งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BE404 ศึกษาปัญหาธุรกิจ E- commerce ผู้สอน อาจารย์ ดร. จินต์จุฑา อิสริยภัทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BE404 ศึกษาปัญหาธุรกิจ E- commerce ผู้สอน อาจารย์ ดร. จินต์จุฑา อิสริยภัทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BE404 ศึกษาปัญหาธุรกิจ E- commerce ผู้สอน อาจารย์ ดร. จินต์จุฑา อิสริยภัทร์

2 จัดทำโดย นาย ฐานุวัฒน์ เพ็ชรอินทร์ 5201109015 คณะบริหาร สาขาผู้ประกอบการ

3 สัมภาษณ์ นางสาวดาริกา สุดสม อาชีพนักศึกษา ศึกษาที่ มหาวิทยลัยหอการค้า ไทย มีรายได้เสริมมาจากการขาย เสื้อผ้าผ่าน Facebook

4 ประวัติและจุดเริ่มต้นขอกิจการ เริ่มจากใจรักในการซื้อเสื้อผ้าและ ชอบช็อบปิ้งจึงมีความคิดที่จะลองเปิด ร้านขายเสื้อผ้าดูแต่เงินทุนไม่พอ จึงเปิด ร้านขายเสื้อผ้าในอินเตอร์เน็ต ซึ่งต้นทุน ต่ำและมีความกว้างขวางในตลาดซึ่ง ได้รับเสียงตอบรับดีมาก

5 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนิน ธุรกิจ ลูกค้ามีการสั่งไปซื้อสินค้าแล้วไม่ สามารถใส่ได้เนื่องจากขนาดของเสื้อผ้า ไม่สามารถสวมใส่ได้ตามที่ต้องการและ สินค้ามีตำหนิบางจุด

6 วิธีการแก้ปัญหา รับเปลี่ยนสินค้าแต่ไม่คืนเงินโดยจะ ให้ทางลูกค้าเสียค่าจัดส่งมาและกลับให้ ทางเว็บจึงจะสามารถเปลี่ยนสินค้าได้

7 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตต่อ ธุรกิจ มีประโยชน์ต่อธุรกิจมาก เป็นทั้งหน้า ร้าน และแหล่งขายสินค้าของธุรกิจนี้ จึง มีความสำคัญต่อธุรกิจนี้มาก

8 www.facebook.com/buymebeyourr

9

10 จบการพรีเซ้น


ดาวน์โหลด ppt BE404 ศึกษาปัญหาธุรกิจ E- commerce ผู้สอน อาจารย์ ดร. จินต์จุฑา อิสริยภัทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google