งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก6-12 ปีจังหวัดเลย ปี2556 ร้อยละ จากบัญชี 1-10 งวด 4 ปี 56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก6-12 ปีจังหวัดเลย ปี2556 ร้อยละ จากบัญชี 1-10 งวด 4 ปี 56."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก6-12 ปีจังหวัดเลย ปี2556 ร้อยละ จากบัญชี 1-10 งวด 4 ปี 56

2 แนวทางการดูแลเด็กที่เริ่มอ้วนและอ้วน เด็กที่มีภาวะโภชนาการเริ่มอ้วนและอ้วน ควรรีบแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนบริโภค นิสัย ชนิดอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง คือ อาหารไขมันและแป้งสูง ขนมหวาน ทอฟฟี่ น้ำอัดลม เพิ่มการ บริโภคผักและผลไม้

3 แนวทางการดูแลเด็กที่เริ่มอ้วนและอ้วน ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5-6 วัน ครั้งละ 45 - 60 นาที /วัน เด็กที่มีภาวะอ้วนและมีโรคประจำตัว ควรส่งต่อเข้าพบแพทย์

4 เด็กที่มีภาวะโภชนาการท้วม(กลุ่มเสี่ยง) แสดงถึงน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ยังอยู่ในเกณฑ์ แต่น้ำหนักจะคอนข้างมากกว่าเด็กที่มีส่วนสูง เท่ากัน เป็นการเตือนให้ระวังเรื่องน้ำหนักเกินเกณฑ์ แนะนำอาหารไขมันต่ำ นมขาดมันเนย และ การออกกำลังกาย

5 เด็กที่มีภาวะโภชนาการสมส่วน เฝ้าระวังภาวะโภชนาการทุก 6 เดือน แนะนำการรับประทานอาหารให้ครบ ตามหลักธงโภชนาการ การออกกำลังกายอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน


ดาวน์โหลด ppt เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก6-12 ปีจังหวัดเลย ปี2556 ร้อยละ จากบัญชี 1-10 งวด 4 ปี 56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google