งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประสงค์การเรียนรู้ หลังการศึกษาเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์แล้ว นักเรียนสามารถ  บอกความหมายและชนิดของคำราชาศัพท์ ได้ถูกต้อง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประสงค์การเรียนรู้ หลังการศึกษาเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์แล้ว นักเรียนสามารถ  บอกความหมายและชนิดของคำราชาศัพท์ ได้ถูกต้อง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 จุดประสงค์การเรียนรู้ หลังการศึกษาเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์แล้ว นักเรียนสามารถ  บอกความหมายและชนิดของคำราชาศัพท์ ได้ถูกต้อง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าใจใน เนื้อหาที่เรียนมากขึ้น

4 ชนิดของคำ ราชาศัพท์ การใช้ถ้อยคำสุภาพ สำหรับบุคลทั่วไป การใช้ถ้อยคำสุภาพ สำหรับบุคลทั่วไป เราใช้คำราชาศัพท์ กับบุคคลใดบ้าง เราใช้คำราชาศัพท์ กับบุคคลใดบ้าง ความหมายของคำราชาศัพท์ คำนามราชาศัพท์ คำสรรพนามราชาศัพท์ หมวดคำกริยา

5 คำราชาศัพท์ หมายถึง น. คำเฉพาะใช้ สำหรับเพ็ดทูล ( พูดกับเจ้านาย ) พระเจ้าแผ่นดินและ เจ้านาย ต่อมาหมายรวมถึงคำที่ใช้กับ พระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการและสุภาพชน ด้วย

6 คำราชาศัพท์ เป็นคำสุภาพซึ่ง ใช้ตามลำดับชั้นของบุคคล ต่างๆ ๕ ลำดับชั้น ดังนี้ ๑. พระมหากษัตริย์ ๒. พระบรมวงศานุวงศ์ ชั้นสูงลงมาถึงชั้นหม่อมเจ้า ๓. พระภิกษุสามเณร ๔. ข้าราชการชั้นสูงและผู้มี ยศศักดิ์ ๕. สุภาพชนทั่วไป

7 ๑. คำนาม ราชาศัพท์ คำราชาศัพท์คำ สามัญ พระอัฐิ กระดูก พระอังคาร เถ้ากระดูก พระวรกาย ร่างกาย พระนลาฏ หน้าผาก พระเจ้า ศีรษะ พระหัตถ์ มือ พระอุระ / พระทรวง อก พระถัน / พระเต้า นม คำราชาศัพท์ คำ สามัญ พระปราง แก้ม พระโอษฐ์ ปาก พระทนต์ ฟัน พระชิวหา ลิ้น พระหนุ คาง พระอุทร ท้อง พระนาภี สะดือ พระมังสา เนื้อ พระองคาพยพ ส่วน ต่างๆของร่างกาย หมวด ร่างกาย

8 คำราชาศัพท์ คำสามัญ พระขนง คิ้ว พระเนตร นัยน์ตา น้ำพระเนตร น้ำตา พระนาสิก / พระนาสา จมูก พระพาหา ต้นแขน พระกรรณ หู พระพักตร์ หน้า พระศอ คอ พระอังสะ บ่า, ไหล่ พระกร ปลาย แขน ( ถึง ข้อมือ ) คำราชาศัพท์ คำสามัญ พระหัตถ์ มือ พระอุระ / พระทรวง อก พระถัน / พระเต้า นม พระอุทร ท้อง พระนาภี สะดือ พระปฤษฎางค์ หลัง พระโสณี สะโพก พระที่นั่ง ก้น พระเพลา ขา / ตัก พระชานุ เข่า พระชงฆ์ แข้ง หลังพระชงฆ์ น่อง พระบาท เท้า พระฉวี ผิว กาย

9 หมวดพระบรม วงศานุวงศ์ ๑. พ่อพระราชบิดา ( ราชา ) พระ บิดา ( เจ้านาย ) ๒. แม่พระราชชนนี ( ราชา ) พระ มารดา ( เจ้านาย ) ๓. ลูกชาย พระราชโอรส ( ราชา ) พระโอรส ( เจ้านาย ) ๔. ลูกสาวพระราชธิดา ( ราชา ) พระธิดา ( เจ้านาย ) ๕. ปู่, ตาพระอัยกา ๖. ย่า, ยายพระอัยกี หรือ พระอัยยิกา ๗. ลูกเขยพระชามาดา ๘. ลูกสะใภ้พระสุณิสา ๙. หลาน ( ลูกของลูก ) พระราช นัดดา ๑๐. หลาน ( ลูกของพี่หรือน้อง ) พระ ภาคิไนย ๑๑. ลุง ( พี่ชาย น้องชาย ฝ่ายพ่อ พระ ปิตุลา ๑๒. ลุง น้า ( พี่ชายน้องชายฝ่ายแม่ ) พระ มาตุละ ๑๓. ป้า อา ( พี่สาว น้องสาวฝ่ายพ่อ พระปิตุจฉา ๑๔. ป้า น้า ( พี่สาวน้องสาวฝ่ายแม่ ) พระมาตุจฉา

10 หมวด ของใช้ ๑. จดหมายพระราชหัตถเลขา ๒. แหวนพระธำมรงค์ ๓. ยาพระโอสถ ๔. ร่มพระกลด ๕. ประตูพระทวาร ๖. เปลพระอู่ ๗. รองเท้าฉลองพระบาท ๘. โทรเลขพระราชโทรเลข ๙. หวีพระสาง

11 ๑๐. ม่านพระวิสูตร ๑๑. ช้อนฉลองพระหัตถ์ ๑๒. กระจกส่องพระฉาย ๑๓. น้ำหอมพระสุคนธ์ ๑๔. หมอนหนุนพระเขนย ๑๕. หมอนอิงพระขนน ๑๖. น้ำดื่มพระสุธารส ๑๗. เตียงนอนพระแท่นบรรทม ๑๘. รูปถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์ ๑๙. เหล้าน้ำจัณฑ์

12 คำสุภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป มีลักษณะของการใช้ถ้อยคำ ดังนี้ ๑. ไม่ควรใช้คำห้วน หยาบกระด้าง เช่น เออ ไม่มี เปล่า อะไร ไม่ใช่ โว้ย ฯลฯ ๒. ไม่ควรใช้คำหยาบ เช่น ไอ้ อี ขี้ เยี่ยว ฯลฯ ๓. ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำคะนอง เช่น ปิ๊ง เว่อ เจ๋ง ซ่าส์ เง็งว่ะ ฯลฯ ๔. ไม่ควรใช้คำผวน ที่เมื่อผวน กลับไปแล้วหยาบคาย เช่น อย่า ดากแมก เดี๋ยวแขกตี้

13 ตัวอย่างคำ สุภาพ หมว ด สัต ว์ คำสามัญคำสุภาพคำสามัญคำสุภาพ วัวโคควายกระบือ ปลาช่อนปลาหางปลาไหลปลายาว ปลาร้าปลามัจฉะปลาสลิดปลาใบไม้ ไส้เดือนรากดินเต่าจิตรจุล ปลิงชัลลุกาลิงวานร แมววิฬาร์หมูสุกร หมาสุนัขอีกานกกา

14 หมวด พืช คำสามัญคำสุภาพคำสามัญคำสุภาพ ต้นตำแยต้นอเนกคุณแตงโมผลอุลิด ผักตบผักสามหาวเห็ดโคนเห็ดปลวก ถั่วงอกถั่วเพาะพริกขี้หนูพริกเม็ดเล็ก กล้วยไข่กล้วยเปลือกบางผักกระเฉดผักรู้นอน ผักบุ้งผักทอดยอดฟักทองฟักเหลือง ดอกสลิดดอกขจรต้นทองกวาวต้นปาริชาต

15 หมวดกริยาและ นามอื่นๆ คำสามัญคำสุภาพคำสามัญคำสุภาพ คนออกลูกคลอดบุตรตากแดดผึ่งแดด ขนมใส่ไส้ขนมสอดไส้ใส่กระดุมกลัดกระดุม กล้วยบวชชีนารีจำศีลขี้มูกน้ำมูก ขี้ผึ้งสีผึ้งขนมขี้หนูขนมทราย สัตว์ออกลูกตกลูกสัตว์ใหญ่ตายล้ม ใส่หมวกสวมหมวกใส่กุญแจลั่นกุญแจ

16 นางสาวมยุรี กา นนท์ธนกุล ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5 เลขที่ 24 นายจีระศักดิ์ มะ จิณะ เลขที่ 12 ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5


ดาวน์โหลด ppt จุดประสงค์การเรียนรู้ หลังการศึกษาเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์แล้ว นักเรียนสามารถ  บอกความหมายและชนิดของคำราชาศัพท์ ได้ถูกต้อง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google