งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธนพล ถัดทะพงษ์ โรงเรียนสาก เหล็กวิทยา หมู่ฟังก์ชัน (Functional Group)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธนพล ถัดทะพงษ์ โรงเรียนสาก เหล็กวิทยา หมู่ฟังก์ชัน (Functional Group)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธนพล ถัดทะพงษ์ โรงเรียนสาก เหล็กวิทยา หมู่ฟังก์ชัน (Functional Group)

2 หมู่ ฟังก์ชัน หมู่อะตอมของธาตุที่แสดงสมบัติ เฉพาะในโมเลกุลสารประกอบอินทรีย์ ไฮโดรคาร์บอน (CH) อะลิฟาติก ไฮโดรคาร์บอน - แอลเคน - แอลคีน - แอลไคน์ อะลิไซคลิก ไฮโดรคาร์บอน อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน หมู่ฟังก์ชันที่ มี O - แอลกอฮอล์, อีเทอร์ - กรดอินทรีย์ - เอสเทอร์ - แอลดีไฮด์, คีโตน หมู่ฟังก์ชันที่ มี N - เอมีน - เอไมด์

3 Aliphatic Hydrocarbon หมู่ ฟังก์ชัน ชื่อหมู่ ประเภท ของ สารอินทรี ย์ สูตรทั่วไป ตัวอย่าง ชื่อ สูตร โครงสร้าง C – C พันธะเดี่ยว ระหว่าง C แอลเคน C n H 2n+2 อีเทน H 3 C- CH 3 C = C พันธะคู่ ระหว่าง C แอลคีน C n H 2n อีทีน H 2 C=CH 2 C พันธะสาม ระหว่าง C แอลไคน์ C n H 2n-2 อีไทน์ HC CH

4 Alicyclic Hydrocarbon หมู่ ฟังก์ชัน ชื่อหมู่ ประเภท ของ สารอินทรี ย์ สูตรทั่วไป ตัวอย่าง ชื่อ สูตร โครงสร้าง วงพันธะ เดี่ยวระหว่าง C ไซโคล แอลเคน C n H 2n ไซโคล เอกเซน วงพันธะคู่ ระหว่าง C ไซโคล แอลคีน C n H 2n-2 ไซโคล เฮกซีน วงพันธะสาม ระหว่าง C ไซโคล แอลไคน์ C n H 2n-4 ไซโคล ออกไทน์

5 Aromatic Hydrocarbon หมู่ ฟังก์ชัน ชื่อหมู่ ประเภท ของ สารอินทรี ย์ สูตร ทั่วไป ตัวอย่าง ชื่อสูตรโครงสร้าง วง 6 คาร์บอนที่ มีพันธะเดี่ยว สลับพันธะคู่ อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอ น C6H6C6H6 เบนซีน

6 Functional group with Oxygen หมู่ ฟังก์ชัน ชื่อหมู่ ประเภท ของ สารอินท รีย์ ตัวอย่าง ชื่อ สูตร โครงสร้า ง R-OH ไฮดรอกซิล แอลกอฮ อล์ เมทานอล H 3 C- OH R-O-R แอลคอกซีอีเทอร์ ไดเมทิล อีเทอร์ H 3 C-O- CH 3 คาร์บอกซิล กรด อินทรีย์ กรดแอซี ติก CH 3 COO H

7 Functional group with Oxygen หมู่ ฟังก์ชัน ชื่อหมู่ ประเภท ของ สารอินทรี ย์ ตัวอย่าง ชื่อสูตรโครงสร้าง แอลคอกซี - คาร์บอนิล เอสเทอร์ เมทิล - เมทาโน เอต คาร์บอกซาล ดีไฮด์ แอลดีไฮด์เมทานาล คาร์บอนิลคีโตน โพรพา โนน

8 Functional group with Nitrogen หมู่ ฟังก์ชัน ชื่อหมู่ ประเภท ของ สารอินทรี ย์ ตัวอย่าง ชื่อสูตรโครงสร้าง อะมิโนเอมีน อะมิโน มีเทน CH 3 -NH 2 เอไมด์ เมทานา ไมด์

9 วงกลมรอบหมู่ฟังก์ชันที่พบใน โครงสร้างสารอินทรีย์พร้อมระบุชื่อหมู่ ฟังก์ชันและประเภทของสารอินทรีย์

10


ดาวน์โหลด ppt ครูธนพล ถัดทะพงษ์ โรงเรียนสาก เหล็กวิทยา หมู่ฟังก์ชัน (Functional Group)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google