งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1อาคาร 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1อาคาร 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1อาคาร 3
รายงานประจำสัปดาห์ นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1อาคาร 3 สรุปรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD จัดทำโดย : นางสาวเนติกา ฤทธิรัตน์ ผู้จัดการอาคาร P.PROPERTY MANAGEMENT.CO.LTD

2 งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง: ภายในลิฟท์
วันที่ 3 พ.ย.57 แม่บ้าน PPM ประจำอาคารชุด The Next 1.3 เช็ดทำความสะอาดภายในลิฟท์ บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

3 ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : บริเวณภายในห้องนิติ
วันที่ 5 พ.ย. 57 แม่บ้าน PPM ประจำอาคารชุด The Next 1.3 ถูพื้น ภายในห้องนิติฯ เพื่อความสะอาด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

4 ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : รอบๆอาคาร
วันที่ 7 พ.ย. 57 แม่บ้าน PPM ประจำอาคารชุด The Next 1.3 กวาดเศษใบไม้และเศษขยะบริเวณรอบๆ อาคารเพื่อความสะอาดดูงามตา บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

5 วันที่ 9 พ.ย. 57 ช่างผู้รับเหมา เชียงใหม่ริมดอย ตรวจเช็คระบบ จอ CCTV
บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

6 งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง: ระบบไฟ
วันที่ 10 พ.ย. 57 ทีมช่างผู้รับเหมา เข้ามาเช็คระบบไฟฟ้า ภายในอาคาร บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

7 งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ระบบไฟ
วันที่ 15 พ.ย. 57 ช่างผู้รับเหมา มาเปลี่ยนหลอดไฟภายในห้องนิติ เนื่องจาก หลอดไฟขาด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

8 งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง: ระบบไฟ
วันที่ 15 ทีมช่างผู้รับเหมาและช่างโครงการ เข้ามาตรวจดูระบบไฟฟ้า จอ cctv เนื่องจากจอ cctv ดับบ่อย บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

9 งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง: บำรุงลิฟท์
วันที่ 15 ช่างลิฟท์ บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้ามาตรวจเช็คระบบลิฟท์ เนื่องจากเบรกเกอร์ทิบลงซึ่งเกิดจากไฟตก บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

10 งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง: ระบบไฟ
วันที่ 18 พ.ย. 57 ช่างผู้รับเหมามาเปลี่ยนหลอดไฟฉุกเฉิน ภายในอาคาร The Next 1.3 บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

11 งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง: ระบบไฟ
วันที่ 18 พ.ย. 57 ช่างผู้รับเหมามาเปลี่ยนหลอดไฟทางหนีไฟ ที่ The next 1.3 บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

12 ด้านสภาพแวดล้อมอาคาร: พื้นที่สีเขียวรอบๆอาคาร
วันที่ 20 พ.ย. 57 คนสวนของ อรสิริน มาตัดกิ่งต้นไม้ ที่มันสูงขึ้น บริเวณ รอบๆอาคาร เพื่อความสวยงาม บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

13 งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง: บำรุงลิฟต์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
วันที่ 21 พย 57 เจ้าหน้าที่ บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้ามาตรวจเช็ค ระบบลิฟท์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 57 The Next 1.3 บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

14 ด้านสภาพแวดล้อมอาคาร : บริเวณพื้นที่สีเขียว
วันที่ 22 พ.ย. 57 เจ้าหน้าที่นิติบุคคล ได้ถอนหญ้าที่ขึ้นบนิเวร ต้นไม้ รอบๆอาคาร The Next 1.3 บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

15 ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) :
วันที่ 23 พ.ย. 57 แม่บ้าน ppm ได้ปัด หยักไย่ บริเวณหน้าอาคาร และ ภายในอาคาร บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

16 งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ห้อง MDB
วันที่ 24 พ.ย. 57 ทีมช่าง บริษัท เชียงใหม่ศุภวัฒน์ เข้ามาเช็คระบบไฟฟ้าภายในอาคารเนื่องจากไฟดับตอนเย็น วันที่22 พ.ย. 57 ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุ บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

17 งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ห้อง MDB
บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

18 งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ดาดฟ้า
วันที่ 25 พ.ย. 57 แม่บ้าน ppm ได้ขึ้นไปทำความสะอาด บริเวณ ดาดฟ้าและกวาดบริเวณแท้งเก็บน้ำ บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

19 งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : บริเวณล็อบบี้
วันที่ 26 พ.ย. 57 แม่บ้าน ppm เช็ดกระจก บริเวณหน้าล็อบบี้ เพื่อความสะอาด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

20 งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ห้องขยะ
วันที่ 27 พ.ย. 57 แม่บ้าน ppm ได้ทำความสะอาดห้องขยะ เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเน่าเหม็น บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

21 ด้านกายภาพอาคาร (ภาพลักษณ์): พื้นที่สีเขียว
วันที่ 28 พ.ย. 57 แม่บ้าน ppm ได้รดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของอาคาร บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

22 เนื่องยังไม่มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งแรก
งานตามมติคณะกรรมการ เนื่องยังไม่มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งแรก บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

23 รายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน
ยังไม่ได้รับโอนงบประมาณจากโครงการ บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD


ดาวน์โหลด ppt นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1อาคาร 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google