งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหา ร สร้าง คน สร้าง โลก “ สถาบันพัฒนาผู้บริหาร ต. ไร่ ขิง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหา ร สร้าง คน สร้าง โลก “ สถาบันพัฒนาผู้บริหาร ต. ไร่ ขิง ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้บริหา ร สร้าง คน สร้าง โลก

3 “ สถาบันพัฒนาผู้บริหาร ต. ไร่ ขิง ”

4 “ ภาษิตนักบริหาร ”

5 “ ดร. สนอง วรอุไร ”

6 “ คำสอนหลวงพ่อชา สุภัท โท ”

7 “ นายดิลก พัฒน์วิชัยโชติ ”

8 “ ขงจื้อ ”

9 “ เว่ยเหวี๋ยน

10 “ ขงจื้อ ” เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย “ บังทอง ”

11 “ อ๋องอุ้น ”

12 “ นโป เลียน ” “ ฟานซิส เบคอน ” “ ตำใส คนหาญ ” “ นิรนาม ”

13 “ ภาษิต จีน ” “ มหาตมะคาน ที ” “ นิรนาม ”

14 “ ภาษิตจีน ” “ ขงจื้อ ” “ นายสมยศ มีเทศน์ ” อดีตเลขาธิการ ก. ค.

15 “ ภาษิตจีน ” “ เต๋า เต็ก เก็ง ”

16 “ พุทธสุภาษิต ” “ ธรรมคติ ”

17 “ พุทธวจนะ ” “ ธรรมคติ ”

18 “ นิรนาม ”

19 “ ขงจื๊อ ” “ นิรนาม ”

20 “ ขจัดภัย ”

21

22 เหล่าจื๊อ

23 สถาบันพัฒนาผู้บริหาร ต. ไร่ขิง

24

25

26 “ ดร. ก่อ สวัสดิพาณิชย์ ”

27

28


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหา ร สร้าง คน สร้าง โลก “ สถาบันพัฒนาผู้บริหาร ต. ไร่ ขิง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google