งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺผู้ทรง เมตตาปราณีเสมอ. مِنَى Mina.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺผู้ทรง เมตตาปราณีเสมอ. مِنَى Mina."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺผู้ทรง เมตตาปราณีเสมอ

2 مِنَى Mina

3 แผนที่แสดงที่ตั้ง “ มินา ”

4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ “ มินา ” เป็นช่องแคบระหว่างภูเขาสองลูก ถูกเรียกว่า “ มินา ” เพราะมีการเชือด สัตว์พลีกันที่นี่ อยู่ระหว่าง “ วาดีย์ มู่ฮัซซิรฺ ” ( وَادِي مُحَسِّر ) และตอนล่าง ของ “ ญัม เราะตุ้ล อะเกาะบะฮฺ ” ( جَمْرَةُ الْعَقَبَة) “ ญัมเราะตุ้ล อะเกาะบะฮฺ ” มิได้อยู่ใน พื้นที่ที่เรียกว่า “ มินา ” “ มินา ” อยู่ห่างจากมักกะฮฺ ประมาณ ๑ ฟัรฺซัค

5 اَلْجَمْرَات อัลญัมรอต หมายถึง บรรดาเสาหิน เป็นสถานที่ที่ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ ต้องไปขว้างก้อนหิน ซึ่งอยู่ที่ “ มิ นา ” เสาหินที่ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จะต้อง ขว้างก้อนหินที่นั่น มีด้วยกัน ๓ ต้น ได้แก่ ๑. ญัมเราะตุ้ล อูลา ( หรือ ญัมเราะตุ้ศ ศุฆฺรอ ) ๒. ญัม เราะตุ้ล วุสตอ ๓. ญัมเราะตุ้ล อะเกาะบะฮฺ ( หรือ ญัมเราะตุ้ล กุบ รอ )

6 ภาพจำลองเสาหินทั้ง ๓ ต้น

7 ญัมเราะตุ้ล อูลา ( หรือ ญัมเราะตุ้ศ ศุฆฺรอ ) เป็น เสาหินต้นแรก อยู่ถัดจากมัสญิดคอยฟฺ (مَسْجِدُ الْخَيْف) اَلْجَمْرَةُ اْلأُوْلَى ( اَلْجَمْرَةُ الصُّغْرَى)

8 مَسْجِدُ الْخَيْف بِمِنَى

9 ญัมเราะตุ้ล วุสตอ อยู่ตรงกลาง ระหว่าง ญัมเราะตุ้ล อูลา และ ญัมเราะตุ้ล อะเกาะบะฮฺ ระยะทางระหว่าง ญัมเราะตุ้ล อู ลา และ ญัมเราะตุ้ล วุศตอ ประมาณ ๔๐, ๑๕๖ เมตร ระยะทางระหว่าง ญัมเราะตุ้ล อะเกาะบะฮฺ และ ญัมเราะตุ้ล วุ ศตอ ประมาณ ๗๗, ๑๑๖ เมตร اَلْجَمْرَةُ الْوُسْطَى

10 اَلْجَمْرَةُ اْلعَقَبَة เป็นเสาหินต้นที่ ๓ จากทางด้าน นครมักกะฮฺ เสาหินต้นนี้อยู่นอกเขตพื้นที่ ของ “ มินา ” บางทีก็เรียกเสาหินต้นนี้ว่า “ อัลญัมเราะตุ้ล กุบรอ ” และบาง ทีก็เรียกว่า “ อัลญัมเราะตุ้ล อะคี เราะฮฺ ”

11 ขว้างลูกหินลงในอ่าง ไม่ใช่ขว้างเสาหิน ข้อควรระวัง

12 ภาพบรรยากาศในอดีต

13 أَعْمَالُ اْلحَجِّ بِمِنَى “ มินา ” เกี่ยวข้องอะไร กับพิธีฮัจญ์

14 ๑. ๑ วันที่ ๘ ของเดือนซุ่ล ฮิจญะฮฺ ซึ่งเราเรียกวันนี้ว่า “ วันตัรฺวียะฮฺ ” ผู้ประกอบพิธี ฮัจญ์จะต้องเดินทางไปยัง “ มิ นา ” หลังจากดวงตะวันทอ แสง ( ชุรูก ) ๑

15 ๑. ๒ ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จะ ละหมาดฟัรฺดู ๕ เวลาที่นี่ โดยย่อละหมาดซุฮฺรี่ อัศรี่ และอิชา จากเดิม ๔ ร๊อกอะฮฺ เหลือ ๒ ร๊อกอะฮฺ ส่วน ละหมาดซุบฮี่ และละหมาด มักริบจะกระทำเหมือนปกติ

16 ๑. ๓ ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จะค้าง แรมอยู่ “ มินา ” จนกระทั่ง ละหมาดศุบฮี่ จากนั้นจึง เดินทางไปยัง อะเราะฟะฮ์ ( การกระทำข้างต้นถือเป็นซุน นะฮฺ )

17 ๒. ๑ ในวันที่ ๙ เดือนซุ่ล ฮิจญะฮฺ ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ จะต้องออกจาก “ มุซดะ ลิฟะฮฺ ” และย้อนกลับมายัง “ มินา ” ในสภาพที่กล่าวคำ ประโยคที่ว่า “ ลับบัยกั้ล ลอฮุมมะ ลับบัยก์ ลับบัย กะลาชะรีกะละก้า ลับบัยก์ อินนั่ลฮัมด้า วันเนียะอฺมะต้า ละก้า วั่ลมุ้ลก์ ลา ชะรีกะลัก...” ๒

18 ๒. ๒ ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จะ ขว้างเสาหิน “ อัลญัม เราะตุ้ลอะเกาะบะฮฺ ” ด้วยลูก หินขนาดพอเหมาะจำนวน ๗ ก้อน โดยยืนหันเข้าหาเสาหิน โดยที่ “ มักกะฮฺ ” อยู่ทางด้าน ซ้ายมือและ “ มินา ” อยู่ ทางด้านขวามือ ( การกระทำ ดังกล่าวถือเป็น วาญิบ )

19 ขว้างด้วยลูกหินขนาดพอเหมาะ

20 ๓. ๑ ในวันที่ ๑๑, ๑๒ และ ๑๓ เดือนซุ่ลฮิจญะฮ์ ผู้ ประกอบพิธีฮัจญ์จะย้อนกลับ มาที่ “ มินา ” อีกครั้งหนึ่ง และ ขว้างเสาหินทั้ง ๓ วัน วันละ ๓ ต้น ด้วยก้อนหินต้นละ ๗ ก้อน ๓. ๒ ให้กล่าว “ อัลลอฮู่อักบัรฺ ” ทุกครั้งที่ขว้างก้อนหิน ( การ กระทำดังกล่าวถือเป็น วา ญิบ ) ๓

21

22 والله أعلم بالصواب อัลลอฮฺเท่านั้นทรงรอบ รู้ยิ่ง


ดาวน์โหลด ppt ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺผู้ทรง เมตตาปราณีเสมอ. مِنَى Mina.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google