งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตลาดสามารถแบ่งออกเป็น 3 ยุค ยุค 1.0 เป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับสินค้าเป็นหลัก  เน้นการขายสินค้าราคาถูก ๆ เพื่อให้ลูกค้าซื้อจำนวนมาก ๆ ยุค 2.0 เป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตลาดสามารถแบ่งออกเป็น 3 ยุค ยุค 1.0 เป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับสินค้าเป็นหลัก  เน้นการขายสินค้าราคาถูก ๆ เพื่อให้ลูกค้าซื้อจำนวนมาก ๆ ยุค 2.0 เป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การตลาดสามารถแบ่งออกเป็น 3 ยุค ยุค 1.0 เป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับสินค้าเป็นหลัก  เน้นการขายสินค้าราคาถูก ๆ เพื่อให้ลูกค้าซื้อจำนวนมาก ๆ ยุค 2.0 เป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค  จะ พยายามมองหาความต้องการของผู้บริโภคเพื่อผลิตสินค้า หรือบริการให้ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ยุค 3.0 ยุคที่เน้นการตลาดเน้นการขับเคลื่อนด้วย ค่านิยม  ให้ความสำคัญกับปัจเจกชน ผู้บริโภคสามารถ โน้มน้าวความคิดและความรู้สึกของผู้บริโภครายอื่นให้คล้อย ตามได้โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ ซึ่ง ผู้บริโภคสามารถสร้างเนื้อหาขึ้นมาได้เอง โดยผ่านโซเชียล มีเดีย

3 การเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือ ของสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อเดิม ที่น่าสนใจมากที่สุด คือ สื่อที่ถือว่ามีความน่าเชื่อถือ สูงสุด กลับไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการโฆษณา แต่เป็นเรื่อง ของการบอกเล่าและแสดงความคิดเห็น กล่าวคือ คำแนะนำ จากเพื่อนที่เรารู้จัก มีความน่าเชื่อถือถึง ร้อยละ 92 % ยกตัวอย่างเช่น ให้เปรียบเทียบระหว่างการที่เพื่อนเรา นั่งเครื่องบินของการบินไทย แล้วพบว่ามีบริการที่ดีมาก แล้วมาเล่าเรื่องการบริการดังกล่าวให้เราฟัง เปรียบเทียบกับ โฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ของการบินไทยเอง คิดว่าเราจะ เชื่อถือสื่อไหนมากกว่ากัน แน่นอนว่าคำตอบคงจะเลือกเชื่อ เพื่อนมากกว่าที่จะเชื่อโฆษณา

4 ความหมายของโซเชียลมีเดีย Turban et al(2012: 301) ได้นิยามความหมายของ โซเชียลมีเดีย ดังนี้ “ รูปแบบสื่อออนไลน์และเครื่องมือที่ ถูกใช้สำหรับการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมและพูดคุย โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน โซเชียล มีเดียสามารถอยู่ในหลาย ๆ รูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ เสียงหรือวิดีโอ หัวใจสำคัญอยู่ที่ผู้ใช้ คือคนธรรมดาทั่ว ๆ ไป ผลิต ควบคุม ใช้ และจัดการ เนื้อหานั่นเอง ”

5 ความหมายของโซเชียลมีเดีย สามารถแยกองค์ประกอบของโซเชียลมีเดีย ได้ดังนี้  เป็นสื่อที่เน้นปฏิสัมพันธ์และพูดคุย  วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน  ผู้ใช้คือธรรมดาทั่ว ๆ ไป ผลิต ควบคุม ใช้ และจัดการ เนื้อหา  ความสามารถในการแบ่งปันได้ทัน (share)

6 ประเภทของโซเชียลมีเดีย บล็อก (weblog)  เป็นระบบจัดการเนื้อหา ซึ่งให้ผู้ใช้ โพสต์ รูปภาพ วิดีโอ บทความต่าง ๆ ทวิตเตอร์และไมโครบล็อกอื่น ๆ  จำกัดตัวอักษรในการ โพสต์ 140 ตัวอักษร ที่ใช้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด เห็ฯ โซเชียลเน็ตเวิร์ค  คือเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างเพื่อน ๆ จนกลายเป็นสังคม โดยสามารถสร้าง profile ลง Photo, video การแบ่งปันสื่อ  คือเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้สามารถอัพ รูป วิดีโอ สไลน์ หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อแบ่งปันต่อผู้อื่น ตัวอย่าง www.youtube.com

7 ประเภทของโซเชียลมีเดีย กระทู้ออนไลน์  เป็นโซเชียลที่เก่าแก่ที่สุด เป็นสถานที่ที่ ให้ผู้คนเข้ามาพูดคุยในหัวข้อที่ตนเองสนใจ

8 เป้าหมายการใช้โซเชียล มีเดียเพื่อการตลาด เพื่อใช้เป็นหน้าร้านสำหรับขายสินค้าหรือบริการ เพื่อทำให้เกิดการรับรู้ถึงแบรนด์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการรับฟังความคิดเห็นและบริการลูกค้า เพื่อสร้างชุมชน

9 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ผ่าน โซเชียลมีเดีย 1. การรับรู้ถึงแบรนด์ 2. การสำนึกถึงคุณภาพ 3. การเชื่อมโยงกับแบรนด์ 4. ความภักดีต่อแบรนด์

10 End Question?

11 งานมอบหมาย ให้นักศึกษา ศึกษาและทดสอบการลงโฆษณาใน facebook โดยเลือกใช้สินค้าที่แตกต่างกัน ( กลุ่มละ 2 คน ) ส่งผลงาน ภายในคาบ


ดาวน์โหลด ppt การตลาดสามารถแบ่งออกเป็น 3 ยุค ยุค 1.0 เป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับสินค้าเป็นหลัก  เน้นการขายสินค้าราคาถูก ๆ เพื่อให้ลูกค้าซื้อจำนวนมาก ๆ ยุค 2.0 เป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google