งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมายเหตุของภิกษุจีนชื่อ เหี้ยนจั๋ง หรือ พระถัง ซัมจั๋ง (Hieun Tsing) ซึ่งเดินทางจากเมืองจีนไป ประเทศอินเดียทางบก ราว พ. ศ. 1172 – 1188 และ พระภิกษุจีนชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมายเหตุของภิกษุจีนชื่อ เหี้ยนจั๋ง หรือ พระถัง ซัมจั๋ง (Hieun Tsing) ซึ่งเดินทางจากเมืองจีนไป ประเทศอินเดียทางบก ราว พ. ศ. 1172 – 1188 และ พระภิกษุจีนชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จดหมายเหตุของภิกษุจีนชื่อ เหี้ยนจั๋ง หรือ พระถัง ซัมจั๋ง (Hieun Tsing) ซึ่งเดินทางจากเมืองจีนไป ประเทศอินเดียทางบก ราว พ. ศ. 1172 – 1188 และ พระภิกษุจีนชื่อ อี้จิง (I-Sing) ได้เดินทางไปอินเดีย ทางทะเลในช่วงเวลาต่อมานั้น ได้เรียกอาณาจักร ใหญ่แห่งนี้ตามสำเนียงชนพื้นเมืองในอินเดียว่า “ โล โปตี้ ” หรือ จุยล่อพัดดี้ ( ทวารวดี ) เป็นอาณาจักรที่ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองศรีเกษตร ( อยู่ในพม่า ) ไปทาง ตะวันออกกับเมืองอิศานปุระ ( อยู่ในเขมร ) ปัจจุบันคือ ส่วนที่เป็นดินแดนภาคกลางของประเทศไทย

2

3 พงศาวดารจีนสมัยราชวงศ์ฮั่น ได้กล่าวถึงดินแดนแห่งนี้ ไว้ว่า “ สามารถเดินเรือจากเมืองกวางตุ้งถึงอาณาจักร ทวารวดีได้ในเวลา 5 เดือน ” ในสมัยแรกๆ ได้มีการ สร้างพระปฐมเจดีย์ คือราว ๆ พ. ศ. 300 เคยมีอำนาจ สูงสุดครั้งหนึ่ง และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร ทวารวดี ( พุทธศตวรรษที่ 11 – 16) ปูชนียสถานที่ ใหญ่โตสร้างไว้เป็นจำนวนมาก และยังเหลือปรากฎเป็น โบราณสถานอยู่ในปัจจุบัน วัดพระประโทนเจดีย์ วัด พระเมรุ วัดพระงาม และวัดดอยยาหอม เป็นต้น

4

5 โบราณสถานที่ค้นพบล้วนเป็นฝีมือประณีต งดงาม มีเครื่อง ประดบร่างกายสตรีทำด้วยดีบุก เงิน และทอง รูปปูนปั้น มี หลักฐานทางโบราณวัตถุหลายชิ้นที่แสดงถึงการติดต่อ ค้าขายกับชาวต่างประเทศ เช่น จีน และที่จังหวัด สุพรรณบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท ได้พบเหรียญเงินที่มีจารึก “ ทวารวดี ” ประทับอยู่ด้วย นครปฐมมีกษัตริย์ปกครองหลาย พระองค์ เพราะปรากฏว่าได้พบปราสาทราชวังเหลือซากอยู่ เช่น ตรงเนินปราสาทในพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม เป็นเมืองที่มีการทำเงินขึ้นใช้เอง มีการค้นพบหลักฐาน เงินตราสมัยนั้นหลายรูปแบบ เช่น รูปสังข์ ประสาท ตรา แพะ ตราปรูณกลศ ( หม้อน้ำที่มีน้ำเต็ม ) จึงเป็นสิ่งยืนยันว่า อาณาจักรทวารวดีเป็นอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองมาก อาณาจักรหนึ่ง

6

7 นอกจากนี้ได้มีการค้นพบจารึกโบราณที่เขียนด้วย ภาษามอญ ในบริเวณจังหวัดนครปฐม สุพรณณ บุรี สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี และในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ สันนิษฐานว่าชาวมอญหรือคนที่ พูดภาษาตระกูลมอญ – เขมร เป็นเจ้าของอารยธรรม ของทวารวดี


ดาวน์โหลด ppt จดหมายเหตุของภิกษุจีนชื่อ เหี้ยนจั๋ง หรือ พระถัง ซัมจั๋ง (Hieun Tsing) ซึ่งเดินทางจากเมืองจีนไป ประเทศอินเดียทางบก ราว พ. ศ. 1172 – 1188 และ พระภิกษุจีนชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google