งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2556 ธนวัตน์ พูนศิลป์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา อสังหาริม ทรัพย ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2556 ธนวัตน์ พูนศิลป์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา อสังหาริม ทรัพย ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2556 ธนวัตน์ พูนศิลป์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา อสังหาริม ทรัพย ์

3 คอนโดมิเนียมหาดใหญ่ ชื่อโครงการ จำนวน อาคาร จำนวน ชั้น จำนวน ห้อง 1 พีโอนี PEONY28128 2 หงส์ฟ้า 28154 3 เดอะพาร์คเรสซิเดนท์ THE PARK28169 4 พร้อมท์ PROMT48259 5 แอททริบิวท์ ATTRIBUTE48296 6 ไอบี เพลส I.B.PLACE38245 7 ไอบี แกรนด์ สี่แยกคลอง หวะ I.B GRAND127850 ไอบี แกรนด์ 8 ชั้น I.B GRAND38 8 เดอะ คอนเน็กซ์ THE CONNECT28168 9 เอเชี่ยน ซิตี้ รีสอร์ท ASIAN CITY RESORT125618 10 เดอะ เฟิสท์ THE FIRST1879 11 เดอะเซ็กคันท์ THE SECOND1879 12 ดิ เอทด์ THE EIGHT28126 13 พลัส 1 PRUS 138294 พลัส 2 PLUS 2127582 14 เซ็นทริส CENTRIS27144 15 BENU ิ BENU 26,798 16 เดอะเบสท์ THE BEST1779 17 ไรท์เรสซิเดนซ์. RISE RESIDENCE132548 รวม 38 4916 หมายเหตุ ข้อมูลถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2555

4 ปริมาณบ้านและคอนโดมิเนียม จังหวัดสงขลา ปี บ้าน แนวราบ คอนโดมิเนีย ม รวม 25534000794079 2554450018716371 2555400030977097 2556450030007500

5 ปริมาณการโอนบ้านและ คอนโดมิเนียม จังหวัดสงขลา ปี บ้าน แนวราบ คอนโดมิเ นียม รวม 255540000 255645008335333 2557400015675567 2558400024006400

6 ปัจจัยที่ สนับสนุน การลงทุน เพิ่มขึ้น การ ขยายตัว ด้าน การศึกษา การ เคลื่อนย้า ยของ ประชาชน 3 จังหวัด

7 ปัญหาและอุปสรรคของภาค อสังหาริมทรัพย์ ปัญหาแรงงาน แรงงานอีสานกลับบ้าน แรงงานต่างด้าวจำกัด ขาดแคลนแรงงานฝีมือ ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการปรับ ค่าแรงขั้นต่ำ ราคาที่ดินสูงขึ้น ทำเลในการ พัฒนาฯ น้อยลง

8 7 การปรับตัว ชะลอการเปิดโครงการ ปรับราคา ขึ้น 5-10% ต้องดูแลการปล่อยสินเชื่อผู้ประกอบการอย่าง ระมัดระวัง ภาครัฐควรเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพิ่มเติม ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2556 ธนวัตน์ พูนศิลป์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา อสังหาริม ทรัพย ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google