งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจข่าวอากาศชั้นบน ด้วยวิธี Pilot balloon. การตรวจ Pilot balloon สามารถตรวจได้เฉพาะทิศทางและความเร็ว ลม ในความสูงระดับต่างๆโดยใช้สายตาคน ติดตามด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจข่าวอากาศชั้นบน ด้วยวิธี Pilot balloon. การตรวจ Pilot balloon สามารถตรวจได้เฉพาะทิศทางและความเร็ว ลม ในความสูงระดับต่างๆโดยใช้สายตาคน ติดตามด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจข่าวอากาศชั้นบน ด้วยวิธี Pilot balloon

2 การตรวจ Pilot balloon สามารถตรวจได้เฉพาะทิศทางและความเร็ว ลม ในความสูงระดับต่างๆโดยใช้สายตาคน ติดตามด้วย กล้องธีโอโดไลท์ ข้อมูลที่ได้ มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ลักษณะอากาศขณะ ทำการตรวจนั้นๆ

3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ตรวจ Pilot balloon

4 1. บอลลูน ขนาด 100 และ 30 กรัม

5 2. ตุ้มเหล็กในการวัด น้ำหนักการอัดแก๊ส

6 3. แก๊สไฮโดรเจน

7 4. เครื่องจับ เวลา

8 5. เสาวัดลม

9 6. กล้องธีโอโดไลท์

10 7. โคมไฟและเทียน ไข

11 วิธีการตรวจ Pilot Balloon 1.1. 2.2.

12 3.3. 4.4.

13 5.5. 6.6.

14 8. 7.7.

15 คำถามต่อไปนี้ข้อใดถูกหรือผิด...... กล้องธีโอโดไลท์เป็นอุปกรณ์การตรวจฯใช้ ส่องติดตามสีของบอลลูน...... เวลากลางคืนจะใช้โคมไฟผูกติดบอลลูนเพื่อ เป็นเป้าในการติดตาม...... การตรวจไพล๊อตบอลลูน ใช้บอลลูนขนาด 30 และ 100 กรัม...... แก๊สที่ใช้ในการอัดบอลลูน คือ แก๊ส ไฮโดรเจน...... การตรวจไพล๊อตบอลลูน สิ่งที่ได้คือความชื้น สัมพัทธ์...... การตรวจไพล๊อตบอลลูน สามารถตรวจได้ ขณะฝนตก

16 จัดทำโดย นายจำรัส อุประ พอต. ชง.


ดาวน์โหลด ppt การตรวจข่าวอากาศชั้นบน ด้วยวิธี Pilot balloon. การตรวจ Pilot balloon สามารถตรวจได้เฉพาะทิศทางและความเร็ว ลม ในความสูงระดับต่างๆโดยใช้สายตาคน ติดตามด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google