งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 รายการเบิกวัสดุ / อุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 กลุ่มพัฒนาวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลำดั บ รายการ จำนว น 1กระดาษสำหรับถ่ายเอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 รายการเบิกวัสดุ / อุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 กลุ่มพัฒนาวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลำดั บ รายการ จำนว น 1กระดาษสำหรับถ่ายเอกสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 รายการเบิกวัสดุ / อุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 กลุ่มพัฒนาวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลำดั บ รายการ จำนว น 1กระดาษสำหรับถ่ายเอกสาร 20 รีม 2ที่เย็บกระดาษ 2 อัน 3ลวดเสียบกระดาษ 2 โหล 4 หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น 1320 N 1 ตลั บ 5กระดาษบันทึกข้อความมีเส้น 1 รีม 6ลวดเย็บกระดาษ 2 กล่ อง 7 เทปใส ขนาด 1 นิ้ว 12 ม้วน 8ยางลบดินสอ 2 แท่ง 9 แฟ้มตราช้าง ขนาด 3 นิ้ว 12 แฟ้ ม 10 กระดาษกาวย่น ขนาด 2 นิ้ว 6 ม้วน

2 2 ลำดั บ รายการจำนวน 11 ซองขาวพับ 4 500 ซอง 12 ซองขยายข้าง ขนาด A 4 500 ซอง 13 ซองครุฑสีน้ำตาล ขนาด A 4 ไม่ ขยายข้าง 250 ซอง 14 ซองขาว DL 500 ซอง 15 หมึกพิมพ์ HP LaserJet รุ่น 1010 1 ตลับ 16 หมึกพิมพ์ HP LaserJet รุ่น 1022 1 ตลับ 17เชือกฟาง 2 ม้วน 18 เทปกาว 2 หน้า ชนิดบาง ขนาด ¾ นิ้ว 2 ม้วน 19 HUB 5 PORT Model TL-SF 1005 D 1 ชุด 20 กระดาษสำหรับจัดทำใบ ประกาศนียบัตร 550 แผ่น

3 3 ลำดั บ รายการจำนวน 21 หมึก Inkjet เครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น PHOTO R 230 ( ชนิดเติม ) 2 ชุด 22 ไมค์โครโพนสำหรับต่อเครื่อง คอมพิวเตอร์ 15 ตัว 23 เทปกาว 2 หน้า ชนิดบาง ขนาด 10 มิลลิเมตร 5 ม้วน 24 แผ่นสติกเกอร์ (PVC) อย่างหนาสีน้ำ เงิน 10 เมตร 25 แผ่นสติกเกอร์ (PVC) อย่างหนาสี เขียว 10 เมตร 26 แผ่นสติกเกอร์ (PVC) อย่างหนาสี ขาว 10 เมตร 27 แผ่นสติกเกอร์ (PVC) อย่างหนาสี เหลือง 10 เมตร 28 แผ่นสติกเกอร์ (PVC) อย่างหนาสี แดง 10 เมตร 29 การ์ดเสียง ยี่ห้อ Creative Audigy 7.1 (External USB) 1 ชุด 30 Cross over network ชนิด 3 ทาง 2 ชุด

4 4 ลำดั บ รายการจำนวน 31 Cross over network ชนิด 2 ทาง 2 ชุด 32 Voice coil ของลำโพง ขนาด 8 โอมห์ 150 วัตต์ 1 ชุด 33 แบตเตอรี่ ขนาด AA ชนิดชาร์ท แบบ Ni-MH 2500 12 ก้อน 34 ชุดชาร์ทแบตเตอรี่ ขนาด AA ( แบบ ชาร์ท 10 ช่อง ) 1 ชุด 35 ชุดชาร์ทแบตเตอรี่ ขนาด AA ( แบบ ชาร์ท 4 ช่อง ) 1 ชุด 36 Terminal สำหรับลำโพงห้องประชุม ( ตัวเมีย ) 3 ตัว 37 Terminal สำหรับลำโพงห้องประชุม ( ตัวผู้ ) 5 ตัว 38ปากกาคีบไมโครโพนห้องประชุม 4 ตัว 39 กระดาษปริ้นท์ภาพ (Photo paper) ขนาด 130 แกรม 100 แผ่น 40หมุดสำหรับติดภาพ 5 กล่อง

5 5 ลำดั บ รายการจำนวน 41 แบบเตอรี่ ขนา 12 โวลท์ 7.2 แอมป์ (Sealed Lead) 12 ลูก 42 สายปลั๊กไฟพ่วง ช่องเสียบ (3 ตา ) 5 ช่อง 5 ตัว 43 กระดาษโรเนียว ขนาด A 4 (80 แก รม ) 90 รีม 44 กาว UHU Stic ชนิดแท่ง ขนาด 21 g 10 แท่ง 45 ตลับหมึก ( แดง ดำ น้ำเงิน ) 3 ตลับ 46น้ำยาลบคำผิด 3 แท่ง 47 ฟิล์ม FAX ยี่ห้อ SHARP FO-9CR 3 ม้วน รวมทั้งสิ้น 47 รายการ


ดาวน์โหลด ppt 1 รายการเบิกวัสดุ / อุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 กลุ่มพัฒนาวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลำดั บ รายการ จำนว น 1กระดาษสำหรับถ่ายเอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google