งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง คำราชาศัพท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เสนอ อาจารย์ ชาติชาย ทนะขว้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง คำราชาศัพท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เสนอ อาจารย์ ชาติชาย ทนะขว้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง คำราชาศัพท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เสนอ อาจารย์ ชาติชาย ทนะขว้าง

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
หลังการศึกษาเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์แล้วนักเรียนสามารถ บอกความหมายและชนิดของคำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น

3 ความหมายของคำราชาศัพท์ แบบฝึกหัด ชนิดของคำราชาศัพท์
ประวัติผู้จัดทำ ความหมายของคำราชาศัพท์ แบบฝึกหัด ชนิดของคำราชาศัพท์ คำนามราชาศัพท์ คำสรรพนามราชาศัพท์ หมวดคำกริยา การใช้ถ้อยคำสุภาพสำหรับบุคลทั่วไป เราใช้คำราชาศัพท์กับบุคคลใดบ้าง

4 ความหมายของคำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์ หมายถึง น. คำเฉพาะใช้สำหรับเพ็ดทูล ( พูดกับเจ้านาย ) พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านาย ต่อมาหมาย รวมถึงคำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการและสุภาพชนด้วย

5 คำราชาศัพท์ เป็นคำสุภาพซึ่งใช้ตามลำดับชั้นของบุคคลต่างๆ ๕ ลำดับชั้น ดังนี้
๑. พระมหากษัตริย์ ๒. พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงลงมาถึงชั้นหม่อมเจ้า ๓. พระภิกษุสามเณร ๔. ข้าราชการชั้นสูงและผู้มียศศักดิ์ ๕. สุภาพชนทั่วไป

6 ๑. คำนามราชาศัพท์ หมวดร่างกาย คำราชาศัพท์ คำสามัญ พระอัฐิ กระดูก
คำราชาศัพท์ คำสามัญ พระอัฐิ กระดูก พระอังคาร เถ้ากระดูก พระวรกาย ร่างกาย พระนลาฏ หน้าผาก พระเจ้า ศีรษะ พระหัตถ์ มือ พระอุระ/พระทรวง อก พระถัน/พระเต้า นม คำราชาศัพท์ คำสามัญ พระปราง แก้ม พระโอษฐ์ ปาก พระทนต์ ฟัน พระชิวหา ลิ้น พระหนุ คาง พระอุทร ท้อง พระนาภี สะดือ พระมังสา เนื้อ พระองคาพยพ ส่วนต่างๆของร่างกาย

7 คำราชาศัพท์ คำสามัญ คำราชาศัพท์ คำสามัญ พระขนง คิ้ว พระหัตถ์ มือ
คำราชาศัพท์ คำสามัญ พระขนง คิ้ว พระเนตร นัยน์ตา น้ำพระเนตร น้ำตา พระนาสิก/พระนาสา จมูก พระพาหา ต้นแขน พระกรรณ หู พระพักตร์ หน้า พระศอ คอ พระอังสะ บ่า,ไหล่ พระกร ปลายแขน ( ถึงข้อมือ) คำราชาศัพท์ คำสามัญ พระหัตถ์ มือ พระอุระ/พระทรวง อก พระถัน/พระเต้า นม พระอุทร ท้อง พระนาภี สะดือ พระปฤษฎางค์ หลัง พระโสณี สะโพก พระที่นั่ง ก้น พระเพลา ขา/ตัก พระชานุ เข่า พระชงฆ์ แข้ง หลังพระชงฆ์ น่อง พระบาท เท้า พระฉวี ผิวกาย

8 หมวดพระบรมวงศานุวงศ์
๑. พ่อ พระราชบิดา ( ราชา ) พระบิดา ( เจ้านาย ) ๒. แม่ พระราชชนนี ( ราชา ) พระมารดา ( เจ้านาย ) ๓. ลูกชาย พระราชโอรส ( ราชา ) พระโอรส ( เจ้านาย ) ๔. ลูกสาว พระราชธิดา ( ราชา ) พระธิดา ( เจ้านาย ) ๕. ปู่ , ตา พระอัยกา ๖. ย่า, ยาย พระอัยกี หรือ พระอัยยิกา ๗. ลูกเขย พระชามาดา ๘. ลูกสะใภ้ พระสุณิสา ๙. หลาน ( ลูกของลูก ) พระราชนัดดา ๑๐. หลาน ( ลูกของพี่หรือน้อง ) พระภาคิไนย ๑๑. ลุง ( พี่ชาย น้องชาย ฝ่ายพ่อ พระปิตุลา ๑๒. ลุง น้า ( พี่ชายน้องชายฝ่ายแม่ ) พระมาตุละ ๑๓. ป้า อา ( พี่สาว น้องสาวฝ่ายพ่อ พระปิตุจฉา ๑๔. ป้า น้า ( พี่สาวน้องสาวฝ่ายแม่ ) พระมาตุจฉา

9 หมวดของใช้ ๑. จดหมาย พระราชหัตถเลขา ๒. แหวน พระธำมรงค์ ๓. ยา พระโอสถ
๔. ร่ม พระกลด ๕. ประตู พระทวาร ๖. เปล พระอู่ ๗. รองเท้า ฉลองพระบาท ๘. โทรเลข พระราชโทรเลข ๙. หวี พระสาง

10 ๑๐. ม่าน พระวิสูตร ๑๑. ช้อน ฉลองพระหัตถ์ ๑๒. กระจกส่อง พระฉาย ๑๓. น้ำหอม พระสุคนธ์ ๑๔. หมอนหนุน พระเขนย ๑๕. หมอนอิง พระขนน ๑๖. น้ำดื่ม พระสุธารส ๑๗. เตียงนอน พระแท่นบรรทม ๑๘. รูปถ่าย พระบรมฉายาลักษณ์ ๑๙. เหล้า น้ำจัณฑ์

11 คำสุภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป มีลักษณะของการใช้ถ้อยคำ ดังนี้
คำสุภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป มีลักษณะของการใช้ถ้อยคำ ดังนี้ ๑. ไม่ควรใช้คำห้วน หยาบกระด้าง เช่น เออ ไม่มี เปล่า อะไร ไม่ใช่ โว้ย ฯลฯ ๒. ไม่ควรใช้คำหยาบ เช่น ไอ้ อี ขี้ เยี่ยว ฯลฯ ๓. ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำคะนอง เช่น ปิ๊ง เว่อ เจ๋ง ซ่าส์ เง็งว่ะ ฯลฯ ๔. ไม่ควรใช้คำผวน ที่เมื่อผวนกลับไปแล้วหยาบคาย เช่น อย่า ดากแมก เดี๋ยวแขกตี้

12 หมวดสัตว์ ตัวอย่างคำสุภาพ คำสามัญ คำสุภาพ วัว โค ควาย กระบือ ปลาช่อน
ปลาหาง ปลาไหล ปลายาว ปลาร้า ปลามัจฉะ ปลาสลิด ปลาใบไม้ ไส้เดือน รากดิน เต่า จิตรจุล ปลิง ชัลลุกา ลิง วานร แมว วิฬาร์ หมู สุกร หมา สุนัข อีกา นกกา

13 หมวดพืช คำสามัญ คำสุภาพ ต้นตำแย ต้นอเนกคุณ แตงโม ผลอุลิด ผักตบ
ผักสามหาว เห็ดโคน เห็ดปลวก ถั่วงอก ถั่วเพาะ พริกขี้หนู พริกเม็ดเล็ก กล้วยไข่ กล้วยเปลือกบาง ผักกระเฉด ผักรู้นอน ผักบุ้ง ผักทอดยอด ฟักทอง ฟักเหลือง ดอกสลิด ดอกขจร ต้นทองกวาว ต้นปาริชาต

14 หมวดกริยาและนามอื่นๆ
คำสามัญ คำสุภาพ คนออกลูก คลอดบุตร ตากแดด ผึ่งแดด ขนมใส่ไส้ ขนมสอดไส้ ใส่กระดุม กลัดกระดุม กล้วยบวชชี นารีจำศีล ขี้มูก น้ำมูก ขี้ผึ้ง สีผึ้ง ขนมขี้หนู ขนมทราย สัตว์ออกลูก ตกลูก สัตว์ใหญ่ตาย ล้ม ใส่หมวก สวมหมวก ใส่กุญแจ ลั่นกุญแจ

15 ประวัติผู้จัดทำ นางสาวมยุรี กานนท์ธนกุล เลขที่ 24
นางสาวมยุรี กานนท์ธนกุล เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายจีระศักดิ์ มะจิณะ เลขที่ 12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง คำราชาศัพท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เสนอ อาจารย์ ชาติชาย ทนะขว้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google