งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Conference TB-HIV โรงพยาบาลหนองจิก นำเสนอ โดย นางฟารีดา แมะเงาะ นายนูรูดิน แสงดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Conference TB-HIV โรงพยาบาลหนองจิก นำเสนอ โดย นางฟารีดา แมะเงาะ นายนูรูดิน แสงดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Conference TB-HIV โรงพยาบาลหนองจิก นำเสนอ โดย นางฟารีดา แมะเงาะ นายนูรูดิน แสงดี

2 ข้อมูลทั่วไป ID : ผู้ป่วยชายไทย อายุ 51 ปี อาชีพ รับจ้าง สถานภาพ หม้าย ภูมิลำเนา ต. ปุโละปุโย อ. หนอง จิก จ. ปัตตานี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย

3 ประวัติการเจ็บป่วย รับบริการ ER วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.10 น. CC: อ่อนเพลีย ใจสั่นมา 2 วัน PI: 1 เดือนก่อนมา รพ. PT ใจสั่น อ่อนเพลีย ไปตรวจที่มาเลเซียแล้ว ได้ ยาทาน 1 ครั้ง ทานไป 3 วัน เจ็บคอ ไอ แห้งๆ ทานได้น้อย มีไข้ตอนเย็น Family History: พ่อ แม่ พี่สาว เป็น TB+DM PH : โรคประจำตัว : DM+HIV ปฏิเสธประวัติแพ้ยา

4 วินิจฉัยโรค วินิจฉัยโรค Pul TB M- วันที่ 7 มิถุนายน 57 ผล AFB : Neg/Neg/Neg ( วันที่ 1,2,3 มิถุนายน 57) ผล X-ray : วันที่ 2 มิถุนายน 2557 infilltration

5 ผู้ป่วยเริ่มรักษาวัณโรค วันที่ 7 มิถุนายน 2557 ใช้สูตรยา 2HRZE/7HR ระยะเข้มข้น กินยา Rifafour 3 tab สิ้นสุดระยะเข้มข้น วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ผล AFB Neg / Neg ( วันที่ 4,5 สิงหาคม 57) ระยะต่อเนื่อง กินยา Isoniazid(100mg) 3tab,Rifampicin(300) 2 Cap ประวัติการรักษา TB

6 อาการทั่วไปหลังจาก กินยา ผู้ป่วยทานยาได้ดี ไม่มีแพ้ ยา อาการไอลดลง มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ทาน อาหารได้มากขึ้น มารับยาตรงตามนัด

7 การให้บริการที่ คลินิก ARV รับบริการ counselling เพื่อเจาะเลือด วันที่ 5 มิ. ย.57 ( ผู้ป่วยใน ) ปัจจัยเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ ผู้ป่วยให้ประวัติว่าทราบผลการติดเชื้อจาก คลินิกเอกชนที่มาเลเซียเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว เจาะ Anti HIV 5 มิ. ย. 57 ผล Reactive ให้คำปรึกษาแนะนำโครงการการรักษาด้วยยา ต้านไวรัส เจาะ CD4 วันที่ 11 มิ. ย.57 =320 cell. 21.4% รับบริการที่คลินิก ARV วันที่ 1 ก. ค.57 ฟังผล CD4 ผู้ป่วยอาการดีขึ้น แพทย์ F/U 5 wks.(5 ส. ค.57) เพื่อเตรียมความพร้อมทางจิตใจ เนื่องจากผู้ป่วยมีอารมณ์ฉุนเฉียว

8 ปัญหาอุปสรรค ผู้ป่วยมีความเชื่อเรื่องกรรมพันธุ์ เนื่องจากครอบครัวผู้ป่วย เคยมีประวัติ เป็น TB คือ พ่อ แม่ และพี่สาว ผู้ป่วยมีโรคร่วม คือ DM เป็นมา 13 ปี ซื้อยากินเองที่มาเลย์ ผู้ป่วยเพิกเฉยในการรักษา HIV ผู้ป่วยมีอารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่ายใน การรอคิวรับบริการ

9 แนวทางแก้ไข ปัญหา ให้ความรู้และสุขศึกษาเรื่องโรควัณโรค และโรคเอดส์ ให้กับผู้ป่วยและญาติ เข้าใจถึงโรควัณโรคและโรคเอดส์ การ ติดต่อ รักษา และการป้องกันโรคที่ ถูกต้อง แจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงเรื่องการกินยา ร่วมกับยาเบาหวานได้ และให้รักษาโรค ควบคู่กัน การใช้หลักศาสนามาใช้ควบคู่กับการ รักษาคนไข้ ให้กำลังใจผู้ป่วย และการดูแลด้วยกับ ความเป็นกันเอง

10


ดาวน์โหลด ppt Conference TB-HIV โรงพยาบาลหนองจิก นำเสนอ โดย นางฟารีดา แมะเงาะ นายนูรูดิน แสงดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google