งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเทศนา เชิงอธิบาย 1. ข้อได้เปรียบ 2. เป้าหมาย 3. อุปสรรค 4. ลักษณะร่วมสมัย 1. ข้อได้เปรียบ 2. เป้าหมาย 3. อุปสรรค 4. ลักษณะร่วมสมัย 3 3 ดร. ริค กริฟฟิธ,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเทศนา เชิงอธิบาย 1. ข้อได้เปรียบ 2. เป้าหมาย 3. อุปสรรค 4. ลักษณะร่วมสมัย 1. ข้อได้เปรียบ 2. เป้าหมาย 3. อุปสรรค 4. ลักษณะร่วมสมัย 3 3 ดร. ริค กริฟฟิธ,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเทศนา เชิงอธิบาย 1. ข้อได้เปรียบ 2. เป้าหมาย 3. อุปสรรค 4. ลักษณะร่วมสมัย 1. ข้อได้เปรียบ 2. เป้าหมาย 3. อุปสรรค 4. ลักษณะร่วมสมัย 3 3 ดร. ริค กริฟฟิธ, Singapore Bible College www.biblestudydownloads.com ดร. ริค กริฟฟิธ, Singapore Bible College www.biblestudydownloads.com

2 อ่านอย่างมีคำถาม A. อะไรที่คุณเรียนรู้จาก การอ่านวันนี้ที่มี ประโยชน์ต่อคุณมาก ที่สุด ? B. คำถามของคุณคือ อะไร ? A. อะไรที่คุณเรียนรู้จาก การอ่านวันนี้ที่มี ประโยชน์ต่อคุณมาก ที่สุด ? B. คำถามของคุณคือ อะไร ?

3 ข้อได้เปรียบของการอธิบาย แสดงรายละเอียด ความมั่นใจ ความมั่นใจ 3 3

4 ทุบกระจกใน กรณีฉุกเฉิน 20 เทศนาที่ ไม่พลาด

5 ข้อได้เปรียบของการอธิบาย แสดงรายละเอียด ความมั่นใจ ความมั่นใจ มีความลำเอียงน้อย มีความลำเอียงน้อย สมดุล สมดุล การประยุกต์ใช้ การประยุกต์ใช้ โครงสร้าง โครงสร้าง 3 3

6 Bird Delivery คำเทศนา

7 ข้อได้เปรียบของการอธิบาย แสดงรายละเอียด ความมั่นใจ ความมั่นใจ มีความลำเอียงน้อย มีความลำเอียงน้อย สมดุล สมดุล การประยุกต์ใช้ การประยุกต์ใช้ โครงสร้าง โครงสร้าง ก่อให้เกิดการยั่วยุน้อย ก่อให้เกิดการยั่วยุน้อย เป็นแบบอย่าง เป็นแบบอย่าง ประหยัดเวลา ประหยัดเวลา พัฒนานักเทศน์ พัฒนานักเทศน์ เตรียมความพร้อมให้ที่ประชุม เตรียมความพร้อมให้ที่ประชุม ดีสำหรับสมาชิก ดีสำหรับสมาชิก 3 3

8 การเทศนา เชิงอธิบาย เป็นทักษะที่ สามารถ เรียนรู้ได้ แม้แต่เบิร์ทก็ ทำได้ !

9 เป้าหมายของการ อธิบาย การประกาศข่าวประเสริฐสนองความต้องการของมนุษย์ประกาศน้ำพระทัยของพระเจ้าการประกาศข่าวประเสริฐสนองความต้องการของมนุษย์ประกาศน้ำพระทัยของพระเจ้า 3

10 Decisions “ บาร์เคลย หรือ บรอดแมน ? สปอร์อเจอน หรือ วีร์สบี ? โรเบิร์ทสัน หรือ คิทเทิล ? ผู้เผยวจนะ หรือ ผู้ประกาศ ? การกลับใจ หรือ ความรัก ? เพื่อสร้างความประทับใจหน้าธรรมาสน์ หรือ เทศนาพระวจนะ ? " DECISIONS, DECISIONS, DECISIONS การตัดสินใจ. การตัดสินใจ. การตัดสินใจ

11 เป้าหมายของการ อธิบาย การประกาศข่าวประเสริฐสนองความต้องการของมนุษย์ประกาศน้ำพระทัยของพระเจ้า กระตุ้นความเชื่อ, ความเชื่อฟัง, & การ เติบโตสอนหลักความเชื่อ การประกาศข่าวประเสริฐสนองความต้องการของมนุษย์ประกาศน้ำพระทัยของพระเจ้า 3 3

12 Sermon Block ศิษยาภิบาล กับอุปสรรค ของการ เทศนา

13 เป้าหมายของการ อธิบาย การประกาศข่าวประเสริฐสนองความต้องการของมนุษย์ประกาศน้ำพระทัยของพระเจ้า กระตุ้นความเชื่อ, ความเชื่อฟัง, & การ เติบโตสอนหลักความเชื่อ สรรเสริญพระเจ้า & ยกย่องพระนาม สำนึกบาปและเกิดใหม่ในพระคุณการประกาศข่าวประเสริฐสนองความต้องการของมนุษย์ประกาศน้ำพระทัยของพระเจ้า กระตุ้นความเชื่อ, ความเชื่อฟัง, & การ เติบโตสอนหลักความเชื่อ สรรเสริญพระเจ้า & ยกย่องพระนาม สำนึกบาปและเกิดใหม่ในพระคุณ 3 3

14 อุปสรรคของการอธิบาย ใช้เวลาศึกษามากขึ้น ใช้เวลาศึกษามากขึ้น ต้องมีการตีความที่ดีมากขึ้น ต้องมีการตีความที่ดีมากขึ้น ใช้เวลาศึกษามากขึ้น ใช้เวลาศึกษามากขึ้น ต้องมีการตีความที่ดีมากขึ้น ต้องมีการตีความที่ดีมากขึ้น 4 4

15 Hermeneutics วิธี เทศน า การตีความ อย่างมีความสุข

16 อุปสรรคของการอธิบาย ใช้เวลาศึกษามากขึ้น ใช้เวลาศึกษามากขึ้น ต้องมีการตีความที่ดีมากขึ้น ต้องมีการตีความที่ดีมากขึ้น ต้องมีบริบท ต้องมีบริบท ต้องมีรูปแบบวรรณกรรม ต้องมีรูปแบบวรรณกรรม ต้องมีความเข้าใจ ต้องมีความเข้าใจ ใช้เวลาศึกษามากขึ้น ใช้เวลาศึกษามากขึ้น ต้องมีการตีความที่ดีมากขึ้น ต้องมีการตีความที่ดีมากขึ้น ต้องมีบริบท ต้องมีบริบท ต้องมีรูปแบบวรรณกรรม ต้องมีรูปแบบวรรณกรรม ต้องมีความเข้าใจ ต้องมีความเข้าใจ 4 4

17 Gong Church “ เขาว่าที่โบสถ์นี้ไม่ได้เทศน์กันง่ายๆนะ ”

18 อุปสรรคของการอธิบาย ใช้เวลาศึกษามากขึ้น ใช้เวลาศึกษามากขึ้น ต้องมีการตีความที่ดีมากขึ้น ต้องมีการตีความที่ดีมากขึ้น ต้องมีบริบท ต้องมีบริบท ต้องมีรูปแบบวรรณกรรม ต้องมีรูปแบบวรรณกรรม ต้องมีความเข้าใจ ต้องมีความเข้าใจ ต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เข้าใจแนวคิด ต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เข้าใจแนวคิด ใช้เวลาศึกษามากขึ้น ใช้เวลาศึกษามากขึ้น ต้องมีการตีความที่ดีมากขึ้น ต้องมีการตีความที่ดีมากขึ้น ต้องมีบริบท ต้องมีบริบท ต้องมีรูปแบบวรรณกรรม ต้องมีรูปแบบวรรณกรรม ต้องมีความเข้าใจ ต้องมีความเข้าใจ ต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เข้าใจแนวคิด ต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เข้าใจแนวคิด 4 4

19 Desert Sermon ถึง แล้ว จ๊ะ เทศนา

20 เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่าง อดีตกาลให้เกี่ยวข้องกับ ปัจจุบันได้อย่างไร ? 4 เทศนาเชิงอธิบาย ให้ร่วมสมัยได้อย่างไร ?

21 A. รู้จักทั้งสองวัฒนธรรมเป็น อย่างดี 4 เทศนาเชิงอธิบาย ให้ร่วมสมัยได้อย่างไร ? อดีตกาล ปัจจุบัน

22 B. พูดถึงสถานการณ์ในชีวิต จริงก่อนบทความหลักคำ สอนที่เป็นนามธรรม 4 เทศนาเชิงอธิบาย ให้ร่วมสมัยได้อย่างไร ?

23 C. เทศนาคู่ขนานระหว่างข้อ พระคัมภีร์กับชีวิตปัจจุบัน 4 เทศนาเชิงอธิบาย ให้ร่วมสมัยได้อย่างไร ?

24 Black


ดาวน์โหลด ppt การเทศนา เชิงอธิบาย 1. ข้อได้เปรียบ 2. เป้าหมาย 3. อุปสรรค 4. ลักษณะร่วมสมัย 1. ข้อได้เปรียบ 2. เป้าหมาย 3. อุปสรรค 4. ลักษณะร่วมสมัย 3 3 ดร. ริค กริฟฟิธ,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google