งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก6-12 ปีจังหวัดเลย ปี2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก6-12 ปีจังหวัดเลย ปี2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก6-12 ปีจังหวัดเลย ปี2556
ร้อยละ จากบัญชี 1-10 งวด 4 ปี 56

2 แนวทางการดูแลเด็กที่เริ่มอ้วนและอ้วน
เด็กที่มีภาวะโภชนาการเริ่มอ้วนและอ้วน ควรรีบแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนบริโภคนิสัย ชนิดอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง คือ อาหารไขมันและแป้งสูง ขนมหวาน ทอฟฟี่ น้ำอัดลม เพิ่มการ บริโภคผักและผลไม้

3 แนวทางการดูแลเด็กที่เริ่มอ้วนและอ้วน
ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5-6 วัน ครั้งละ นาที /วัน เด็กที่มีภาวะอ้วนและมีโรคประจำตัว ควรส่งต่อเข้าพบแพทย์

4 เด็กที่มีภาวะโภชนาการท้วม(กลุ่มเสี่ยง)
แสดงถึงน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ยังอยู่ในเกณฑ์ แต่น้ำหนักจะคอนข้างมากกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเท่ากัน เป็นการเตือนให้ระวังเรื่องน้ำหนักเกินเกณฑ์ แนะนำอาหารไขมันต่ำ นมขาดมันเนย และการออกกำลังกาย

5 เด็กที่มีภาวะโภชนาการสมส่วน
เฝ้าระวังภาวะโภชนาการทุก 6 เดือน แนะนำการรับประทานอาหารให้ครบ ตามหลักธงโภชนาการ การออกกำลังกายอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ วัน


ดาวน์โหลด ppt เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก6-12 ปีจังหวัดเลย ปี2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google