งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจข่าวอากาศชั้นบนด้วยวิธี Pilot balloon

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจข่าวอากาศชั้นบนด้วยวิธี Pilot balloon"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจข่าวอากาศชั้นบนด้วยวิธี Pilot balloon

2 การตรวจ Pilot balloon สามารถตรวจได้เฉพาะทิศทางและความเร็วลม ในความสูงระดับต่างๆโดยใช้สายตาคน ติดตามด้วย กล้องธีโอโดไลท์ ข้อมูลที่ได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ลักษณะอากาศขณะทำการตรวจนั้นๆ

3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ Pilot balloon

4 1. บอลลูน ขนาด100 และ 30 กรัม

5 2. ตุ้มเหล็กในการวัดน้ำหนักการอัดแก๊ส

6 3. แก๊สไฮโดรเจน

7 4. เครื่องจับเวลา

8 5. เสาวัดลม

9 6. กล้องธีโอโดไลท์

10 7. โคมไฟและเทียนไข

11 วิธีการตรวจ Pilot Balloon
1. 2.

12 3. 4.

13 5. 6.

14 8. 7.

15 คำถามต่อไปนี้ข้อใดถูกหรือผิด
......กล้องธีโอโดไลท์เป็นอุปกรณ์การตรวจฯใช้ส่องติดตามสีของบอลลูน เวลากลางคืนจะใช้โคมไฟผูกติดบอลลูนเพื่อเป็นเป้าในการติดตาม การตรวจไพล๊อตบอลลูน ใช้บอลลูนขนาด 30 และ100 กรัม แก๊สที่ใช้ในการอัดบอลลูน คือ แก๊สไฮโดรเจน การตรวจไพล๊อตบอลลูน สิ่งที่ได้คือความชื้นสัมพัทธ์ การตรวจไพล๊อตบอลลูน สามารถตรวจได้ขณะฝนตก

16 จัดทำโดย นายจำรัส อุประ พอต.ชง.
จัดทำโดย นายจำรัส อุประ พอต.ชง.


ดาวน์โหลด ppt การตรวจข่าวอากาศชั้นบนด้วยวิธี Pilot balloon

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google