งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Project Thai Food court

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Project Thai Food court"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Project Thai Food court
Package เงิน Package อาหาร

2 Package เงิน Class เงิน -เงิน -จำนวนเงินปัจจุบัน -จำนวนเงินคงเหลือ
*เติมเงิน *คืนเงิน *เพิ่มเงิน Property * method

3 Package เงิน Class RFID -เลขบัตร -วันหมดอายุ -วันออกบัตร
*ยืนยันตรวจสอบบัตร Property * method

4 Package เงิน Class check bill -bill -ยอดที่จ่าย -ยอดเงินคงเหลือ
-รายการอาหาร *คิดเงิน *รวมยอด Property * method

5 Package อาหาร -class อาหารชุด - class อาหารประเภทต้ม

6 Class อาหารจานเดียว Class เครื่องดื่ม

7 class อาหารประเภทต้ม - ชื่อ -จำนวน -ราคา -size * สั่งซื้อ Property
* method

8 class อาหารประเภทผัด - ชื่อ -จำนวน -ราคา -size * สั่งซื้อ
* ตรวจสอบอาหาร Property * method

9 class อาหารประเภทแกง - ชื่อ -จำนวน -ราคา -size * สั่งซื้อ
* ตรวจสอบอาหาร Property * method

10 class อาหารประเภททอด - ชื่อ -จำนวน -ราคา -size * สั่งซื้อ
* ตรวจสอบอาหาร Property * method

11 class อาหารว่างประเภท ของหวาน ไอศครีม - ชื่อ -จำนวน -ราคา -size
* สั่งซื้อ * ตรวจสอบอาหาร Property * method

12 class อาหารว่างประเภท ยำ - ชื่อ -จำนวน -ราคา -size * สั่งซื้อ
* ตรวจสอบอาหาร Property * method

13 class อาหารประเภท จานเดียว - ชื่อ -จำนวน -ราคา -size * สั่งซื้อ
* ตรวจสอบอาหาร Property * method

14 class ประเภท เครื่องดื่ม - ชื่อ -จำนวน -ราคา -size * สั่งซื้อ
* ตรวจสอบเครื่องดื่ม Property * method


ดาวน์โหลด ppt Project Thai Food court

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google