งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานควบคุม และป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานควบคุม และป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานควบคุม และป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

2 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่ยังรักษาอยู่ถึงปัจจุบัน จำนวนผู้ป่วย (ราย) รวม สสจ.เลย New M+ 145 ราย NEW M- 74 ราย New EP 55 ราย Relapse 8 ราย Others 10 ราย Others M+ 1 ราย TAD 3 ราย TAF 3 ราย New not done 2 ราย Transfer in 8 ราย MDR-TB 5 ราย ***All form 314 ราย*** รวม สสจ.เลย New M+ 145 ราย NEW M- 74 ราย New EP 55 ราย Relapse 8 ราย Others 10 ราย Others M+ 1 ราย TAD 3 ราย TAF 3 ราย New not done 2 ราย Transfer in 8 ราย MDR-TB 5 ราย ***All form 314 ราย*** **หมายเหตุ case New M+ ที่ขึ้นทะเบียนที่ รพ.เลย อยู่ในเรือนจำ 1 ราย

3 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่ขึ้นทะเบียนเดือน ตุลาคม 2557 จำนวนผู้ป่วย (ราย) รวม สสจ.เลย New M+ 30 ราย NEW M- 12 ราย New EP 9 ราย Relapse 1 ราย Others 1 ราย TAF 1 ราย New not done 1 ราย ***All form 54 ราย*** รวม สสจ.เลย New M+ 30 ราย NEW M- 12 ราย New EP 9 ราย Relapse 1 ราย Others 1 ราย TAF 1 ราย New not done 1 ราย ***All form 54 ราย*** **หมายเหตุ case New M+ ที่ขึ้นทะเบียนที่ รพ.เลย อยู่ในเรือนจำ 1 ราย

4 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่นอนโรงพยาบาล/Homeward (ต.ค.57) New M+ ที่ไม่ได้ admit 1.รพ.วังสะพุง 8 ราย admit 7 ราย อีก 1 ราย รับส่งต่อจาก รพ.เลยราม รักษามาแล้ว 2 เดือน 2.รพ.เอราวัณ 5 ราย admit 4 ราย อีก1 ราย รับต่อจาก รพ.สมุทรสาคร ประเภทอื่น ที่ไม่ใช่ New M+ ที่ไม่ได้ admit 1.รพ.เลย 6 ราย admit 5 ราย อีก 1 ราย ผู้ป่วยอาการดี ไม่ได้admit 2.รพ.ท่าลี่ 1 ราย ไม่ได้admit ผู้ป่วยอาการดี ไม่ได้admit (ส่งต่อจาก รพ.เลย) 3.รพ.ปากชม 2 ราย admit 1 ราย อีก 1 ราย รับส่งต่อจาก จ.ขอนแก่น 4.รพ.นาด้วง 1 ราย รับส่งต่อจาก จ.อุดรธานี 5.รพ.วังสะพุง 5 ราย admit 4 ราย อีก1 ราย ผู้ป่วยอาการดี ไม่ได้admit 6.รพ.เอราวัณ 1 ราย รับส่งต่อจาก รพ.เลย 7.รพ.หนองหิน 1 ราย ผู้ป่วยอาการดี ไม่ได้admit

5 VCT) ตรวจเอชไอวี และรับยา ARV ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียน เดือน ตุลาคม 2557 ที่ได้รับการให้การปรึกษา (VCT) ตรวจเอชไอวี และรับยา ARV ร้อยละ การให้คำปรึกษา (VCT) 1.รพร.ด่านซ้าย มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียน 5 ราย VCT 4 ราย อีก 1 ราย นัด ธ.ค.57 (ผลงาน80%) 2.รพ.วังสะพุง มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียน 13 ราย VCT 11 ราย อีก 2 ราย เสียชีวิตก่อน (เป็นผู้ป่วยประเภทNew M+) เป็นผู้สูงอายุ/DM/HT กินยาได้3สัปดาห์ (ผลงาน85%) 3.รพ.เอราวัณ มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียน 5 ราย VCT 4 ราย อีก 1 ราย นัด ธ.ค.57 (ส่งต่อจากรพ.เลย) (ผลงาน80%) พบผู้ป่วย HIV  รพ.เลย 1 ราย รับยา ARV แล้ว  รพ.ท่าลี่ 1 ราย ได้รับ ARV แล้ว  รพ.นาด้วง 1 ราย ยังไม่ได้รับ ARV ผู้ป่วยไม่ยินยอมรักษาทั้งTBและHIV รพ.นาด้วงกำลังติดตามผู้ป่วย  รพ.วังสะพุง 1 ราย ยังไม่ได้รับ ARV ผู้ป่วยยังไม่พร้อม Adherace ไม่ดี  รพ.หนองหิน 1 ราย ได้รับ ARV แล้ว

6 การเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์คุณภาพ 8-12 ครั้ง (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนสิงหาคม 2557) หมายเหตุ 1. อ.นาด้วง มีผู้ป่วยประเภทอื่นที่ไม่ New M+ 2 ราย ติดตามเยี่ยมในระยะเข้มข้น 1 ราย อีก 1 ราย ติดตามเยี่ยมไม่ครบ เนื่องจาก รักษาจากที่อื่น 1 เดือน(ผลงาน 50%) 2. อ.ภูกระดึง มีผู้ป่วยประเภทอื่นที่ไม่ New M+ 5 ราย ติดตามเยี่ยมในระยะเข้มข้น 3 ราย อีก 2 ราย ติดตามเยี่ยมไม่ครบ เนื่องจากรักษาจากที่อื่นในช่วงระยะเข้มข้น (ผลงาน 60%)

7 CONVERSION RATE (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนสิงหาคม 2557) Conversion rate 1.รพ.ปากชม มีผู้ป่วย New M+ 2 ราย ผลเสมหะเดือนที่ 2และ3 ยังพบเชื้ออยู่ (1+) ส่งc/sที่ สคร.6 แล้ว (ผลงาน 50%) 2. รพ.ผาขาว มีผู้ป่วย New M+ 3 ราย ผลเสมหะเดือนที่ 2 เปลี่ยนจากบวกเป็นลบ 2 ราย อีก 1 ราย ยังพบเชื้ออยู่ในเดือนที่ 2 (เดือนที่ 3 ไม่ได้ตรวจ) ส่งc/s ที่ สคร.6 แล้ว (ผลงาน 66.67%)

8 SUCCESS RATE (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนเมษายน 2557)  รพ.เชียงคาน New M+ 2 ราย cure 1 ราย อีก 1 ราย เสียชีวิต (CA Lung เสียชีวิตที่บ้าน) กินยา 56 วัน (ผลงาน 50%)  รพ.วังสะพุง New M+ 3 ราย cure 2 ราย อีก 1 ราย เสียชีวิต (สูงอายุ/DM/HT เหนื่อย หอบ) กินยา 1 สัปดาห์ (ผลงาน 67%)  รพ.หนองหิน New M+ 2 ราย cure 1 ราย อีก 1 ราย กินยา 4 เดือน และขาดยา กลับมาขึ้น ทะเบียนใหม่ ตรวจAFB ผลลบ ขึ้นทะเบียนเป็น Other (ผลงาน 50%)

9 สถานการณ์ MDR-TB จังหวัดเลย จังหวัดเลยมีผู้ป่วย MDR-TB ที่กำลัง รักษาอยู่ในขณะนี้ 5 ราย  อำเภอวังสะพุง 2 ราย  อำเภอเชียงคาน 1 ราย  อำเภอภูเรือ 1 ราย  อำเภอภูกระดึง 1 ราย

10 MDR-TB จ. เลย นางกฤษณา แก้วมาลา อายุ 38 ปี ที่อยู่ 33 ม.1 ต. ศรีสงคราม อ. วังสะพุง เริ่มรักษา 14 ตุลาคม 2556  รับยา เดือนที่ 17  ยาที่ได้รับ Ethionamide (250) 1*2  pc Cycloserine (250) 1*2  pc PAS (1000) 4*2  pc Ethambutol (400) 2*hs  น้ำหนักตัวเมื่อเริ่มรักษา 43 Kg. น้ำหนักตัวปัจจุบัน 40 Kg. มีโรคร่วมคือเบาหวาน  อาการทั่วไปปกติ กินยาต่อเนื่อง ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  DOT โดย จนท. รพ. สต. โนนสว่าง

11 MDR-TB จ. เลย นายลานทอง ถมนา อายุ 45 ปี ที่อยู่ 1/1 ม.4 ต. ปากตม อ. เชียงคาน ผู้ป่วยอาศัยที่สวนยาง คนเดียว เริ่มรักษา 28 เมษายน 2557  รับยา เดือนที่ 7  ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 4*hs Cycloserine (250) 2*2  pc PAS (1000) 6*2  pc Ethambutol (400) 2*hs Ethionamide (250) 2*2  pc  น้ำหนักตัวเมื่อเริ่มรักษา 60 Kg. น้ำหนักตัวปัจจุบัน 60 Kg. มีโรคร่วมคือไวรัสตับอักเสบบี  อาการทั่วไปปกติ กินยาต่อเนื่อง DOT โดย จนท. รพ. สต. ท่าดีหมี ช่วงเช้า และ อสม. ช่วงเย็น

12 MDR-TB จ. เลย นายพนม โทลา อายุ 35 ปี ที่อยู่ ศูนย์โยคะ บ้านร่องจิก ต. ร่องจิก อ. ภูเรือ เริ่มยา 2 มิถุนายน 2557 รับยาเดือนที่ 6  ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 4*hs PAS (1000) 6*2  pc Ethambutol (400) 3*hs Streptomycin (500 mg.) ฉีดทุกวัน เว้นเสาร์ - อาทิตย์  น้ำหนักตัวเมื่อเริ่มรักษา 55 Kg. น้ำหนักตัวปัจจุบัน 56 Kg. ไม่ มีโรคร่วม  อาการทั่วไปปกติดี  ถูกคุมขังในห้องแยก เรือนจำ จ. เลย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ( ระยะเวลาคุมขัง 10 เดือน ) 1 ธันวาคม 2557 กลุ่มงานควบคุมโรคเข้าไปเยี่ยมที่เรือนจำ

13 นางหนู ทินราช อายุ 67 ปี ( สัมผัส XDR-TB) ที่อยู่ 112 ม.9 ต. ห้วยส้ม อ. ภูกระดึง จ. เลย เริ่มรักษา 26 มิถุนายน 2557 รับยาเดือนที่ 5  ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 3*2  pc Ethionamide (250) 1*3  pc Cycloserine (250) 1*3  pc PAS (1000) 6*2  pc Kanamycin (500) ฉีดทุกวัน เว้นเสาร์ - อาทิตย์  น้ำหนักตัวเมื่อเริ่มรักษา 55 Kg. น้ำหนักตัวปัจจุบัน 50 Kg. มีโรคร่วมคือเบาหวาน  ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย รับประทานอาหาร ไม่ได้ ขณะนี้ admit ที่ รพ. ภูกระดึง 27 พ. ย 57 MDR-TB

14 นายสายชล จันทะนาม อายุ 44 ปี ที่อยู่ 76 ม.19 ต. ผาน้อย อ. วังสะพุง จ. เลย ได้รับแจ้งจากสำนักวัณโรคในวันที่ 27 ต. ค. 57 ว่าเชื้อที่ส่งตรวจมีปริมาณน้อยไม่สามารถ ทดสอบความไวต่อยาด้วยวิธี solid DST ได้ ประสาน สคร.6 แล้ว แจ้งให้เก็บ sputum ส่ง ตรวจใหม่อีกครั้ง  ขณะนี้แพทย์ให้ยา Ofloxacin(200) 2*2  pc Ethambutal(500) 2*1  hs อาการทั่วไปดีขึ้น  น้ำหนักตัวเมื่อเริ่มรักษา 41 Kg. น้ำหนักตัว ปัจจุบัน 50 Kg.  DOT โดย จนท. รพ. สต. โนนวังแท่น MDR-TB

15 กรณีผู้ป่วยมีปัญหา 1. นายมาลอน ใจซื่อ อายุ 47 ปี ที่อยู่ 57 ม.5 บ้านน้ำใส ต. หนองหิน อ. หนองหิน จ. เลย กลุ่มงานควบคุมโรคได้รับแจ้งว่าผู้ป่วยมีปัญหาในช่วง admit ที่ รพ. เลยและรพ. ภูกระดึง และปฏิเสธ การเยี่ยมจาก จนท. ผู้ป่วยมีปัญหาไม่มีญาติ จึงได้ออก ติดตามผู้ป่วย ในวันที่ 24 พ. ย. 57 หลังจาก D/C ผู้ป่วยกลับมาอยู่บ้าน มีผู้ดูแลคือพ่อบุญธรรม ( เจ้าของร้านนุ๊กนิดตัดผมชาย ) ผู้ป่วยรับประทานยาเอง จึงขอความร่วมมือจากพื้นที่ 1. กำกับ ติดตาม และทำ DOT อย่าง เคร่งครัด 2. ให้ความรู้ผู้ป่วย ผู้ดูแล และเพื่อน บ้าน เกี่ยวกับโรควัณโรคปอด /IC 3. ให้ความรู้เรื่องการดูแลสภาวะ แวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้ป่วย

16 กรณีผู้ป่วยมีปัญหา 2. นางสัมพันธ์ ชำนาญ อายุ 52 ปี ที่อยู่ตามบัตร 82 ม.9 บ้านนาฝาย ต. ภูหอ อ. ภูหลวง จ. เลย กลุ่มงานควบคุมโรคได้รับแจ้งจาก TB Clinic รพ. ภูหลวง ว่ามี ผู้ป่วย New M- รักษาที่ รพ. ภูหลวง ผู้ป่วย กินยาได้ 7 วัน ขาดนัด และออกนอกพื้นที่ไปรับจ้างเผาถ่านที่บ้าน กกเกลือ ต. ปากปวน อ. วังสะพุง ทีมงาน ควบคุมโรค อ. วังสะพุง / รพ. สต. ปากปวน จึงได้ออกติดตามผู้ป่วย พบว่าปฏิเสธการรักษา กลุ่มงานควบคุมโรค จึงได้ออกติดตามผู้ป่วย ในวันที่ 24 พ. ย. 57 ที่บ้านกกเกลือ ต. ปากปวน แต่ไม่พบผู้ป่วย ผู้ป่วยไปเกี่ยวข้าว ที่บ้านนาฝาย อ. ภูหลวง จึงได้แจ้งให้ ทีม รพ. ภูหลวง ดำเนินการ ติดตามผู้ป่วย ผู้ป่วยยินยอมและกลับมา ตรวจอีกครั้ง แพทย์เปลี่ยนการวินิจฉัยว่าไม่ใช่วัณโรค (Chronic bronchiectasis)

17 กรณีผู้ป่วยมีปัญหา 3. นายอภิสิทธิ์ สีสุขโข อายุ 29 ปี ที่อยู่ 52 ม.5 บ้านแก้วเมธี ต. นาด้วง อ. นาด้วง จ. เลย กลุ่มงานควบคุมโรคได้รับแจ้งจาก TB Clinic รพ. นาด้วง ว่ามีผู้ป่วย New M+ กินยา 1 เดือน ขาดนัด และปฏิเสธการรักษา ผู้ป่วยไปรับจ้างขุดมัน / เกี่ยวข้าว TB Clinic รพ. นาด้วง ได้ออกติดตามผู้ป่วยแล้ว แต่ไม่พบ ผู้ป่วย ทีม รพ. นาด้วง จะออกติดตามผู้ป่วยอีกครั้งใน วันที่ 1-2 ธันวาคม 2557

18 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลยปี2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 พ.ย.57 มีรายงานผู้ป่วยจำนวน 102 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 16.17/แสน. อัตราป่วยสูง 5 อำเภอแรกได้แก่ ปากชม เชียงคาน นาแห้ว ด่านซ้าย ภูเรือ เท่ากับ 41.99,36.49, 35.12,33.28 และ 32.38/แสน. ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วย 11 ราย ค่า HI,CI อ.เมือง บ.นาบอน ม.5 HI = 20 อ.ด่านซ้าย บ.หินแลบ ม.4 HI = 7.02 CI = 1.15 บ.นาหว้า ม.4 HI,CI =0 จำนวนผู้ป่วย พื้นที่ที่มีผู้ป่วยต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ บ้านหินแลบ ม.4 ต.อิปุ่ม อ.ด่าน ซ้าย พบ 3 ราย(สัปดาห์ 44 -45) ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 24 พ.ย.57 จ.เลยมีอัตราป่วยอยู่ใน ลำดับที่ 72 ของประเทศ ลำดับ 17 ของภาค และลำดับ 4 ของเขต

19 พื้นที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในช่วง 4 สัปดาห์ ข้อมูลผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี วันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2557 อำเภอตำบลหมู่บ้านจำนวนผู้ป่วยสัปดาห์ที่ป่วยวันเริ่มป่วย ประเภท สะสมแต่ต้นปี รายแรกรายสุดท้ายพื้นที่เกิดโรค เมืองนาอานติดต่อ ม.1144 6 พ.ย.57 ใหม่ ติดต่อ ม.9145 9 พ.ย.57 ใหม่ ชัยพฤกษ์นาบอน ม.5243,43 29 ต.ค.57 2 พ.ย.57ใหม่ ด่านซ้ายอิปุ่มหินแลบ ม.4416,44,44,45 24 เม.ย.57 11 พ.ย.57ต่อเนื่อง ด่านซ้ายนาหว้า ม.4145 11 พ.ย.57 ใหม่ นาแห้ว เหมืองแพร่ ม.3144 6 พ.ย.57 ใหม่ วังสะพุงหนองหญ้าปล้องบึงสวรรค์ ม.7145 9 พ.ย.57 ใหม่ ภูหลวงเลยวังไสย์เลยตาวตาด ม.2144 5 พ.ย.57 ใหม่ หนองหินปวนพุจอมทอง ม.13146 19 พ.ย.57 ใหม่

20 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปากจังหวัดเลยปี2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 พ.ย.57 มีรายงานผู้ป่วยจำนวน 855 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 135.56/แสน. อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง 5 ลำดับแรก ได้แก่ - ผาขาว เท่ากับ 267.50/แสน. - ภูกระดึง เท่ากับ 245.56/แสน. - ด่านซ้าย เท่ากับ 240.76/แสน. - ภูหลวง เท่ากับ 234.74/แสน. - นาด้วง เท่ากับ 176.03/แสน. จำนวนผู้ป่วย ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 24 พ.ย.57 จ.เลยมีอัตราป่วยอยู่ใน ลำดับที่ 15 ของประเทศ ลำดับ 1 ของภาค

21 ผลงานการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชาชนกลุ่มอายุ 20-50 ปี จังหวัดเลย จำแนกรายอำเภอ ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2557 หมายเหตุ 1.แหล่งข้อมูล จากแบบรายงาน dTC3 ที่อำเภอส่งให้จังหวัด 2.ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ร้อยละ

22 ผลงานความครอบคลุมการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชาชนกลุ่มอายุ 20-50 ปี จังหวัดเลย จำแนกรายสถานบริการฯ ที่ความครอบคลุมวัคซีน ≥ 85 % และ ≤ 85 % อำเภอรพ.สต.รพ จำนวนรพ.สต.ที่ความ ครอบคลุม ≥ 85 % จำนวนรพ.สต.ที่ความ ครอบคลุม ≤ 85 % จำนวนรพ. ที่ความ ครอบคลุม ≥ 85 % จำนวนรพ..ที่ความ ครอบคลุม ≤ 85 % เมือง19-1 67.47 % นาด้วง41 ห้วยปลาดุก(84.34 %) 1 67.47 % เชียงคาน14-1 ปากชม10-1 ด่านซ้าย121 ปากหมัน (84.91 %) 1 นาแห้ว5-1 ภูเรือ6-1 ท่าลี่9-1 วังสะพุง17-1 ภูกระดึง5-1 63.81 % ภูหลวง32 ห้วยสีเสียด (31.88 %) ใหม่พัฒนา (73.70 %) 1 80.77 % ผาขาว6-1 84.50 % เอราวัณ44 นาอ่างคำ (66.36 %) หนองใหญ่ (81.49 %) ห้วยป่าน (76.23 %) โนนสวรรค์ (63.32 %) 1 หนองหิน5-1

23 ประเด็นเพิ่มเติม 1. ดำเนินการเก็บตกประชาชนในพื้นที่ และประชาชนที่กลับเข้ามาในพื้นที่ รวมทั้งบันทึกข้อมูลในฐาน 43 แฟ้ม ภายใน 25 ธันวาคม 2557 2. ส่งรายงานผลการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมให้จังหวัดทุกวันจันทร์ 3. สถานบริการฯ ทุกแห่ง - สำรวจจำนวนวัคซีน dT คงคลัง - ให้กันวัคซีนส่วนที่จะดำเนินการเก็บตกไว้ ส่วนที่เหลือส่งคืนให้ PCU ของรพ. ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 - สสจ.ออกไปรับวัคซีนที่เหลือ จาก PCU ของ รพ.ในวันที่ 15 ธ.ค 2557 และส่งคืน สคร.6 ขอนแก่น ในวันที่ 16 ธ.ค 2557 * วัคซีนที่เบิกทั้งจังหวัด 121,930 โด๊ส ผลงานการฉีดวัคซีน 72,161 โด๊ส (ผลงาน 20-50 ปี 71,485 ราย +นอกกลุ่ม 676 ราย) 49,769 โด๊ส

24 โครงการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มอายุ 20 - 50 ปี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 1 ปี และโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประเทศไทย : ปี 2520-2557 ที่มา: กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน, สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บาดทะยัก ในเด็กแรกเกิด ไอกรน อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน (%) อัตราป่วยต่อเด็กเกิดมีชีพแสนคน หัด 2556 คอตีบ โปลิโอ 2556

26 อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 1 ปี และโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประเทศไทย : ปี 2520-2557 ที่มา: กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน, สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน (%) หัดเยอรมัน ไข้สมองอักเสบ Start JE vaccine in 1991 (17 provinces) 2556 คางทูม ปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข วัคซีนครอบคลุมไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชน ในถิ่นทุรกันดาร ชุมชนแออัดและชายแดนใต้ เสี่ยงที่โรคจะระบาด โรคคอตีบเริ่มกลับมาระบาด โรคหัดยังระบาดเป็นระยะ ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็ก 0-7 ปี (44%) ปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข วัคซีนครอบคลุมไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชน ในถิ่นทุรกันดาร ชุมชนแออัดและชายแดนใต้ เสี่ยงที่โรคจะระบาด โรคคอตีบเริ่มกลับมาระบาด โรคหัดยังระบาดเป็นระยะ ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็ก 0-7 ปี (44%)

27 อัตราป่วยโรคคอตีบและความครอบคลุมของ การได้รับวัคซีนคอตีบครบ 3 ครั้ง ในเด็กอายุครบ 1 ปี : ประเทศไทย พ.ศ. 2520-2557 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ร้อยละ แหล่งที่มา : สำนักระบาดวิทยาและสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค อัตราป่วย ความครอบคลุม

28 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยยืนยันและเข้าข่ายโรคคอตีบ ในพื้นที่ที่มีการระบาด จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2555 กลุ่มอายุ (ปี)จำนวน ( N=48)ร้อยละ 0-5510.4 6-151633.3 16-25510.4 26 ปีขึ้นไป2245.8 รวม48100 ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

29 ผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบปี 2556 จังหวัดป่วยเสียชีวิตอายุเดือนที่ป่วย ปัตตานี32< 15 ปีม.ค.-ส.ค. สงขลา40< 15 ปีม.ค.-ก.ค. นราธิวาส31< 15 ปีก.พ.-พ.ค. ตาก10< 15 ปีมิ.ย. ยโสธร10> 15 ปีมิ.ย.-ก.ย. อุดรธานี20> 15 ปีก.ค.-ส.ค. กทม.21 < 15 ปี > 15 ปี ส.ค., ธ.ค. สตูล21< 15 ปีก.ย. เชียงใหม่11< 15 ปีก.ย. ยะลา21< 15 ปีต.ค. รวม217 ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 57

30  ผู้ป่วยโรคคอตีบชาวลาวข้ามฝั่งมารักษา ที่ประเทศไทยหลายราย เช่นที่เชียงของ (จังหวัดเชียงราย) ท่าลี่ (จังหวัดเลย)  การระบาดในลาวยังมีอยู่ต่อเนื่อง สปป.ลาว สหภาพพม่า ขอรับการสนับสนุน DAT จากไทย ช่องว่างภูมิต้านทานโรค  กลุ่มผู้ใหญ่ที่เกิดก่อนหรือ เกิดในช่วงต้นของ EPI  เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบ  พื้นที่ต่างๆที่เสี่ยง Herd immunity ของ Diphtheria = 85 % ความเสี่ยงในการระบาดของโรคคอตีบในประเทศไทย

31 มาตรการตามระดับพื้นที่ พื้นที่เสี่ยง พื้นที่อื่นๆ พื้นที่รณรงค์ ให้วัคซีน สอบสวน ให้ยา อื่นๆ ระบาด รณรงค์ในเด็ก และผู้ใหญ่ เก็บตกในเด็ก ผู้ป่วย & ผู้สัมผัส (พาหะ) สุขศึกษา NPI เสี่ยง รณรงค์ในเด็ก เก็บตกในเด็ก - สุขศึกษา NPI อื่นๆ เก็บตกในเด็ก- สุขศึกษา NPI

32 มาตรการดำเนินการในพื้นที่ 1.พื้นที่ระบาด: War room, Early Diagnosis & treatment Contact case management, Mop-Up vaccination ทุกคน, Active surveillance 2.พื้นที่สงสัย: War room, Diagnosis & treatment Contact case management, Mop-Up vaccination เด็กต่ำกว่า 15 ปี และกลุ่มเสี่ยง เช่น ชาวเขา ต่างด้าว 3.พื้นที่เสี่ยง: War room, Diagnosis&treatment, Mop-Up vaccination เด็กต่ำกว่า 15 ปี และกลุ่มเสี่ยง เช่น ชาวเขา ต่างด้าว 4.พื้นที่อื่นๆ: ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด, Diagnosis & treatment, Catch-Up vaccination เด็กต่ำกว่า 12 ปี

33 สภาวะระดับภูมิคุ้มกัน ต่อโรคคอตีบในประชากรกลุ่มอายุต่าง ๆ

34 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 รวม กลุ่มอายุ (ปี) ร้อยละของระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ ในประชากร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปี 2554 ร้อยละ

35 Songkhla Chonburi Phitsanulok Ratchaburi Chiang Mai Nakhon Si Thammarat

36

37 ร้อยละของระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ ในกลุ่มอายุ 20 - 60 ปี ประเทศไทย ปี 2556 Seroconversion IU/mL

38 ผลการประชุม คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เมื่อ 28 มกราคม 2556 มีมติ...... 1.กำหนดให้รณรงค์ใช้วัคซีน dT จำนวน 1 ครั้ง 2.ผู้ใหญ่กลุ่มอายุ 20-50 ปี 3.การรณรงค์ฯ ให้เน้นในพื้นที่ที่เสี่ยง ต่อการเกิดโรคคอตีบก่อน

39 1.แจ้งเตือนสสจ. ทั่วประเทศเร่งรัดตรวจสอบประวัติการได้รับ วัคซีนคอตีบแก่เด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียน รวมทั้งติดตาม เด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบ ให้ได้รับวัคซีน ครบถ้วนตามเกณฑ์ 2. กำหนดให้วัคซีน dT ทดแทน T ในทุกกรณี เช่น หญิงมีครรภ์ กลุ่มผู้มีบาดแผล  หน่วยบริการทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน  ราชวิทยาลัยและสมาคมแพทย์ที่เกี่ยวข้อง  ประกันสังคม  บริษัทนำเข้าวัคซีน เพื่อปรับแผนการจัดจำหน่ายวัคซีน ในอนาคต มาตรการด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

40 3. รณรงค์ให้ dT แก่ผู้ใหญ่อายุ 20-50 ปี 1 ครั้ง เพื่อเร่งให้ภูมิคุ้มกันโรคในชุมชนมีระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 4. บรรจุการให้ dT กระตุ้นแก่ผู้ใหญ่ทุก 10 ปี ไว้ในตาราง EPI เพื่อกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันคงอยู่ในระดับที่ป้องกันโรค ได้อย่างต่อเนื่อง มาตรการด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ต่อ)

41 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา เพื่อคุ้มครองคนไทยจากโรคร้ายด้วยวัคซีน เป้าหมายของโครงการ 1. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน dT ในประชากรอายุ 20-50 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 2. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MR ในประชากรเด็กอายุ 2.5 – 7 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

42 มี.ค – เม.ย. 57 ขยายการรณรงค์ dT ภาคอีสาน 19 จังหวัด (~10 ล้านโด๊ส) ขยายการรณรงค์ dT ภาคอีสาน 19 จังหวัด (~10 ล้านโด๊ส) ขยายการรณรงค์ dT ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 57จังหวัด (~ 18 ล้านโด๊ส) ขยายการรณรงค์ dT ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 57จังหวัด (~ 18 ล้านโด๊ส) มี.ค. – เม.ย 58 โครงการนำร่อง รณรงค์ dT จ.มุกดาหาร (1.6 แสนโด๊ส) โครงการนำร่อง รณรงค์ dT จ.มุกดาหาร (1.6 แสนโด๊ส) ต.ค. – พ.ย. 57 ให้วัคซีน MR 2.5 - 7 ปี ทั่วประเทศ พ.ค. – ก.ย. 58


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานควบคุม และป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google