้เท้าเอว สังเกต ขนาดเต้านมทั้งสองข้าง ดูสีผิว เส้นเลือด และ ลักษณะการบวม ค้นหาสิ่งผิดปกติอื่น ๆ เช่น ก้อนนูน รอยบุ๋ม รอยแผล ผื่นต่าง ๆ และดูขนาด สี รูปร่างของหัวนมภาวะปกติ เต้านมทั้งสอง ข้างไม่ควรแตกต่างกันมาก สีผิวอ่อนกว่าผิวกาย ไม่มีก้อน ไม่พบหลอดเลือด หัวนมสีชมพู หรือ น้ำตาลเข้ม ไม่มีสิ่งคัดหลั่งที่ผิดปกติไหล ออกมา

10

11

12

13 ตรวจเต้านมด้วยตนเอง

14

15 การตรวจพิเศษ MRI

16 ส่งตรวจชิ้นเนื้อ

17 จบแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบน้ำเหลืองและเต้านม ณัฐกฤตา วงค์ตระกูล กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัย ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google