งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณครูนวลทิพย์ นว พันธุ์ รายวิชาคณิตศาสตร์ นางสาวโศจิรัตน์ นามวิชา เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณครูนวลทิพย์ นว พันธุ์ รายวิชาคณิตศาสตร์ นางสาวโศจิรัตน์ นามวิชา เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คุณครูนวลทิพย์ นว พันธุ์ รายวิชาคณิตศาสตร์

3 นางสาวโศจิรัตน์ นามวิชา เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ

4 1) คู่อันดับ : เขียนคู่อันดับในรูป (a,b) โดยที่ a เป็น สมาชิกตัวหน้า และ b เป็นสมาชิกตัวคู่หลัง คู่อันดับสองคู่ อันดับใดๆ จะเท่ากัน ก็ต่อเมื่อสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัว หลังของทั้งสองคู่อันดับนี้เท่านั้น (a, b) = (c,d) เมื่อ a= c และ b = d

5 2) ผลคูณคาร์ทีเซียน : ผลคูณคาร์ทีเซียนของ เซต A และ B เขียนแทนด้วย A x B หมายถึง เซตของคู่ อันดับ (X, Y ) ทั้งหมด โดยที่ X เป็นสมาชิกเซต A และ Y เป็นสมาชิกของเซต B A x B = {(x,y) | x A และ y B }

6 ตัวอย่าง A= { 1,2} และ B= {3, 4} A x B = {(3,1 ), (1,4 ), (2,3), (2,4)} B x A = {(3,1 ),(3,2),(4,1),(4,2)} ดังนั้น จะเห็นว่า A x B = B x A

7 3) ความสัมพันธ์ : สับเซตของผลคูณคาร์เซียนของ เซต A และเซต B ถ้าแทนเซตของความสัมพันธ์ด้วย r r A x B แสดงว่า r เป็นความสัมพันธ์ จาก A ไป B r A x B แสดงว่า r เป็นความสัมพันธ์ ใน A

8 ตัวอย่าง A = {1,3} และ B = {2,4,6} A x B = {(1,2), (1,4), (1,6), (3,2), (3,4), (3,6)} ถ้า r เป็นความสัมพันธ์ “ น้อยกว่า ” จาก A ไป B จะได้ว่า............... r = {(1,2), (1,4), (1,6), (3,4), (3,6)} หรือ r = {(x, y) € A x B | x < y }

9 4) โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ บทนิยาม ให้ r เป็นความสัมพันธ์ โดเมน r : เซตของสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับใน r เขียนแทนด้วย D เรนจ์ของ r : เซตของสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับ ใน r เขียนแทนด้วย R เขียน D และ R ในรูปเซตแบบบอก เงื่อนไข ได้ดังนี้ D = {x | (x, y) € r } R = {y | (x, y) € r } ถ้า r = {(1,2),(1,4),(1,6),(3,4),(3,6) หรือ r = {(x,y)}€ A×B | x< y}

10 5. ตัวผกผันของความสัมพันธ์ บทนิยาม ตัวผกผันของความสัมพันธ์ r คือ ความสัมพันธ์ ซึ่งเกิดจากการสลับที่ของ สมาชิกตัวหน้า และสมาชิกตัวหลังในแต่ละคู่อันดับ ที่เป็นสมาชิกของ r ตัวผกผันของความสัมพันธ์ r เขียนแทนด้วย r

11 ใน ระบบแกนมุมฉาก เราสามารถจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง ระหว่างคู่อันดับของจำนวนจริง (x, y) กับพิกัดของจุดบน ระนาบ โดยให้ x เป็นพิกัดแรก และ y เป็นพิกัดหลัง จาก หลักการดังกล่าวทำให้เราสามารถเขียนกราฟของ ความสัมพันธ์ได้ดังนี้ บทนิยาม ให้ R เป็นเซตของจำนวนจริง และ r เป็น สับเซตของ R× R กราฟของความสัมพันธ์ r คือ เซตของจุดบนระนาบ โดยที่แต่ละจุด แทนสมาชิกของความสัมพันธ์ R

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt คุณครูนวลทิพย์ นว พันธุ์ รายวิชาคณิตศาสตร์ นางสาวโศจิรัตน์ นามวิชา เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google