งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูมิอากาศแบบกึ่ง อาร์กติก. ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดนและ ภาคเหนือ ของ รัสเซีย อยู่บริเวณ ตอนกลาง ของ คาบสมุทร สแกนดิเนเวี ย ช่วงฤดู หนาว : อุณหภูมิ เฉลี่ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูมิอากาศแบบกึ่ง อาร์กติก. ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดนและ ภาคเหนือ ของ รัสเซีย อยู่บริเวณ ตอนกลาง ของ คาบสมุทร สแกนดิเนเวี ย ช่วงฤดู หนาว : อุณหภูมิ เฉลี่ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภูมิอากาศแบบกึ่ง อาร์กติก

2 ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดนและ ภาคเหนือ ของ รัสเซีย อยู่บริเวณ ตอนกลาง ของ คาบสมุทร สแกนดิเนเวี ย ช่วงฤดู หนาว : อุณหภูมิ เฉลี่ย 6 องศา เซลเซียส ฤดูร้อน : อบอุ่นขึ้น เล็กน้อย ปริมาณ น้ำฝนทั้งปี : 500-1000 มิลลิลิตร ลักษณะภูมิอากาศแบบกึ่งอาร์กติก

3 ภาพแสดงลักษณะภูมิอากาศ ของทวีปยุโรป

4 ลักษณะภูมิประเทศ เขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตก เฉียงเหนือ เป็นบริเวณที่เปลือกโลกมีอายุมากกว่า 400 ล้านปี สภาพพื้นที่ถูกธารน้ำแข็งกัดเซาะ จนมีลักษณะเป็นที่ราบ สูงเตี้ยๆ ขรุขระ มีแอ่งทะเลสาบกระจายไปทั่ว บริเวณชายหาดเป็นอ่าวเล็กๆ แคบและยาว เว้าลึกเข้าไป ในพื้นดิน มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน เรียกว่า ฟยอร์ด

5

6 พืชพรรณ สัตว์ ส่วนใหญ่เป็นป่าสน ต้นไม้มีใบเล็กแคบ ลำ ต้นตรง กิ่งสั้น ต้นเฟอร์ สปูรซ ลาช เฮมล็อก ไพน์ ซีควอน เคยมีสัตว์และนกอาศัยอยู่อย่างชุกชุม ปัจจุบันลดลงมากในบรรดาสัตว์ที่ยังคงเหลือ รอดมาได้ อยู่จนถึง ขณะนี้ก็มี กวางเอลค์และกวางดาบัค สัตว์ประเภทตัวใหญ่ก็มี หมีสีน้ำตาล สุนัข จิ้งจอก ตัวมาร์เทล ตัวแบดเจอร์ แมวขั้วโลกเหนือ ตัวลีเซล และตัวซาเบิ้ล

7 แร่ธาตุ เหล็ก - สินแร่ ทองแดง ทองคำ

8 กลุ่มเชื้อชาติ พวกนอร์ดิกและติวตัน รูปร่างสูงใหญ่ ผมสีน้ำตาลหรือสีทอง ผิวขาว ตาสีอ่อนหรือสีฟ้า กะโหลกศีรษะยาว พวกนอร์ดิกและติวตัน รูปร่างสูงใหญ่ ผมสีน้ำตาลหรือสีทอง ผิวขาว ตาสีอ่อนหรือสีฟ้า กะโหลกศีรษะยาว

9


ดาวน์โหลด ppt ภูมิอากาศแบบกึ่ง อาร์กติก. ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดนและ ภาคเหนือ ของ รัสเซีย อยู่บริเวณ ตอนกลาง ของ คาบสมุทร สแกนดิเนเวี ย ช่วงฤดู หนาว : อุณหภูมิ เฉลี่ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google