งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่ พอสังเขป หมู่ 15 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่ พอสังเขป หมู่ 15 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่ พอสังเขป หมู่ 15 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
95 85 32 81 131 77 87 89 132 67 68 63 61 59 51 86 55 115 111 70 117 123 121 129 128 107 105 101 45 47 21 127 17 19 58 13 11 23 29 27 39 41 126 84 82 88 76 92 104 108 110 112 102 100 98 96 44 56 64 40 38 34 30 28 26 2 66 8 16 18 14 12 4 9 7 22 31 33 91 แปลงปลูกหอม 72 62 52 54 99 ต้นกล้วย คอกสัตว์ขายทอดตลาด อบต. 48 80 ผญบ. ผช. ผญบ 69 ผช.ผญบ. 93 ร้านของชำ เย็บผ้า อสม. อสม ร้านส้มตำ สระน้ำ ป่าหญ้ารก นาข้าว นางเกียน สนามฟุตบอล เขตหมู่ 3 ต.โพนงาม ถนนไปหมู่3 N แผนที่ พอสังเขป หมู่ 15 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร ** หลังคาเรือน ผู้นำ, อบต. หอกระจายข่าว ถนน ประปา สัญลักษณ์ ตู้โทรศัพท์ ถนนไปสร้างแต้ นายเกียง ทานะเวช Leprosy 43 1 37 6 73 79 บ่อบาดาล ถนนไปบ.คำผักหนาม


ดาวน์โหลด ppt แผนที่ พอสังเขป หมู่ 15 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google