งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Futures Trading บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) 7 สิงหาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Futures Trading บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) 7 สิงหาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Futures Trading บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) 7 สิงหาคม 2556

2 2 SET50 Index Futures ข้อตกลงหรือสัญญาเพื่อซื้อขายดัชนี SET50 ล่วงหน้าซึ่งมีการ ตกลงราคา(ดัชนี)กัน ณ ปัจจุบัน และจะส่งมอบ(ชำระราคา) ตาม เวลาที่ระบุไว้ในอนาคต ผู้ซื้อ (Long) ผู้ขาย (Short)

3 3 Contract Specifications

4 44 สินค้าอ้างอิง ดัชนี SET50 ซึ่งคำนวณจากหุ้น 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุด และมีสภาพคล่องสูง โดยปรับหุ้นที่ใช้คำนวณทุก 6 เดือน ตัวคูณดัชนี (Multiplier) 1 จุด คิดเป็น 1,000 บาท เช่น นักลงทุนเข้าเปิดสถานะที่ระดับ 990จุด จำนวน 1 สัญญา คิดเป็นมูลค่าการลงทุนที่ 990 x 1,000 = 990,000 บาท

5 องค์ประกอบ SET50 ที่มา : SETSMART ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 56

6 6 Contract Specifications MonthJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec CodeFGHJKMNQUVXZ ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ธ.ค.ธ.ค. มี. ค. มิ. ย. เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนใกล้ 3 เดือนติดกัน และเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาสถัดไปอีก 3 เดือน ตัวอย่าง S50N13 ปัจจุบัน S50Q13 S50U13 S50Z13S50H14S50M14 เดือนใกล้ 3 เดือนเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาสถัดไป 3 เดือน 14 ก. ค.

7 7 Contract Specifications 990.00990.20990.10 0.1 ช่วงราคาขั้นต่ำ 0.1 บาท ช่วงราคาเปลี่ยนแปลงสูงสุด ไม่เกิน 30% ของราคาวันก่อนหน้า ราคาที่ใช้ชำระราคา วันก่อนหน้า 693.101287.10 ลดลงไม่ เกิน 297.03 จุด เพิ่มขึ้นไม่ เกิน 297.03 จุด

8 88 Contract Specifications July 201X SunMonTueWedThuFriSat 123456 78910111213 1415161718 19 20212223242526 2728293031 วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ สัญญา S50N1X หมดอายุ

9 99 Contract Specifications ราคาที่ใช้ชำระราคาประจำวัน (Daily Settlement Price) เป็นราคาที่ตลาดอนุพันธ์เผยแพร่ทุกสิ้นวันเพื่อคำนวณกำไรขาดทุน ราคาที่ใช้ชำระราคาวันสุดท้าย(Final Settlement Price) ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและราคาปิดของดัชนี ในวันที่สัญญาจะสิ้นสุดอายุ โดยตัดค่ามากที่สุด 3 ค่า และค่าน้อยที่สุด 3 ค่าออก และใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชำระราคาเป็นเงินสด

10 10 เงินประกัน (Margin) OutrightSpread ลักษณะกลยุทธ์ถือสัญญาฝั่ง Long หรือ ฝั่ง Short อย่างใดอย่างหนึ่ง ถือสัญญาฝั่ง Long พร้อมกับ ฝั่ง Short ต่าง Series Initial Margin (บาท/สัญญา) 98,80024,700 Maintenance Margin (บาท/สัญญา) 69,16017,290 ที่มา: TFEX

11 Mark to Market Day SET50 Futures มูลค่า สัญญา เงินประกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง) (บาท) สถานะของเงิน ประกัน ณ ตอนสิ้น วัน ( บาท ) เงินประกันที่ถูก เรียกเพิ่ม ( บาท ) 11231123 999 1002 978 968 999,000 1,002,000 980,000 975,000 - +3,000 -24,000 -10,000 98,800 101,800 77,800 67,800 ---- นักลงทุนเปิดสถานะ Long Position S50U13 จำนวน 1 สัญญา ที่ 999 จุด (Maintenance Margin 69,160 บาท/สัญญา)

12 12 เปรียบเทียบกับสินทรัพย์อ้างอิง SET50 อื่นๆ ความแตกต่างSET50 Futures กองทุนรวม SET50 TDEX ข้อมูลราคาซื้อขายตลอดเวลาทำการสิ้นวันทำการตลอดเวลาทำการ ช่องทางการซื้อขายโบรกเกอร์ บลจ/ตัวแทน จำหน่าย โบรกเกอร์ ส่งคำสั่งแบบ Market / Limit / Stop ได้ไม่ได้ได้ การซื้อขายในบัญชีมาร์จิ้นได้ไม่ได้ได้ เงินลงทุน เงินประกัน ( Margin) เต็มจำนวน

13 13 ประโยชน์จากการลงทุนใน Futures สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง เงินลงทุนต่ำ Leverage สูง กระจายความเสี่ยงการลงทุน กลยุทธ์การทำกำไรที่หลากหลาย ป้องกันความเสี่ยงของหุ้น / Portfolio

14 การเติบโตของ SET50 Futures Source: SETSMART as end of Jun 2013

15 15 ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา SET50 Index Futures

16 16 โดยที่ F = ราคา Futures S = ดัชนี ณ ปัจจุบัน PV(D) = มูลค่าปัจจุบันของเงินปันผล R = ต้นทุนการกู้ยืม (%) T = อายุคงเหลือของสัญญา F = [S – PV(D)] * (1+R) T/365 ราคาทางทฤษฎีของ SET50 Futures Cost of Carry Model

17 พิชิตกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง การเก็งกำไรทิศทางDirectional Trading (Outright trading) คือ การซื้อหรือขาย series ใด series หนึ่ง เก็งกำไรส่วนต่าง (Spread) Spread trading คือการซื้อขายแบบ Calendar Spread คือการซื้อหรือขาย 2 series พร้อมกัน

18 18 ตัวอย่าง  คาดว่า SET50 จะปรับตัวขึ้น ดังนั้นจึงเข้าเปิดสถานะ Long S50U13 ที่ 980 จุดจำนวน 1 สัญญา (Initial Margin 98,800 บาท/สัญญา)  สมมติว่า 1 เดือนถัดไป S50U13 ปรับตัวขึ้นไปที่ -1,040 บาท  นักลงทุนจะได้กำไรจากการ Long S50U13 เป็นจำนวน (1,040-980) x 1000 x 1 = 60,000 บาท คิดเป็น 60% (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย) SET50  คาดว่า ดัชนี SET50 จะเพิ่มขึ้น  Long SET50 Futures กลยุทธ์การเก็งกำไรตามทิศทาง

19 19 ผลตอบแทนจากการ Long Futures -30 -60 -90 30 60 90 9209509801,0101,040 ระดับดัชนี ณ วัน หมดอายุหรือปิด สถานะ ปิดสถานะที่ 1,040 จุด กำไร 60 จุด คิดเป็น 60,000 บาท/สัญญา Long S50U13 ที่ราคา 980 บาท กำไร/ขาดทุน ปิดสถานะที่ 950 บาท ขาดทุน 30 บาท/หุ้น คิดเป็น 30,000 บาท/สัญญา

20 20 SET50  คาดว่า ดัชนี SET50 จะลดลง  Short SET50 Futures กลยุทธ์การเก็งกำไรตามทิศทาง ตัวอย่าง  คาดว่า ดัชนี SET50 จะปรับตัวลดลง ดังนั้นจึงเข้าเปิดสถานะ Short S50U13 ที่ 980 จุด จำนวน 3 สัญญา (Initial Margin 98,800 บาท/สัญญา)  สมมติว่า 1 เดือนถัดไป S50U13 ซื้อขายที่ 950 จุด  นักลงทุนจะได้กำไรจากการ Short S50U13 เป็นจำนวน (980-950) x 1000 x 3 = 90,000 บาท คิดเป็น 30% (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย)

21 21 -30 -60 -90 30 60 90 9209509801,0101,040 ระดับดัชนี ณวัน หมดอายุหรือปิด สถานะ Short S50U13 ที่ระดับ 980 จุด ปิดสถานะที่ 960 จุด กำไร 30 จุด คิดเป็น 30,000 บาท/สัญญา ปิดสถานะที่ 1,040 จุด ขาดทุน 60 จุด คิดเป็น 60,000 บาท/สัญญา กำไร/ขาดทุน ผลตอบแทนจากการ Short Futures

22 จับทางตลาดด้วย Volume และ OI PriceVolumeOIทิศทางตลาด เพิ่ม ตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น ลดเพิ่ม ตลาดอยู่ในช่วงขาลง เพิ่มลด ใกล้เปลี่ยนทิศทางเป็นขาลง ลด ใกล้เปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้น Volume - จำนวนสัญญาที่การจับคู่ซื้อขายกันในแต่ละวัน Open Interest (OI)- จำนวนสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ คำนวณสะสม ตั้งแต่วันแรกทีสัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน

23 23 Calendar Spread ส่วนต่างของราคาฟิวเจอร์สบนสินทรัพย์อ้างอิง เดียวกัน ต่างอายุสัญญา  มอง Spread เพิ่มขึ้น - Long Spread โดย Long ไกล และ Short ใกล้  มอง Spread ลดลง - Short Spread โดย Short ไกล และ Long ใกล้ ตัวอย่าง Long S50M13U13 เป็นการ Long S50U13 พร้อมกับ Short S50M13 Spread = สัญญาเดือนไกล - สัญญาเดือนใกล้ กลยุทธ์เก็งกำไรส่วนต่าง Spread

24 24 S50U13 อยู่ที่ 918.70จุด S50M13 อยู่ที่ 930.80 จุด ทำให้ Spread เท่ากับ -12.1 และคาดว่า Spread จะเพิ่มขึ้น Long S50M13U13 Long S50U13 1 สัญญาและ Short S50M13 1 สัญญา ผ่านไป 5 วัน S50U13 และ S50M13 ปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ 976.30 จุด และ 981.00จุด, Spread จะอยู่ที่ 976.30 - 981.00 = -4.70 กำไร Long S50U13 = (976.30-918.70) x 1,000 x 1 = +57,600 บาท ขาดทุน Short S50M13 = (930.80- 981.00) x 1,000 x 1 = -50,200 บาท กำไรจากการ Long Calendar Spread = 27,000-20,600 = 7,400 บาท กลยุทธ์เก็งกำไรส่วนต่าง Spread

25 ส่วนต่าง (S50U13-S50M13) แนวโน้มปรับแคบลง ส่วนต่าง (Spread) ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 20 วัน : - 5 ค่าเฉลี่ยในช่วง Q2 (U-M) :-2.14 กำไรจากการ Long S50M13U13 = -4.70-(12.10) =7.4 จุด กำไร/ขาดทุน (spread ตอนปิดสัญญา – spread ตอนเปิดสัญญา)x1000

26 26 บริหารความเสี่ยง (Hedging) Short SET50 Index Futures เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือจำกัด ขาดทุน จากการพักตัวของหุ้น จากผลประกอบการ,เงินปันผล XD, ปัจจัยภายนอก เป็นต้น เริ่มต้น SET50Index อยู่ที่ระดับ 990 จุด มูลค่าพอร์ทลงทุนในหุ้น 1,980,000 บาท คาดว่าหุ้น จะลงชั่วคราว เลือก Short Futures = (1,980,000 /(990 x1,000)) =2 สัญญา SET50 Index futures ปรับตัวลงมาที่ 995 จุด พอร์ทหุ้นลดลง 5 % จากเริ่มต้น หุ้น : ขาดทุน 5 %= 1,980,000 x 0.05 = 99,000 บาท Futures : กำไร = (995 – 940) x 1,000 x 2= 110,000 บาท กำไร = 11,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขาย SET50 Index futures ปรับตัวลงมาที่ 986 จุด พอร์ทหุ้นลดลง 5 % จากเริ่มต้น หุ้น : ขาดทุน 5 %= 1,980,000 x 0.05 = 99,000 บาท Futures : กำไร = (986 - 940) x 1,000 x 2 = 92,000 บาท ขาดทุนจำกัดที่ = 7,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขาย

27 27 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง Long SET50 Futures ถ้านักลงทุนต้องการลงทุนหุ้นในอนาคต แต่กลัวว่า จะเสียโอกาสจาก การปรับตัวขึ้นของหุ้นก่อนที่จะเข้าลงทุน ดังนั้น สามารถ Long Stock / SET50 Futures ตัวอย่าง ต้องการลงทุนใน Portfolio ที่เหมือน SET50 1 ล้านบาท ในอีก 1 สัปดาห์ ข้างหน้า จึง Long S50U13 1 สัญญา ที่ 977 จุด, SET50 อยู่ที่ 980 จุด กำไร Long S50U13 : (1,005-977) x 1,000 x 1 = +28,000 ค่าเสียโอกาสจากการลงทุน : 0.0204 x 1,000,000 = -20,400 กำไร 28,000-20,400 = 7,600 บาท 1 สัปดาห์ผ่านไป SET50 1,000 จุด (+2.04%) S50U13 1,005 จุด

28 28 ข้อแนะนำในการลงทุน  ป้องกันความเสี่ยงโดยวางเงินลงทุนมากกว่า Position เนื่องจาก Leverage ที่สูง  ตรวจสอบสถานะการลงทุนสม่ำเสมอ Mark to Market ทุกวัน  มีวินัยในการ Take profit และ Cut loss  ติดตามความคืบหน้าของปัจจัยที่เข้ามากระทบ และการ เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของ TFEX

29 แนวโน้ม SET50 Index Futures ไตรมาส3 แนวรับ: 900.00, 855.00, 800.00 แนวต้าน: 1000.00, 1050.00, 110022

30 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Futures Trading บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) 7 สิงหาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google