งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ZoomIt การใช้โปรแกรมช่วยนำเสนอโดยเขียนหน้าจอภาพ การย่อ-ขยาย การเขียน การพิมพ์ และการตั้งเวลาพัก โดย เกษม แสงนนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ZoomIt การใช้โปรแกรมช่วยนำเสนอโดยเขียนหน้าจอภาพ การย่อ-ขยาย การเขียน การพิมพ์ และการตั้งเวลาพัก โดย เกษม แสงนนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt ZoomIt การใช้โปรแกรมช่วยนำเสนอโดยเขียนหน้าจอภาพ การย่อ-ขยาย การเขียน การพิมพ์ และการตั้งเวลาพัก โดย เกษม แสงนนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google