งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 5 ชื่อกลุ่ม ; วายร้าย. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 ไข้หวัดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 5 ชื่อกลุ่ม ; วายร้าย. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 ไข้หวัดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 5 ชื่อกลุ่ม ; วายร้าย

2 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 ไข้หวัดใหญ่

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจการ แพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่ 2009 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถ ป้องกันตนเองและผู้อื่นๆ ให้ปลอดภัย จากไข้หวัด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถ ตรวจสอบสถานะการระบาดได้โดย ใกล้ชิด

4 เนื้อหาหลักสูตร ข้อมูลทั่วไปไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อาการของโรค ข้อควรระวัง วิธีการติดต่อและคำแนะนำ

5 หากมีข้อสงสัย หรือ คำถาม ให้ สอบถามได้ทันที

6 ไข้หวัดใหญ่หมู swine influenza ไข้หวัดใหญ่หมู คือ อะไร ไข้หวัดใหญ่ในหมู เป็นโรคติดต่อทาง ระบบหายใจในหมู เกิดจาก influenza virus ชนิด A (type A) ปกติติดต่อ รุนแรงแต่อัตราการตายต่ำ ในหมู ส่วน ใหญ่จะระบาดในช่วงปลายฤดูหนาว คล้ายๆการระบาดไข้หวัดใหญ่ในคน ส่วนใหญ่ชนิดของมันจะเป็น H1N1 ( มี 4 ชนิดคือ H1N1 H1N2 H3N2 และ H3N1)

7 ไข้หวัดใหญ่หมูในคน คนสามารถติดไข้หวัดหมูหรือไม่ ? มีการติดเชื้อประปรายได้บ้างในคนที่สัมผัส โดยตรงกับหมู มีการระบาดในคนสู่คนเมื่อปี 1988 ในรัฐวิสค อนซิล เป็นการติดต่อในวงจำกัดเท่านั้นคือ จากคนเลี้ยงหมู สู่ญาติ การระบาดในช่วงหลังๆ มีมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2005

8 ข้อมูลทั่วไป ชื่อทางการ “ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ 2009 H1N1 ” ชื่อเรียกสั้นๆ ว่า " ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009" ชื่อทางวิทยาศาสตร์ “Influenza A (H1N1)"

9 อาการโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้มีอาการ คล้ายกันกับไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ธรรมดา มีอาการ ไข้ เพลีย ปวดตามตัว ไอ ปวด หัวอาจมีท้องเสีย เจ็บคอ น้ำมูก อาเจียนในบางราย ส่วนใหญ่มีอาการน้อยและหายได้โดย ไม่ต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาล

10 ข้อควรระวัง สำหรับผู้ป่วยจำนวนไม่มากใน ต่างประเทศที่เสียชีวิต มักเป็นผู้ที่มี โรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคปอด หอบ หืด โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน เป็นต้น ผู้มีภูมิต้านทาน ต่ำ โรคอ้วน ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และหญิงมี ครรภ์

11 วิธีการติดต่อ คล้ายกับไข้หวัดใหญ่ธรรมดา ไม่สามารถติดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จากการกินเนื้อหมู

12

13

14 คำแนะนำสำหรับประชาชน ทั่วไป ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้ แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ ไม่ใช้แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ผ้า เช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ร่วมกับผู้อื่น ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้หวัด

15 คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป ( ต่อ ) รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกิน อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ดื่มน้ำ มากๆ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คน แออัดและอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็น เวลานาน โดยไม่จำเป็น ติดตามคำแนะนำอื่นๆ ของกระทรวง สาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

16 คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ หากมีอาการป่วยไม่รุนแรง เช่น ไข้ไม่ สูง ไม่ซึม และรับประทานอาหาร ได้ สามารถรักษาตามอาการด้วย ตนเองที่บ้านได้ ไม่จำเป็นต้องไป โรงพยาบาล ควรใช้พาราเซตามอล เพื่อลดไข้ ( ห้ามใช้ยา แอสไพริน ) นอนหลับพักผ่อนให้ เพียงพอ และดื่มน้ำมากๆ ควรหยุดเรียน หยุดงาน จนกว่าจะหาย เป็นปกติ และหลีกเลี่ยงการคลุกคลี ใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

17 คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องอยู่กับ ผู้อื่น หรือใช้กระดาษทิชชู ผ้าเช็ดหน้า ปิด ปากและจมูกทุกครั้งที่ไอ จาม ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้ แอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดมือ โดยเฉพาะหลังการไอ จาม หากมีอาการรุนแรง เช่น หายใจลำบาก หอบเหนื่อย อาเจียนมาก ซึม ควรรีบไป พบแพทย์

18 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร : กองควบคุมโรค สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2245 8106, 0 2246 0358 และ 0 2354 1836 ต่างจังหวัด : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดทุกแห่ง กระทรวงสาธารณสุข http://www.moph.go.th

19 ถาม - ตอบ

20 ที่มา " โครงการศูนย์บริการข้อมูล ภาครัฐเพื่อประชาชน " (Government Contact Center) http://www.gcc.go.th

21 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 5 ชื่อกลุ่ม ; วายร้าย. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 ไข้หวัดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google