งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย เด็กชาย จักรกฤษ เชื้ออยู่ เด็กชาย อาทิตย์ สุขธูป เรื่อง เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย เด็กชาย จักรกฤษ เชื้ออยู่ เด็กชาย อาทิตย์ สุขธูป เรื่อง เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย เด็กชาย จักรกฤษ เชื้ออยู่ เด็กชาย อาทิตย์ สุขธูป เรื่อง เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2 เนื้อหา การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน จำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์ เขียนได้โดยใช้ จุดคั่น ตัวเลขที่อยู่หน้าจุดบอกจำนวนเงินเป็นบาท ตัวเลขที่อยู่หลังจุดบอกจำนวนเงินเป็นสตางค์

3 + = 5 บาท ถูกหรือผิด ถูกผิด

4 + = 15 บาท ถูกหรือผิด ถูก ผิด

5 + = 1.50 บาท ถูก หรือผิด ถูก ผิด

6 + = 10 บาท ถูกหรือผิด ถูกผิด

7 + = 25 บาท ถูกหรือผิด ถูกผิด

8 + = 100 บาท ถูกหรือผิด ถูกผิด

9 - = 50 บาท ถูกหรือผิด ถูกผิด

10 + = 1,000 บาท ถูกหรือผิด ถูกผิด

11 - = 500 บาท ถูก หรือผิด ถูกผิด

12 + = 200 บาท ถูกหรือผิด ถูกผิด

13 + = 1,100 + = 1,500 + = = 600 จงโยงเส้น

14 เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ,0 00

15

16

17

18 ,

19 + = จงเติมคำ

20 + =

21


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย เด็กชาย จักรกฤษ เชื้ออยู่ เด็กชาย อาทิตย์ สุขธูป เรื่อง เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google