งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. ดร. ปราณี ลี้ ชนะชัย คณะ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. ดร. ปราณี ลี้ ชนะชัย คณะ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. ดร. ปราณี ลี้ ชนะชัย คณะ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่

2

3 เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตาม ฤดูกาล Influenza A H3N2 Influenza A H1N1 Influenza B Influenza A H1N2 (2001) ในประเทศไทยพบเชื้อระบาดมากใน ฤดูฝนและฤดูหนาว

4 การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 1-4 วัน 3-4 วัน เชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่ เชื้อเพิ่มจำนวนในเซลล์เยื่อบุ ทางเดินหายใจ ทำลายเซลล์ทำ ให้เกิดพยาธิสภาพของเซลล์เยื่อ บุ อาการ ไข้สูง (38-40 C) หนาวสั่น ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไอ เจ็บคอ เบื่ออาหาร แพร่เชื้อ โดยสารคัด หลั่ง 1 วัน หายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์ แพร่เชื้อได้ 3-7 วัน

5 อาการแทรกซ้อน ทางเดินหายใจส่วนล่าง ( หลอดลม ปอด ) - ปอดบวม เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ระบบประสาทส่วนกลาง - ซึม มึนงง --> สมองอักเสบ

6

7 ไวรัสไข้หวัดใหญ่ หมูสายพันธุ์ อเมริกาเหนือ (H1) 1.PB2 ( ไวรัสไข้หวัดใหญ่เอในสัตว์ ปีก 1999) 2.PB1 ( ไวรัสไข้หวัดใหญ่เอในคน 1993 H3N2) 3.PA ( ไวรัสไข้หวัดใหญ่เอในสัตว์ ปีก ) 4.H1 ( ไวรัสไข้หวัดใหญ่หมูสาย พันธุ์อเมริกเหนือ ) 5.NP ( ไวรัสไข้หวัดใหญ่หมูสาย พันธุ์อเมริกาเหนือ ) 6.N1 ( ไวรัสไข้หวัดใหญ่หมูสาย พันธุ์ยุโรป ) 7.M ( ไวรัสไข้หวัดใหญ่หมูสาย พันธุ์ยุโรป ) 8.NS ( ไวรัสไข้หวัดใหญ่หมูสาย พันธุ์อเมริกาเหนือ ) 2009 A N1N1 1999 ไวรัส ไข้หวัดใหญ่เอ ในสัตว์ปีก (PB2) 1993 ไวรัส ไข้หวัดใหญ่เอ ในคน H3N2 (PB1) ไวรัสไข้หวัดใหญ่ หมูสายพันธุ์ยุโรป (N1,M) ไวรัสไข้หวัด ใหญ่เอ 2009 (H1N1) ? มิถุนายน - พฤศจิกายน 2008 ?? 2009 เม็กซิโ ก

8

9 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ใช้สูตร 1+5 เพื่อสังเกตอาการ ป่วยของตนเอง อาการทั่วไปคล้ายไข้หวัด ใหญ่ตามฤดูกาล เมื่อใดจะต้องไปพบ แพทย์ ? อาการไข้สูง ร่วมกับอาการอย่าง ไดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1. ปวดศรีษะมาก กินยาแล้ว ไม่หาย 2. เบื่ออาหาร ไม่ อยากดื่มน้ำ 3. เหนื่อย อ่อนเพลีย 4. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เจ็บหน้าอก 5. ท้องเสีย หรือ อาเจียน

10 ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ โรคประจำตัว ที่เกี่ยวกับ ตับ ไต หัวใจ ปอด โรคอ้วน และเบาหวาน ตั้งครรภ์ มีความเสี่ยงต่อการเกิด อาการรุนแรงกว่าคนปกติ 4 เท่า ปัจจัยที่ทำให้การติดเชื้อมีอาการ รุนแรงมากขึ้น

11

12 เชื้อไวรัสอยู่ในสารคัดหลั่ง เช่น เสมหะ น้ำมูก น้ำลาย ไอ จามรดกัน ใน ระยะ 1 เมตร หายใจ เอาฝอยละอองเข้าไป สัมผัสผ่านตัวกลาง เช่น แก้วน้ำ ราวบันได ลูกบิดประตู เมาส์ คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ ผ้าเช็ดหน้า ล้างมือบ่อยๆ

13

14

15 ข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้ เพียงพอ ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มี ประโยชน์ ผู้ที่มีอาการป่วยสวมหน้ากากอนามัยและไม่ควร ออกนอกบ้านเพื่อลดการแพร่เชื้อ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ปิด อับ ทึบ อากาศ ถ่ายเทไม่ดี เนื่องจากอาจมีเชื้อสะสมจำนวนมากและเชื้อ อาจอยู่ได้นาน 4-6 ชั่วโมง สังเกตอาการป่วยและไปพบแพทย์เมื่อมีอาการ เข้าข่ายต้องสงสัย กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ และ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการหรือไป สถานที่เสี่ยง

16 สรุปเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่แพร่ ระบาดในปัจจุบัน Influenza A H3N2 Influenza A H1N1 Influenza B Influenza A H1N2 (2001) Influenza A H1N1 (2009)

17

18 2008-2009 A/Brisbane/59/2007(H1N1)-like A/Brisbane/10/2007(H3N2)-like B/Florida/4/2006 2005-2006 A/California/7/2004-like(H3N2) A/New Caledonia/20/99-like(H1N1) B/Shanghai/361/2002-like virus วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตาม ฤดูกาล

19 วัคซีนป้องกันไข้หวัด ใหญ่ 1. วัคซีนตัวเป็น 2. วัคซีนตัวตาย เชื้อไวรัสถูกทำให้ตายโดยสารฟอร์ มัลดีไฮด์ ให้โดยการฉีดเข้า กล้ามเนื้อ เชื้อไวรัสถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ ไม่ สามารถก่อโรคได้ ให้โดยการพ่นเข้าจมูก ชื่อการค้า FluMist TM (licensed in 2003)

20 ฮัดเช่ย !!!! สวัสดี !


ดาวน์โหลด ppt ผศ. ดร. ปราณี ลี้ ชนะชัย คณะ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google