งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Project Thai Food court Packageอาหาร. Package เงิน Class เงิน - เงิน - จำนวนเงินปัจจุบัน - จำนวนเงินคงเหลือ * เติมเงิน * คืนเงิน * เพิ่มเงิน -Property.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Project Thai Food court Packageอาหาร. Package เงิน Class เงิน - เงิน - จำนวนเงินปัจจุบัน - จำนวนเงินคงเหลือ * เติมเงิน * คืนเงิน * เพิ่มเงิน -Property."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Project Thai Food court Packageอาหาร

2 Package เงิน Class เงิน - เงิน - จำนวนเงินปัจจุบัน - จำนวนเงินคงเหลือ * เติมเงิน * คืนเงิน * เพิ่มเงิน -Property * method

3 Package เงิน Class RFID - เลขบัตร - วันหมดอายุ - วันออกบัตร * ยืนยันตรวจสอบบัตร -Property * method

4 -Property * method Package เงิน Class check bill -bill - ยอดที่จ่าย - ยอดเงินคงเหลือ - รายการอาหาร * คิดเงิน * รวมยอด

5 Package อาหาร -class อาหารชุด - class อาหารประเภทต้ม - class อาหารประเภทผัด - class อาหารประเภทแกง - class อาหารประเภททอด -class อาหารว่าง - class ของหวาน ไอศครีม - class ยำ

6  Class อาหารจานเดียว  Class เครื่องดื่ม

7 class อาหารประเภทต้ม - ชื่อ - จำนวน - ราคา -size * สั่งซื้อ -Property * method

8 class อาหารประเภทผัด - ชื่อ - จำนวน - ราคา -size * สั่งซื้อ * ตรวจสอบอาหาร -Property * method

9 class อาหารประเภทแกง - ชื่อ - จำนวน - ราคา -size * สั่งซื้อ * ตรวจสอบอาหาร -Property * method

10 class อาหารประเภททอด - ชื่อ - จำนวน - ราคา -size * สั่งซื้อ * ตรวจสอบอาหาร -Property * method

11 class อาหารว่างประเภท ของหวาน ไอศครีม - ชื่อ - จำนวน - ราคา -size * สั่งซื้อ * ตรวจสอบอาหาร -Property * method

12 class อาหารว่างประเภท ยำ - ชื่อ - จำนวน - ราคา -size * สั่งซื้อ * ตรวจสอบอาหาร -Property * method

13 class อาหารประเภท จานเดียว - ชื่อ - จำนวน - ราคา -size * สั่งซื้อ * ตรวจสอบอาหาร -Property * method

14 class ประเภท เครื่องดื่ม - ชื่อ - จำนวน - ราคา -size * สั่งซื้อ * ตรวจสอบเครื่องดื่ม -Property * method


ดาวน์โหลด ppt Project Thai Food court Packageอาหาร. Package เงิน Class เงิน - เงิน - จำนวนเงินปัจจุบัน - จำนวนเงินคงเหลือ * เติมเงิน * คืนเงิน * เพิ่มเงิน -Property.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google