งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายการเบิกวัสดุ/อุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายการเบิกวัสดุ/อุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายการเบิกวัสดุ/อุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กลุ่มพัฒนาวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลำดับ รายการ จำนวน 1 กระดาษสำหรับถ่ายเอกสาร 20 รีม 2 ที่เย็บกระดาษ 2 อัน 3 ลวดเสียบกระดาษ 2 โหล 4 หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น 1320 N 1 ตลับ 5 กระดาษบันทึกข้อความมีเส้น 1 รีม 6 ลวดเย็บกระดาษ 2 กล่อง 7 เทปใส ขนาด 1 นิ้ว 12 ม้วน 8 ยางลบดินสอ 2 แท่ง 9 แฟ้มตราช้าง ขนาด 3 นิ้ว 12 แฟ้ม 10 กระดาษกาวย่น ขนาด 2 นิ้ว 6 ม้วน 1

2 ลำดับ รายการ จำนวน 11 ซองขาวพับ 4 500 ซอง 12 ซองขยายข้าง ขนาด A 4 13 ซองครุฑสีน้ำตาล ขนาด A 4 ไม่ขยายข้าง 250 ซอง 14 ซองขาว DL 15 หมึกพิมพ์ HP LaserJet รุ่น 1010 1 ตลับ 16 หมึกพิมพ์ HP LaserJet รุ่น 1022 17 เชือกฟาง 2 ม้วน 18 เทปกาว 2 หน้า ชนิดบาง ขนาด ¾ นิ้ว 19 HUB 5 PORT Model TL-SF 1005 D 1 ชุด 20 กระดาษสำหรับจัดทำใบประกาศนียบัตร 550 แผ่น

3 ลำดับ รายการ จำนวน 21 หมึก Inkjet เครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น PHOTO R 230 (ชนิดเติม) 2 ชุด 22 ไมค์โครโพนสำหรับต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 15 ตัว 23 เทปกาว 2 หน้า ชนิดบาง ขนาด 10 มิลลิเมตร 5 ม้วน 24 แผ่นสติกเกอร์ (PVC) อย่างหนาสีน้ำเงิน 10 เมตร 25 แผ่นสติกเกอร์ (PVC) อย่างหนาสีเขียว 26 แผ่นสติกเกอร์ (PVC) อย่างหนาสีขาว 27 แผ่นสติกเกอร์ (PVC) อย่างหนาสีเหลือง 28 แผ่นสติกเกอร์ (PVC) อย่างหนาสีแดง 29 การ์ดเสียง ยี่ห้อ Creative Audigy 7.1 (External USB) 1 ชุด 30 Cross over network ชนิด 3 ทาง

4 ลำดับ รายการ จำนวน 31 Cross over network ชนิด 2 ทาง 2 ชุด 32 Voice coil ของลำโพง ขนาด 8 โอมห์ 150 วัตต์ 1 ชุด 33 แบตเตอรี่ ขนาด AA ชนิดชาร์ท แบบ Ni-MH 2500 12 ก้อน 34 ชุดชาร์ทแบตเตอรี่ ขนาด AA (แบบชาร์ท 10 ช่อง) 35 ชุดชาร์ทแบตเตอรี่ ขนาด AA (แบบชาร์ท 4 ช่อง) 36 Terminal สำหรับลำโพงห้องประชุม (ตัวเมีย) 3 ตัว 37 Terminal สำหรับลำโพงห้องประชุม (ตัวผู้) 5 ตัว 38 ปากกาคีบไมโครโพนห้องประชุม 4 ตัว 39 กระดาษปริ้นท์ภาพ (Photo paper) ขนาด 130 แกรม 100 แผ่น 40 หมุดสำหรับติดภาพ 5 กล่อง

5 รวมทั้งสิ้น 47 รายการ ลำดับ รายการ จำนวน 41
แบบเตอรี่ ขนา 12 โวลท์ 7.2 แอมป์ (Sealed Lead) 12 ลูก 42 สายปลั๊กไฟพ่วง ช่องเสียบ (3 ตา) 5 ช่อง 5 ตัว 43 กระดาษโรเนียว ขนาด A 4 (80 แกรม) 90 รีม 44 กาว UHU Stic ชนิดแท่ง ขนาด 21 g 10 แท่ง 45 ตลับหมึก (แดง ดำ น้ำเงิน) 3 ตลับ 46 น้ำยาลบคำผิด 3 แท่ง 47 ฟิล์ม FAX ยี่ห้อ SHARP FO-9CR 3 ม้วน รวมทั้งสิ้น 47 รายการ


ดาวน์โหลด ppt รายการเบิกวัสดุ/อุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google