งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หจก. วิงคาสซึลฟู๊ด แมนูแฟคเชอเรอร์ส คุณนงคราญ ฟอง หจก. วิงคาสซึลฟู๊ด แมนูแฟคเชอเรอร์ส 41/1 ม. 8 ต. บวกค้าง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-446608-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หจก. วิงคาสซึลฟู๊ด แมนูแฟคเชอเรอร์ส คุณนงคราญ ฟอง หจก. วิงคาสซึลฟู๊ด แมนูแฟคเชอเรอร์ส 41/1 ม. 8 ต. บวกค้าง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-446608-9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หจก. วิงคาสซึลฟู๊ด แมนูแฟคเชอเรอร์ส คุณนงคราญ ฟอง หจก. วิงคาสซึลฟู๊ด แมนูแฟคเชอเรอร์ส 41/1 ม. 8 ต. บวกค้าง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-446608-9 โทรสาร 053-446609 มือถือ 081- 9611738 WINGCASTLE FOOD MANUFACTURERS Ltd., Part. NONGKRAN FONG 41/8 M. 8 T. Buakkang A. Sankamphaeng Chiangmai 50130 Tel. 053-446608-9 Fax.053-446609 Mobile:081-96117388

2 โรงงานเชียงใหม่ผักดอง คุณสมจิตร จอห์นสัน 31 ซ. 22 ถ. โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-219120 โทรสาร 053-357690 มือถือ 081-8822936 THE CHIANG MAI PICKLE KING SOMCHIT JOHNSON 31 Soi 22 Chotana Rd., T. Changpueak A. Muang Chiangmai 50300 Tel. 053-219120 Fax. 053-357690 Mobile 081-8822936 E-mail:chobthum@hotmail.com

3 ชาวไทยภูเขา คุณนฤมล ทักษะอุดม 66 ถ. ช้างเผือก ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-213020 โทรสาร 053-412213 มือถือ 081- 6710932 CHAO THAI PU KAO NARUEMON TAKSAUDOM 66 Changpueak Rd., T. Sripoom A. Muang Chiangmai 50200 Tel. 053-213020 Fax. 053-412213 Mobile : 081-6710932 E-mail : poon@hillkoff.compoon@hillkoff.com

4 กาลาแมทิพย์เสวย คุณนงลักษณ์ จิ๋วปัญญา 74/2 ม.2 ต. สันกลาง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 50130 โทร.053-338694 โทรสาร 053-338295 มือถือ 081-8824109 KALAMAE TIPSAWEI Nonglak Jiupanya 74/2 M. 2 T.Sanklang A. Sankumpaeng Chiangmai 50130 Tel. 053-338694 Mobile : 081-8824109


ดาวน์โหลด ppt หจก. วิงคาสซึลฟู๊ด แมนูแฟคเชอเรอร์ส คุณนงคราญ ฟอง หจก. วิงคาสซึลฟู๊ด แมนูแฟคเชอเรอร์ส 41/1 ม. 8 ต. บวกค้าง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-446608-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google