งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน Storyboard. Storyboard คือการเขียน กรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของ ภาพยนตร์หรือหนังแต่ละเรื่อง โดยมีการแสดงรายละเอียดที่จะ ปรากฏในแต่ละฉากหรือแต่ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน Storyboard. Storyboard คือการเขียน กรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของ ภาพยนตร์หรือหนังแต่ละเรื่อง โดยมีการแสดงรายละเอียดที่จะ ปรากฏในแต่ละฉากหรือแต่ละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน Storyboard

2 Storyboard คือการเขียน กรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของ ภาพยนตร์หรือหนังแต่ละเรื่อง โดยมีการแสดงรายละเอียดที่จะ ปรากฏในแต่ละฉากหรือแต่ละ หน้าจอ เช่น ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เสียงพูด และแต่ละอย่างนั้นมี ลำดับของการปรากฏ ว่าอะไรจะ ปรากฏขึ้นก่อน หลัง อะไรจะ ปรากฏพร้อมกัน เป็นการออกแบบ อย่างละเอียดในแต่ละหน้าจอ ก่อนที่จะลงมือสร้างเอนิเมชันหรือ หนังขึ้นมาจริงๆ

3 ประโยชน์ของ Storyboard Storyboard คือภาพร่างของช้อต ต่างๆที่วาดลงในกรอบ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการทำงาน ร่วมกันของคนเขียนบท ผู้กำกับ ภาพ และผู้กำกับ Storyboard จะช่วยให้ทีมงาน ทั้งหมดจินตนาการได้ว่าหนังหรือ แอนนิเมชั่นจะออกมาหน้าตาเป็น อย่างไร ทีมงานต้องทำอะไรกัน บ้างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามนั้น

4 สิ่งสำคัญที่อยู่ใน Storyboard  1. Subject หรือ Character ไม่ ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือตัวการ์ตูน ฯ และที่สำคัญคือ พวกเขากำลังเคลื่อนไหวอย่างไร  2. กล้อง ทำงานอย่างไร ทั้งใน เรื่องของขนาดภาพ มุมภาพ และ การเคลื่อนกล้อง  3. เสียง พวกเขากำลังพูดอะไร กัน มีเสียงประกอบ หรือ เสียงดนตรีอย่างไร

5

6  1. คิด Theme หลักของเรื่อง Theme หลักของเรื่องจะเป็นอะไรที่สั้น ๆ แค่แนวคิดที่จะนำเสนอจบในประโยคเดียว ยกตัวอย่างเช่น “ ทายาทร้อยล้าน ตามหารักแท้ ” “ เป็ดน้อยผจญภัย ” “ สงครามพิชิต จ้าวอสูร ” “ รักเกิดในตลาดสด ” ฯลฯ

7  2. เขียนเรื่องย่อ เรื่องย่อคืออะไร เรื่องย่อคือ เรื่องเล่า ย่อ ๆ ของทั้งเรื่อง รวบใจความหลักของ ทั้งเรื่อง ถ้านึกภาพไม่ออกว่าเรื่องย่อเป็น อย่างไรสามารถดูตัวอย่างได้ที่หลังแผ่น DVD ส่วนใหญ่การเขียนเรื่องย่อ มักจะให้ จบใน หนึ่งหน้า A4 ไม่ควรทิ้งตอนจบไว้ ให้เป็นปริศนา  3. บท บทคือตัวหนังสือที่เล่าเรื่องราวของ การดำเนินเนื้อเรื่องที่อ่านแล้วเห็นภาพเป็น ฉากๆ มีการบอกมุมกล้อง เทคนิคถ่ายทำ และ บทพูดไว้อย่างชัดเจน

8  4. เขียน Story board เมื่อได้บทลงตัวแล้ว เราก็จะมาเขียน Story board ตัว Story board จะประกอบด้วย ด้านที่ เป็นภาพ และด้านที่เป็นตัวอักษรอธิบาย ภาพ เสียงประกอบหรือเสียงพูดจากบท ด้วย

9

10  5. Shooting Board เมื่อเราได้ Story board แล้วค่อยมา แตกเป็น shooting board อีกครั้ง Shooting board จะเหมือนกับ Story board แต่ความละเอียดสูงกว่า มีทุกภาพ ที่จะอยู่ใน Animation ของเรา เพื่อจะให้ คนทำต่อทำได้อย่างถูกต้อง

11 ตัวอย่าง Shooting board

12  6. Animation เมื่อเราได้ Shooting board เรียบร้อย แล้ว ก็ลงมือทำ animation โดยอาจจะ ทำแบบคร่าวๆ ก่อน แล้วค่อยลง รายละเอียดทีหลัง

13 การกำหนดขนาดภาพและมุมกล้องที่ ดีใน Story board จะช่วยให้ผลงาน มัลติมีเดียสื่อความหมายได้ดีตามไปด้วย ซึ่งขนาดภาพและมุมกล้องที่สำคัญๆ มี ดังนี้

14 Camera : Close up ใช้สำหรับเจาะรายละเอียดบน ใบหน้า หรือ ส่วน อื่นๆ เพื่อเน้นความสำคัญใน รายละเอียดของวัตถุ นั้นๆ ขนาดของภาพจะเห็น ประมาณ หัวถึงคาง

15 Camera : Extreme Close Up เป็นภาพขนาดใกล้มาก เก็บ รายละเอียดเล็กๆ เช่น เม็ดเหงื่อบนจมูก ภาพสะท้อนใน ดวงตา บางทีเป็น ฉากซูมให้เห็นผิวหนังก็ได้

16 Camera : Medium Shot จะเริ่มตั้งแต่หัวถึงเอว หรือจะลง มาถึงเข่าก็ได้ ซึ่ง ภาพขนาดนี้ จะเน้นที่ตัววัตถุ โดยรวม เห็นรายละ เอียดโดยรวม สามารถถ่ายทอด การเคลื่อนไหวของ วัตถุได้ในระดับหนึ่ง

17 Camera : Long Shot เป็นภาพระยะไกล เห็น รายละเอียดของสภาพแวด ล้อม ว่าทำอะไรที่ไหน ส่วนใหญ่ จะใช้เล่าเกี่ยวกับ สถานที่ และ เวลา

18 Camera : Extra Long Shot เป็นภาพขนาดกว้างมาก บางที อาจแทบไม่เห็นตัว วัตถุเลยก็ได้ เน้นสถานที่อย่าง เดียว ให้เห็นถึง ความกว้าง ความใหญ่ ความสูง หรือ ความแตกต่าง ระหว่างสถานที่กับวัตถุ

19 Camera : Bird eye view ภาพแทนสายตาของนก ( ภาพมุม สูง ) เวลามองวัตถุ สามาถ ถ่ายทอดความรู้สึกได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหดหู่ หรือ ดูต่ำต้อย บางทีก็ใช้ภาพมุมสูงเพื่อให้เห็น ความอลังการของฉากก็ได้ เช่น ภาพคนใส่สูทดำ เป็นร้อยๆ คน มี คนใสสีแดงอยู่คน เดียว อย่างนี้ ใช้ภาพมุมสูงจะเห็นได้ชัดมาก

20

21 Camera : Worm eye view ภาพที่กล้องอยู่ต่ำกว่าวัตถุ ( ภาพมุม ต่ำ ) ภาพมุมนี้สามารถบอกว่า วัตถุดู น่ากลัว หรือยิ่งใหญ่ แค่ไหนได้

22 Camera : Pan เป็นเทคนิคการเคลื่อนกล้องจาก ซ้าย ไป ขวา หรือ ขวามาซ้ายก็ ได้ เราจะเรียกว่าแพน ใช้ในหลาย กรณีมากๆไม่ว่าจะเป็นบอก เรื่องราว เชื่อมระหว่างสถานที่ หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง

23 Camera : Tilt เป็นเทคนิคการเคลื่อนกล้องจาก บนลงล่าง หรือล่างขึ้นบนใช้ใน หลายกรณีมากๆไม่ว่าจะเป็นบอก เรื่องราว เชื่อมระหว่างจุดหนึ่งไป อีกจุดหนึ่ง

24 Camera : Over-shoulder Shot ภาพผ่านไหล่ ใช้ในฉากที่มีตัว แสดงมากกว่าหนึ่งขึ้นไป คือภาพ ที่เห็นตัวแสดงโดยมองจาก มุมมองที่ผ่านไหล่ตัวละครอีกตัว หนึ่ง

25


ดาวน์โหลด ppt การเขียน Storyboard. Storyboard คือการเขียน กรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของ ภาพยนตร์หรือหนังแต่ละเรื่อง โดยมีการแสดงรายละเอียดที่จะ ปรากฏในแต่ละฉากหรือแต่ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google