งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ช. คณิตติณ พ่วงแสง ม.2/6 เลขที่ 2. การประนมมือ ( อัญชลี ) นิยมใช้แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ในเวลาฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ สวดพระ อภิธรรม ฟังพระธรรมเทศนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ช. คณิตติณ พ่วงแสง ม.2/6 เลขที่ 2. การประนมมือ ( อัญชลี ) นิยมใช้แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ในเวลาฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ สวดพระ อภิธรรม ฟังพระธรรมเทศนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ช. คณิตติณ พ่วงแสง ม.2/6 เลขที่ 2

2 การประนมมือ ( อัญชลี ) นิยมใช้แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ในเวลาฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ สวดพระ อภิธรรม ฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น วิธีการประนมมือ ยกมือทั้งสองขึ้นประกบกัน ตั้ง เป็น กระพุ่มมือ ประนมไว้ระหว่างอก ให้ปลายมือตั้งขึ้น ข้างบนนิ้วมือ ทั้งสองข้าง ทุกนิ้วแนบชิดสนิทกัน อย่าให้ เหลื่อมล้ำกัน อย่าให้กางห่างออกจากกัน ข้อศอกทั้ง สองแนบชิดชาย โครง ( ดังรูป )

3 การประนมมือนี้เป็นกิริยาอาการที่แสดง ความเคารพพระรัตนตรัย จึงนิยมทำด้วย ความเรียบร้อยตั้งใจไม่นิยมปล่อยให้นิ้วมือ งอหงิก นิยมตั้งกระพุ่มไว้ระหว่างอกเอียงกับ ลำตัวประมาณ ๔๕ องศา ไม่ยกให้สูงจรด คางหรือจรดปาก ไม่ปล่อยปลายมือให้ตก ต่ำลงมาวางอยู่ที่ท้องหรือวางไว้ที่หน้าตัก หรือหัวเข่า การไหว้ ( นมัสการ ) การไหว้พระรัตนตรัย นิยมแสดงความเคารพพระรัตนตรัย ด้วยการไหว้เมื่อนั่งเก้าอี้หรือยืนอยู่ มีวิธีการ ทำดังนี้คือ ๑. ประนมมือไว้ระหว่างอก ๒. ยกมือประนมขึ้นพร้อมกับก้มศรีษะ ลงเล็กน้อย ให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ระหว่าง คิ้ว ให้ปลายนิ้วชี้จรดหน้าผาก ทำเพียงครั้ง เดียว แล้วลดมือลงตามเดิม ( ดังรูป )

4 การไหว้บุคคล การไหว้ซึ่งกันและกันนั้นนิยมปฏิบัติเพื่อ ความ เหมาะสมแก่ชั้นและวัยของบุคคลนั้น ๆ มี ๓ แบบ คือ ๑. การไหว้บุคคลผู้มีอายุมากกว่า ( เป็นผู้ใหญ่มากกว่า ) ๒. การไหว้บุคคลผู้มีอายุเสมอกัน ๓. การไหว้บุคคลผู้มีอายุน้อยกว่า ๑. การไหว้บุคคลที่มีอายุมากกว่า สำหรับผู้น้อยปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ โดย ถือหลักมีชาติกำเนิดสูงกว่า มีคุณ ธรรมความดีได้รับยกย่องให้เป็นผู้ ปกครอง บังคับบัญชา และมีอายุ แก่กว่าตน

5 การไหว้นิยมยกกระพุ่มมือขึ้นไหว้ให้ปลาย นิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วนิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่บน ดั้งจมูกพร้อม กับก้มศรีษะน้อมตัวลงพองาม สายตามองดู ท่านด้วยความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตน

6 ๒. การไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสเสมอกัน นิยมยกมือกระพุ่มขึ้นไหว้ ให้ปลายนิ้ชี้อยู่ ที่ดั้งจมูก นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ที่คางก้มศรีษะ เล็กน้อยสายตามองกันและกันด้วยความหวังดี ปราถนาดีต่อกัน ๓. การรับไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสน้อยกว่า สำหรับผู้ใหญ่รับไหว้ผู้น้อย นิยมยก กระพุ่ม มือขึ้นประนมอยู่ระหว่างอกหรือที่หน้าให้ ปลาย นิ้วชี้อยู่ที่ตั้งจมูกปลายนิ้วอยู่ที่ดั้งจมูกปลาย นิ้ว หัวแม่ มืออยู่ที่คางสายตามองดูผู้ไหว้ ด้วย ความปราถนาดี

7 การกราบพระ แบบ เบญจางคประดิษฐ์ การกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ เป็นการกราบ ที่แสดงความเคารพอย่างสูงสุด ต่อบุคคลที่ควร เคารพนับถือสูงสุด ซึ่งก็คือพระนั่นเอง เบญจาง คประดิษฐ์ แปลว่า ตั้งไว้เฉพาะซึ่งองค์ ห้า โดย เบญจ ซึ่งแปลว่า ๕ นั้น หมายถึง อวัยวะทั้ง ๕ อันได้แก่ หน้าผาก มือทั้งสอง และเข่าทั้งสอง โดยอวัยวะที่ว่านั้น เวลากราบจะต้องจรดลงให้ติดกับ พื้น ซึ่งท่านี้จะปฏิบัติแตกต่างกันใน หญิง และ ชาย

8 สำหรับชายนั้น ให้ปฏิบัติ ดังนี้ ท่าเตรียม ท่าเตรียมของชายนั้น จะ เรียกว่า ท่าเทพบุตร ท่าเทพบุตร นั่ง คุกเข่าปลายเท้าตั้ง นั่งบน ส้นเท้า ไม่นั่งบนเท้า แบบนั่งญี่ปุ่นนะครับ มือ ทั้งสองวางบนหน้าขาทั้งสองข้าง นิ้วมือแนบ ชิดติดกัน ส้นเท้าไม่แบะออก จังหวะที่ ๑ : อัญชลี ยกมือขึ้นประนมมือ ระหว่างอก ปลายนิ้วชิด เบนออกจากตัว พอประมาณไม่กางศอก จังหวะที่ ๒ : วันทา ยกมือขึ้น นิ้วหัวแม่มือ จรดหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้จรดกลางหน้าผาก พร้อมกับค้อมศีรษะลง จังหวะที่ ๓ : อภิวาท ทอดมือลงกราบ ให้มือ และแขนทั้งสองข้างลงพร้อมกัน ห่างกัน เล็กน้อยพอให้หน้าผากจรดพื้นระหว่างมือ ได้ โดยศอกทั้งสองข้างต่อเข่า ขนานไปกับ พื้น หลังไม่โก่ง หรือ ก้นไม่โด่งจนเกินงาม

9 การไหว้พระ ประนมมือ นิ้วหัวแม่มือจรดหว่างคิ้ว ปลาย นิ้วชี้จรดส่วนบนของหน้าผาก ชาย ยืนตรง ค้อมตัวลงต่ำ พร้อมกับประนม มือขึ้นไหว้ หญิง ยืนตรง ย่อเข่าลงให้ต่ำ โดยถอยเท้า ข้างที่ถนัดไปข้างหลัง พร้อมกับประนมมือ ขึ้นไหว้

10 การหมอบกราบ ใช้แสดงความเคารพพระมหากษัตริย์ลง มาถึงพระ บรมวงศ์ในโอกาสเข้าเผ้าฯ ทั้ง ชายและหญิง ให้นั่งพับเีพียบเก็บปลายเท้า แล้วหมอบลงให้ศอกทั้งสองข้างถึงพื้น คร่อมเข่าี่ที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียว มือ ประสาน เรียกว่า หมอบเฝ้า เวลากราบให้ ประนมมือ ก้มศีรษะลง หน้าผากแตะส่วนบน ของมือ ถ้าท่านทรงพระราชทานสิ่งของให้ ให้ยกมือขวาขึ้นเอางาน ในลักษณะเดียวกับ การรับปริญญาบัตร คือยกมือขวาขึ้น ฝ่ามือ ตั้งฉากกับพื้น กระดกข้อมือขึ้นเล็กน้อย แล้ว ตวัดมือมาอยู่ในท่าเตรียมรับสิ่งของ โดยทำ มือเป็นอุ้งเล็กน้อย เมื่อรบสิ่งของมาแล้ว ให้ ประคองสิ่งของนั้นไว้ แล้วกราบอีกครั้งหนึ่ง แล้วกลับมานั่งในท่าหมอบเฝ้า แล้วทรงตัว นั่งในท่าพับเพียบ หรือคลานถอยหลัง ออกไปจนพ้นที่ประทับ


ดาวน์โหลด ppt ด. ช. คณิตติณ พ่วงแสง ม.2/6 เลขที่ 2. การประนมมือ ( อัญชลี ) นิยมใช้แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ในเวลาฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ สวดพระ อภิธรรม ฟังพระธรรมเทศนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google