งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2556 ธนวัตน์ พูนศิลป์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา อสังหาริม ทรัพย ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2556 ธนวัตน์ พูนศิลป์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา อสังหาริม ทรัพย ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2556 ธนวัตน์ พูนศิลป์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา อสังหาริม ทรัพย ์

3 คอนโดมิเนียมหาดใหญ่ ชื่อโครงการ จำนวน อาคาร จำนวน ชั้น จำนวน ห้อง 1 พีโอนี PEONY หงส์ฟ้า เดอะพาร์คเรสซิเดนท์ THE PARK พร้อมท์ PROMT แอททริบิวท์ ATTRIBUTE ไอบี เพลส I.B.PLACE ไอบี แกรนด์ สี่แยกคลอง หวะ I.B GRAND ไอบี แกรนด์ 8 ชั้น I.B GRAND38 8 เดอะ คอนเน็กซ์ THE CONNECT เอเชี่ยน ซิตี้ รีสอร์ท ASIAN CITY RESORT เดอะ เฟิสท์ THE FIRST เดอะเซ็กคันท์ THE SECOND ดิ เอทด์ THE EIGHT พลัส 1 PRUS พลัส 2 PLUS เซ็นทริส CENTRIS BENU ิ BENU 26, เดอะเบสท์ THE BEST ไรท์เรสซิเดนซ์. RISE RESIDENCE รวม หมายเหตุ ข้อมูลถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2555

4 ปริมาณบ้านและคอนโดมิเนียม จังหวัดสงขลา ปี บ้าน แนวราบ คอนโดมิเนีย ม รวม

5 ปริมาณการโอนบ้านและ คอนโดมิเนียม จังหวัดสงขลา ปี บ้าน แนวราบ คอนโดมิเ นียม รวม

6 ปัจจัยที่ สนับสนุน การลงทุน เพิ่มขึ้น การ ขยายตัว ด้าน การศึกษา การ เคลื่อนย้า ยของ ประชาชน 3 จังหวัด

7 ปัญหาและอุปสรรคของภาค อสังหาริมทรัพย์ ปัญหาแรงงาน แรงงานอีสานกลับบ้าน แรงงานต่างด้าวจำกัด ขาดแคลนแรงงานฝีมือ ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการปรับ ค่าแรงขั้นต่ำ ราคาที่ดินสูงขึ้น ทำเลในการ พัฒนาฯ น้อยลง

8 7 การปรับตัว ชะลอการเปิดโครงการ ปรับราคา ขึ้น 5-10% ต้องดูแลการปล่อยสินเชื่อผู้ประกอบการอย่าง ระมัดระวัง ภาครัฐควรเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพิ่มเติม ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2556 ธนวัตน์ พูนศิลป์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา อสังหาริม ทรัพย ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google