งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่ผิว และปริมาตร ครูผู้สอน นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนแพง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่ผิว และปริมาตร ครูผู้สอน นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนแพง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่ผิว และปริมาตร ครูผู้สอน นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3

2 สูตร พื้นที่ของรูป สามเหลี่ยม = 1 2 × ฐาน × สูง สูตร พื้นที่ของรูป สามเหลี่ยมด้านเท่า = 4 × ( ด้าน ) 2 _ สูตร พื้นที่ของรูป สามเหลี่ยม = เมื่อ s = a + b + c 2 a c b สูตรพื้นที่

3 สูตร พื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน × ด้าน สูตร พื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง × ยาว สูตร พื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมคางหมู = × ผลบวกของ ด้านคู่ขนาน 1 2 × สูง สูตร พื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐา น × สูง พื้นที่ สี่เหลี่ยมใด ๆ = 1 2 × ความยาวเส้นทแยงมุม × ผลบวกของ ความยาวของเส้นกิ่ง สูต ร

4 พื้นที่ผิว ปริซึม = พื้นที่ฐานทั้ง สอง + พื้นที่ผิวข้าง ปริซึม สูตร พื้นที่ผิวข้าง ปริซึม = สูตร พื้นที่ฐานปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้า = สูตร พื้นที่ฐานปริซึม สี่เหลี่ยมจัตุรัส = สูตร พื้นที่ฐานปริซึมรูป สี่เหลี่ยมคางหมู = 1 × ( ผลบวกของด้านคู่ขนาน ) × สูง 2 กว้าง x ยาว ด้าน x ความยาวรอบฐาน x ความสูง

5 รัศมี วงกลม = ความยาวเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2 สูตร พื้นที่ วงกลม = r2r2 สูตร ความยาวเส้นรอบวง ของวงกลม =2r=2r ค่าของ  1. ใช้ค่า เศษส่วนคือ 2 7 2. ใช้ทศนิยม คือ 3.14

6 h2h2 r2r2 + 2 = r h สูตร พื้นที่ผิวข้าง ของกรวย = r= r สูตร พื้นที่ฐาน กรวย = = r r + r2+ r2 พื้นที่ผิวของ กรวย สูต ร  r 2

7 =2rh2rh +2(r2)+2(r2) สูตร พื้นที่ผิวของ ทรงกระบอก สูตรพื้นที่ผิวข้าง ทรงกระบอก = สูตร พื้นที่ฐานทรงกระบอก ( ส่วนเดียว ) = 2rh2rh r2r2 r2hr2h = ปริมาตรของ ทรงกระบอก เมื่อ r แทนรัศมี ของฐาน และ h แทนความสูง ทรงกระบอก h r

8 ปริมาตรของ ปริซึม สูตร ปริมาตรของปริซึม = ปริมาตรปริซึม สี่เหลี่ยมผืนผ้า = ปริมาตรปริซึม สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ปริมาตรปริซึมสามเหลี่ยมด้านเท่า = x ( ด้าน ) 2 x สูง พื้นที่ฐาน ปริซึม x ความ สูง นับ เป็น ลูกบาศก์หน่วย ( กว้าง x ยาว ) x สูง ( ด้าน x ด้าน ) x สูง

9 สูตร พื้นที่ฐานพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม จัตุรัส = ด้าน x ด้าน สูตร พื้นที่ฐานพีระมิดฐาน สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว สูตร พื้นที่ฐานพีระมิดฐานสามเหลี่ยม = 1 2 × ฐาน × สูง

10 สูตร พื้นที่ผิว พีระมิด = พื้นที่ฐาน พีระมิด + พื้นที่ผิวข้าง พีระมิด สูตร พื้นที่ผิวพีระมิด = พื้นที่ฐานพีระมิด + ( ความ ยาวรอบฐาน  สูงเอียง ) 2 สูตร ปริมาตรของพีระมิด = 1 3 × พื้นที่ฐาน × สูง

11 ปริมาตรของ ทรงกระบอกกลวง R2hR2h สูต ร = -r2h-r2h ปริมาตรของ ทรงกระบอกกลวง หรือ สูตร = hh (R 2 - r 2 ) r R h

12 สูตร พื้นที่ผิวข้างพีระมิด = จำนวนหน้า x ( ½ x ด้านฐาน x สูงเอียง ) หรือ สูตร พื้นที่ผิวข้างพีระมิด = ½ x ความยาว รอบฐาน x สูงเอียง สูตร พื้นที่ผิวข้างพีระมิด = ความยาวรอบ ฐาน  สูงเอียง 2 หรื อ

13 สูตรปริมาตรกรวย = 3 1 h r r2hr2h

14 สูตร พื้นที่ผิวทรง กลม = 4r24r2 สูตร ปริมาตรทรงกลม = 4 3 r3r3


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่ผิว และปริมาตร ครูผู้สอน นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนแพง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google