งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ให้ผู้ป่วยเคี้ยวอาหารให้ละเอียดพร้อมกลืน ก้มศีรษะ คางชิดอก กลั้นหายใจแล้วกลืน เมื่อกลืนแล้วให้กระแอม แล้วกลืนซ้ำอีก 1 ครั้ง ตรวจดูว่ามีอาหารตกค้างอยู่ในปากหรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ให้ผู้ป่วยเคี้ยวอาหารให้ละเอียดพร้อมกลืน ก้มศีรษะ คางชิดอก กลั้นหายใจแล้วกลืน เมื่อกลืนแล้วให้กระแอม แล้วกลืนซ้ำอีก 1 ครั้ง ตรวจดูว่ามีอาหารตกค้างอยู่ในปากหรือไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ให้ผู้ป่วยเคี้ยวอาหารให้ละเอียดพร้อมกลืน ก้มศีรษะ คางชิดอก กลั้นหายใจแล้วกลืน เมื่อกลืนแล้วให้กระแอม แล้วกลืนซ้ำอีก 1 ครั้ง ตรวจดูว่ามีอาหารตกค้างอยู่ในปากหรือไม่ ก่อน ป้อนอาหารคำต่อไป  หลังฝึกเสร็จควรทำความสะอาดภายในช่องปาก อีกครั้ง  ถ้ามีอาการสำลักหรือไอเกิดขึ้นขณะกลืนอาหาร ให้ผู้ป่วยก้มหน้าลงทันที

2 ขั้นตอนที่ 4 การประเมิน ผลลัพธ์  อาการน้ำลายไหลหรือมีอาหารไหล ออกจากปาก  อาการที่มีอาหารค้างในกระพุ้งแก้ม  ไอขณะรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ  อาหารเป็นก้อนติดคอมากกว่าหรือ เท่ากับ 3 ครั้ง  มีเสียงน้ำในคอหลังจากการกลืน  ไม่สามารถรับประทานอาหารได้โดย ไม่พึ่งพา  ใช้เวลาในการรับประทานอาหาร เท่ากับหรือนานมากกว่า 20 นาที

3 ส่วนที่ 6 การประเมิน การติดเชื้อใน ระบบทางเดินหายใจ ส่วนที่ 5 การประเมินการเกิดภาวะ ทุโภชนาการ

4 การบริหารกล้ามเนื้อ ปาก 1. เม้มริมฝีปากค้างไว้ 5 วินาที ทำ 10 ครั้ง 2. ทำปากจู๋ – ยังฟันสลับกัน ทำ 10 ครั้ง 3. ยิงฟันค้างไว้ 5 วินาที ทำ 10 ครั้ง 4. ทำแก้มป่องแล้วย้ายแก้มป่องซ้าย - ขวา สลับกัน ทำ 10 ครั้ง 5. อ้าปากค้างไว้ 5 วินาที ทำ 10 ครั้ง 6. อ้าปากค้างไว้แล้วเคลื่อนขากรรไกรยื่น คางไปทางซ้ายค้างไว้ 5 วินาที แล้วย้าย ไปทางขวา ทำเช่นเดียวกัน ทำทั้งหมด 10 ครั้ง

5 บริหารกล้ามเนื้อลิ้น 1. แลบลิ้นออกมาตรงๆ ค้างไว้ 5 วินาที ทำ 10 ครั้ง 2. ส่ายลิ้นแตะมุมปากซ้ายสลับกับขวา ทำ 10 ครั้ง ( หากทำไม่ได้ให้ใช้ไม้ กดลิ้นช่วย ) 3. ออกเสียง “ ลันลา ” ทำ 10 ครั้ง 4. กวาดลิ้นให้ทั่วปาก 5 วินาที ทำ 10 ครั้ง

6 บริหารกล้ามเนื้อเพดานอ่อน และผนังคอ 1. เป่ากระดาษทิชชู เป่ายาง 2. ทำแก้มป่องค้างไว้ แล้วกดแก้ม ที่ป่องให้ลมพุ่งออกทางปาก ทำ 10 ครั้ง

7 Dietary management อาหารเหลวใส อาหารบดข้น อาหารเหลวข้น อาหารบดปาน กลาง อาหารอ่อน อาหารทั่วไป

8 อาหารเหลวใส อาหารบดข้น อาหารเหลวข้น อาหารบดปาน กลาง อาหารอ่อน อาหารทั่วไป

9 อาหารเหลวใส อาหารบดข้น อาหารเหลวข้น อาหารบดปาน กลาง อาหารอ่อน อาหารทั่วไป

10 อาหารเหลวใส อาหารบดข้น อาหารเหลวข้น อาหารบดปาน กลาง อาหารอ่อน อาหารทั่วไป

11 อาหารเหลวใส อาหารบดข้น อาหารเหลวข้น อาหารบดปาน กลาง อาหารอ่อน อาหารทั่วไป

12 อาหารเหลวใส อาหารบดข้น อาหารเหลวข้น อาหารบดปาน กลาง อาหารอ่อน อาหารทั่วไป

13 อาหารเหลวใส อาหารบดข้น อาหารเหลวข้น อาหารบดปาน กลาง อาหารอ่อน อาหารทั่วไป

14 อาหารเหลวใส อาหารบดข้น อาหารเหลวข้น อาหารบดปาน กลาง อาหารอ่อน อาหารทั่วไป

15 อาหารเหลวใส อาหารบดข้น อาหารเหลวข้น อาหารบดปาน กลาง อาหารอ่อน อาหารทั่วไป

16 อาหารเหลวใส อาหารบดข้น อาหารเหลวข้น อาหารบดปาน กลาง อาหารอ่อน อาหารทั่วไป

17  หากผุ้ป่วยมีเสมหะมาก ควรดูดเสมหะก่อน หรือให้ผู้ป่วยไอเอาเสมหะก่อน เพื่อให้ทางเดิน หายใจโล่ง  ไม่ควรให้ผู้ป่วยกลืนน้ำ หรืออาหารทางปาก หากผู้ป่วยยังรู้สึกตัวไม่เต็มที่  ไม่ควรฝึกกลืนในท่านอนศีรษะราบ ควรจัด ให้ศีรษะและลำตัวของผู้ป่วยตั้งขึ้นขณะฝึก กลืน เพื่อป้องกันการสำลักน้ำและอาหารเข้า ทางเดินหายใจ ข้อควรระวังขณะฝึกการกลืน

18  ขณะที่ผู้ป่วยสำลักน้ำและอาหาร ควรหยุด ป้อนน้ำและอาหารก่อน พร้อมกระตุ้นให้ผู้ป่วย ไอและเอาเศษอาหารที่อยู่ในช่องปากออก  ควรให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่ให้ศีรษะและลำตัว ตั้งขึ้นประมาณ 30 นาทีหลังจากฝึกกลืน เพื่อ ป้องกันการขย้อนของน้ำและอาหารขึ้นมา ข้อควรระวังขณะฝึกการกลืน

19 …………… 1. ลักษณะการนั่งของผู้ป่วยระหว่างและหลัง รับประทานอาหาร 30-60 นาที ( ) นั่งตัวตรง ( ) นอนปรับ หัวสูง 30 องศา …………… 2. การจัดท่าช่วยในการฝึกกลืน ( ) ก้มศีรษะ คางชิดอก ( ) ยื่น หน้าไปข้างหน้า ( ) หันหน้าไปทางด้าน ( ) เอียงศีรษะไปทางด้าน …………… 3. เริ่มรับประทานอาหารคำเล็กๆ ควรใช้ช้อน ก้นตื้น …………… 4. ห้ามดูดน้ำจากหลอด ใช้กระบอกฉีดยา......... ซีซี หรือ ช้อนชา …………… 5. ห้ามรับประทานอาหารเหลวและน้ำจาก ปาก ข้อปฏิบัติในการ ฝึกกลืน

20 …………… 6. รับประทานอาหารคำเล็กๆพร้อมกับจิบน้ำ ตาม …………… 7. ตรวจดูอาหารค้างในปากหลังอาหาร …………… 8. การกลืนอาหารแบบ Supraglottic swallowing - เมื่อเคี้ยวอาหารพร้อมจะกลืนแล้ว ให้กลั้นหายใจ - กลืนอาหาร - กระแอมเพื่อตรวจเช็คการติดค้างของอาหาร แล้ว กลืนซ้ำอีกครั้ง …………… 9. การกลืนอาหารแบบ Super supraglottic swallowing - เมื่อเคี้ยวอาหารพร้อมจะกลืนแล้ว ให้กลั้นหายใจ - ออกแรงผลักโต๊ะพร้อมกับกลืนอาหาร - กระแอมเพื่อตรวจเช็คการติดค้างของอาหาร แล้ว กลืนซ้ำอีกครั้ง …………… 10. อื่นๆ.....................................................................................................


ดาวน์โหลด ppt  ให้ผู้ป่วยเคี้ยวอาหารให้ละเอียดพร้อมกลืน ก้มศีรษะ คางชิดอก กลั้นหายใจแล้วกลืน เมื่อกลืนแล้วให้กระแอม แล้วกลืนซ้ำอีก 1 ครั้ง ตรวจดูว่ามีอาหารตกค้างอยู่ในปากหรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google