งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นางสาวเนติกา ฤทธิรัตน์ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1 อาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นางสาวเนติกา ฤทธิรัตน์ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1 อาคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นางสาวเนติกา ฤทธิรัตน์ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1 อาคาร 3 สรุปรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

2 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ภายในลิฟท์ วันที่ 3 พ. ย.57 แม่บ้าน PPM ประจำอาคารชุด The Next 1.3 เช็ดทำความสะอาดภายในลิฟท์

3 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : บริเวณ ภายในห้องนิติ วันที่ 5 พ. ย. 57 แม่บ้าน PPM ประจำอาคารชุด The Next 1.3 ถูพื้น ภายในห้องนิติฯ เพื่อความสะอาด

4 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : รอบๆ อาคาร วันที่ 7 พ. ย. 57 แม่บ้าน PPM ประจำอาคารชุด The Next 1.3 กวาดเศษใบไม้และเศษขยะบริเวณรอบๆ อาคารเพื่อ ความสะอาดดูงามตา

5 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ระบบจอ CCTV วันที่ 9 พ. ย. 57 ช่างผู้รับเหมา เชียงใหม่ริมดอย ตรวจเช็ค ระบบ จอ CCTV

6 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ระบบไฟ วันที่ 10 พ. ย. 57 ทีมช่างผู้รับเหมา เข้ามา เช็คระบบไฟฟ้า ภายในอาคาร

7 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ระบบไฟ วันที่ 15 พ. ย. 57 ช่างผู้รับเหมา มาเปลี่ยนหลอดไฟภายใน ห้องนิติ เนื่องจาก หลอดไฟขาด

8 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD วันที่ 15 ทีมช่างผู้รับเหมาและช่างโครงการ เข้ามาตรวจดู ระบบไฟฟ้า จอ cctv เนื่องจากจอ cctv ดับบ่อย งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ระบบไฟ

9 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : บำรุงลิฟท์ วันที่ 15 ช่างลิฟท์ บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิ เนียริ่ง จำกัด เข้ามาตรวจเช็คระบบลิฟท์ เนื่องจากเบรก เกอร์ทิบลงซึ่งเกิดจากไฟตก

10 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ระบบไฟ วันที่ 18 พ. ย. 57 ช่างผู้รับเหมามาเปลี่ยนหลอดไฟฉุกเฉิน ภายในอาคาร The Next 1.3

11 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ระบบไฟ วันที่ 18 พ. ย. 57 ช่างผู้รับเหมามาเปลี่ยนหลอดไฟทาง หนีไฟ ที่ The next 1.3

12 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านสภาพแวดล้อมอาคาร : พื้นที่สีเขียวรอบๆอาคาร วันที่ 20 พ. ย. 57 คนสวนของ อรสิริน มาตัดกิ่งต้นไม้ ที่มัน สูงขึ้น บริเวณ รอบๆอาคาร เพื่อความสวยงาม

13 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจ เมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : บำรุงลิฟต์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 พย 57 เจ้าหน้าที่ บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้ามาตรวจเช็ค ระบบลิฟท์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 57 The Next 1.3

14 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD วันที่ 22 พ. ย. 57 เจ้าหน้าที่นิติบุคคล ได้ถอนหญ้าที่ขึ้นบนิ เวร ต้นไม้ รอบๆอาคาร The Next 1.3 ด้านสภาพแวดล้อมอาคาร : บริเวณพื้นที่สีเขียว

15 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD วันที่ 23 พ. ย. 57 แม่บ้าน ppm ได้ปัด หยักไย่ บริเวณหน้า อาคาร และ ภายในอาคาร ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) :

16 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ห้อง MDB วันที่ 24 พ. ย. 57 ทีมช่าง บริษัท เชียงใหม่ศุภวัฒน์ เข้ามาเช็ค ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเนื่องจากไฟดับตอนเย็น วันที่ 22 พ. ย. 57 ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุ

17 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD วันที่ 25 พ. ย. 57 บริษัท เชียงใหม่ศุภวัฒน์ เข้ามาเปลี่ยน เฟสมอนิเตอร์ ในตู้ MDB งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ห้อง MDB

18 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD วันที่ 25 พ. ย. 57 แม่บ้าน ppm ได้ขึ้นไปทำความสะอาด บริเวณ ดาดฟ้าและกวาดบริเวณแท้งเก็บน้ำ งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ดาดฟ้า

19 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD วันที่ 26 พ. ย. 57 แม่บ้าน ppm เช็ดกระจก บริเวณหน้าล็อบ บี้ เพื่อความสะอาด งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : บริเวณล็อบบี้

20 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD วันที่ 27 พ. ย. 57 แม่บ้าน ppm ได้ทำความสะอาดห้องขยะ เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเน่าเหม็น งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ห้องขยะ

21 วันที่ 28 พ. ย. 57 แม่บ้าน ppm ได้รดน้ำต้นไม้บริเวณ พื้นที่สีเขียวของอาคาร ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ): พื้นที่สี เขียว บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

22 งานตามมติคณะกรรมการ เนื่องยังไม่มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้ง แรก บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

23 รายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน ยังไม่ได้รับโอนงบประมาณจากโครงการ บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD


ดาวน์โหลด ppt MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นางสาวเนติกา ฤทธิรัตน์ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1 อาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google