งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับ หัตถการทางออร์โธปิดิกส์ พญ. พัชรี ยิ้มรัตนบวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับ หัตถการทางออร์โธปิดิกส์ พญ. พัชรี ยิ้มรัตนบวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับ หัตถการทางออร์โธปิดิกส์ พญ. พัชรี ยิ้มรัตนบวร

2  การให้ยาเพื่อให้ผู้ป่วยทนต่อภาวะไม่สุขสบาย หรืออาการปวดจากการทำหัตถการได้  หวังผลให้ผู้ป่วยลืม หรือไม่ปวด ไม่รับประกัน ผลการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่เจ็บปวดนั้นๆ ได้  Conscious sedation-----  Deeper sedation ------  General Anesthesia Sedation and Analgesia

3 1. การปรับยาทำได้ยากมาก ผู้ป่วย ตอบสนองแตกต่างกัน ควรใช้การให้ยาที ละน้อย 2. ต้องระวังระดับความรู้สึกตัวที่ลดลง  ลด airway reflex ----  aspiration  กดการหายใจ -------  apnea  กดระบบหัวใจ ------ Hypotension  ปฎิกิริยาต่อยาอื่น ผลข้างเคียงของยา  อาจเกิดเหตุการณืไม่พึงประสงค์ได้เสมอ  ระวังในคนแก่และเด็ก ข้อควรระวัง

4  เซ็น ใบยินยอมสำหรับให้ยา  ประวัติ โรคประจำตัว  ประวัติ / ตรวจร่างกาย ประเมินอุบัติเหตุ ร่วม  NPO time  Lab เท่าทีจำเป็น บางครั้งไม่ต้องส่งตรวจ การเตรียมผู้ป่วย บุคลากร เครื่องมือ

5  บุคลากรที่มีทักษะเพียงพอ CPR, AIRWAY CARE, แทง iv, ให้ยาได้  ใช้เครื่องติดตามสัญญาณชีพ เช่น Oxygen Sat เป็น  ถ้าต้องให้ยาเฉพาะ ใช้ เครื่องดม ยาสลบ ต้องใช้บุคลากรทางวิสัญญี บุคลากร

6  เครื่องมือ 1.Laryngoscope 2.ET 3.Suction 4.Defibrillator 5.Oxygen 6.AMBU Bag 7. ยาที่จำเป็นสำหรับ CPR การเตรียมผู้ป่วย บุคลากร เครื่องมือ

7 ติดตามระดับความรู้สึกตัวตลอดเวลา ( ปลุกตื่น ทำตามสั่ง pupil) เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดความเข้มออกซิเจนในเลือด ( Pulse Oxymeter) อาจมีเครื่อง EKG เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ ในลมหายใจออก สถานที่ เพียงพอสำหรับ _CPR แสงสว่าง เพียงพอ เตียงควรปรับหัวต่ำได้ อุปกรณ์ติดตามสัญญานชีพ monitor

8  Local anesthesia 1. ฉีดยาชาบริเวณแผล 2.Hematoma block 3.Nerve block : Digital NB, Ankle block, Wrist block เทคนิคและยาที่ใช้

9 ยาที่ใช้ 1-2% Lidocaine. 0.25-0.50% Bupivacaine (Marcaine) Maximal dose. Lidocaine with ADR 7 mg/kg ( 1% 1ml = 10 mg) Lidocaine without ADR 5 mg/kg Bupivacaine. 3 mg/ kg. (( 0.25% 1 ml = 2.5 ml) ข้อดี ผู้ป่วยรู้สึกตัว ใช้ยาราคาถูก ปลอดภัย ข้อเสีย เจ็บขณะฉีดยามาก อาจไม่เพียงพอสำหรับบาง หัตถการ ไม่เหมาะกับเด็ก เทคนิคและยาที่ใช้

10  ยาแก้ปวด (Opioid groups ) Intravenous route ชื่อยา Dose ข้อควรระวัง Morphine 0.03-0.15 mg/kghistamine release อาจกระตุ้น asthma ได้ คลื่นไส้อาเจียน Pethidine0.5-2.0 mg/kg กระตุ้น HR เร็ว ขึ้น Fentanyl0.5- 1.5 µ g/kg หมดฤทธิ์เร็ว ยาแก้ปวดทุกตัว กดการหายใจได้

11 ชื่อยา Dose ข้อควร ระวัง Diazepam0.04 – 0.2 mg/kg เจ็บขณะฉีดยา ออกฤทธิ์นาน 6- 12hr Midazolam (Dormicum) 0.01 – 0.1 mg/kg ความดันโลหิตต่ำ ลด vagal tone ได้ Propofol 1- 2.5 mg/kg กดหัวใจ ความดัน ต่ำได้ หยุดหายใจ Thiopental 3 – 6 mg/kg กดหัวใจ ความดัน โลหิตต่ำได้ Ketamine0.5-2 mg/kg กระตุ้น HR เร็ว BP สูงได้ ตื่น delirium ได้ ยาที่ออกฤทธิ์ให้หลับ Propofol Thiopental ketamine ต้องงดน้ำงดอาหาร อย่างน้อย 8 ชม

12 ผู้ป่วยชาย 69 ปี หกล้มมือยันพื้น 2 ชม. ก่อนมารพ. PE: ปวดบวมที่ข้อมือซ้าย โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ทาน Amlodipine ½ tab OD BP 160/90 ชีพจร 65 /min BW 50 kg

13 ปรึกษาแพทย์ออร์โธปิดิกส์ รพ บร แล้ว ให้ CR with SAC  วิธีที่ 1 LA  Hematoma Block  2% Lidocaine without ADR 20 ml  วิธีที่ 2 Sedation  Diazepam 5-10 mg IV  Morphine 1.5 – 7.5 mg IV  วิธีที่ 3 Sedation  Dormicum 1-5 mg  Fentanyl 25-75 mcg

14 ผู้ป่วย ชาย 50 ปี หกล้ม ปวดบวมไหล่ขวา 1 ชม ก่อนมารพ ประวัติไหล่หลุดเป็นๆหายๆมา 2 ปี ปฎิเสธโรคประจำตัว NPO 2 ชมก่อนมารพ

15 ปรึกษาแพทย์ออร์โธปิดิกส์ รพ บร แล้ว ให้ CR with sling  วิธีที่ 1 Sedation  Diazepam 5-10 mg IV  Morphine 1.5 – 7.5 mg IV  วิธีที่ 2 Sedation  Dormicum 1-5 mg  Fentanyl 25-75 mcg

16  ผู้ป่วยชาย 19 ปี อุบัติเหตุรถมอเตอร์ ไซด์  บาดแผลที่นิ้วดังรูป  ประวัติสลบไม่ ชัดเจน NPO 2 ชม  GCS 15  Vital sign ปกติ

17 ปรึกษาแพทย์ออร์โธปิดิกส์ รพ บร แล้ว ให้ DB  วิธีที่ 1 LA  Digital nerve block  2% Lidocaine without ADR 10- 15 ml  วิธีที่ 2 Sedation  ไม่ควรใช้ เพราะต้องสังเกตุอาการ ทางสมอง


ดาวน์โหลด ppt การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับ หัตถการทางออร์โธปิดิกส์ พญ. พัชรี ยิ้มรัตนบวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google